JIŘÍ SOZANSKÝ: 1984 - rok Orwella aneb když hrůzy požáru ani totality lidem nesvědčí

22.10.2014 15:30

Veletržní palác (mezanin) Dukelských hrdinů 47 - Praha 7

22. 10. 2014 -  8. 2. 2015

 

Třetím z projektů, věnovaným 40. výročí požáru Veletržního paláce,  je dlouhodobý projekt Jiřího Sozanského 1984 - rok Orwella. Výstavu jsme  připravili  ve spolupráci se sdružením Symposion. V mezaninu Veletržního paláce jsme celý prostor vyhradili dílům Jiřího Sozanského, ať už se jedná  o  jeho velkoformátové, expresivní, černo-rudé olejomalby (s vynikajícím zpracováním perspektivy – můžeme si povšimnout čar, kterými si autor perspektivu obrazu naznačuje předem), fotokoláže, či precizní plastiky z bronzu, z nichž některé práce jsou i letošního roku.  

 

Velmi zajímavé jsou Sozanského fototisky a fotodokumentace. Povšimli jsme si také  citátů Georgeho Orwella z jeho románu ´1984´. Román začal v roce 1983 v samizdatové formě kolovat v Praze. Každý, kdo měl neblahou zkušenost s totalitním stávajícím režimem, dobře pochopil, co čem se v Orwellově knize mluví…o úkolu všemocné Strany… strach a úzkost byly na denním pořádku totalitní doby…a bohužel to platí pořád pro všechny takové režimy dodnes…

 

„Neustálému pozměňování se podrobovaly nejen noviny, ale i knihy, časopisy, brožury, plakáty, letáky, filmy, zvukové záznamy, obrázkové seriály, fotografie – veškeré literární žánry i písemné materiály, u kterých se dal předpokládat jakýkoli politický či ideologický význam. Minulost se den za dnem a skoro i minutu po minutě aktualizovala. Pomocí listinných důkazů se tak dala dotvrdit správnost všeho, co Strana předpovídala, zároveň se nesmělo uchovat nic ze zpráv či projevených názorů, které by odporovaly momentálním potřebám. “ G.O. 1984

 

Jak se Sozanský dostal do Veletržního paláce?

  • V roce 1974 vyhořelý Veletržní palác přešel do vlastnictví Národní galerie, aby vybudovala stálou expozici moderního a současného umění. Během projekční přípravy rekonstrukce se roku 1984 do zničeného objektu náhodou dostal Jiří Sozanský, který právě dokončil své mimořádné environmentální projekty v Malé Pevnosti v Terezíně a v likvidovaném městě Most. Apokalypticky vyhlížející skelet ho zaujal natolik, že se rozhodl realizovat v tomto zneklidňujícím prostoru výtvarné instalace a performance inspirované románem Georga Orwella ´1984´  Projekt ovšem nemohl být  ve své době ani dokončen ani publikován.

 

  • Jiří Sozanský se k orwellovskému tématu periodicky vracel v rámci svých dalších aktivit reflektujících totalitu, politické procesy 50. let a všechny formy násilí. V posledních letech vytvořil sérii nových uměleckých děl inspirovaných jedinečným objektem Veletržního paláce v čase jeho totální devastace a představuje ji nyní v symbióze s fragmenty zachované dokumentace původního projektu z roku 1984.

  • Projekt 1984 – Rok Orwella autor věnuje památce prof. Jiřího Kotalíka, někdejšího ředitele Národní galerie v Praze, který se významně zasloužil o znovuvzkříšení Veletržního paláce pro službu umění.

 

„Stranický světonázor se vlastně nejúspěšněji prosazoval l těch, kteří mu naprosto nedokázali porozumět. Nechali si vnutit nejkřiklavější prznění reality, protože nikdy zcela nenahlédli, jaká ohavnost se po nich žádá, a nezajímali se o veřejné dění natolik, aby zaznamenali, k čemu vlastně dochází. Vlastní nechápavostí si udržovali zdravý rozum. Spolkli prostě všechno a nijak jim to neškodilo, poněvadž v nich nic z toho neuvázlo, asi jako když obilné zrno projde ptačím tělem nestrávené“! „ G.O. 1984

 

  • Na instalaci, která je zároveň připomínkou 25. výročí sametové revoluce, představujeme velkoformátové malby, plastiky, videa, interpretované fotografie a fotokoláže. Výstava -  tedy interpretace Veletržního paláce (či jeho torza) představuje jakési výtvarné završení celého projektu věnovaného 40. výročí požáru Veletržního paláce.

 

Jiří T. Kotalík o autorovi :

„Sochař, malíř, grafik, tvůrce multimediálních projektů a environmentů, absolvent studia na Akademii výtvarných umění v Praze, člen SVU Mánes a SČGU Hollar.

Jiří Sozanský patří mezi ty umělce, jejichž dílo bezprostředně rezonuje pulsem doby, v níž žijí. Vstoupil na českou uměleckou scénu v polovině 70. let, v době vrcholící normalizace a tvůrčí nesvobody. Celou svou uměleckou tvorbou se angažoval proti všem formám násilí, zvůle a ideologického diktátu, pošlapávajícího lidská práva a důstojnost člověka. Je znám jako nekonformní umělec a člověk vyhraněných názorů a postojů, vyjadřující se prostřednictvím rozsáhlých multimediálních projektů vázaných ke konkrétnímu místu. Svými aktivitami v neobvyklých místech a prostorách oživoval utlumenou výtvarnou scénu 70. let. Jeho akce promlouvaly ke svědomí normalizující se společnosti i za cenu nemalého osobního rizika. Zajímá ho člověk v mezních situacích, jeho niterné rozpoložení a vnější reakce směrem k lidské komunitě. Jeho obrazy, kresby, plastiky, objekty, instalace, environmenty i performance reagují na konkrétní prostředí a společenskou situaci v poloze naléhavého varovného mementa. Takové byly jeho akce v Terezíně, Mostě, Vysočanech či Veletržním paláci.“

 

„Nebylo by podstatné, kdyby vás rovnou zprovodili ze světa, s tím člověk počítal. Ale před smrtí (o takových věcech se nemluvilo, přestože se o nich všeobecně vědělo) se muselo odbýt ještě obvyklé doznání, které se neobešlo bez plazení se po zemi, dovolávání se milosti, praskání kostí, vyražených zubů a chumáčů zakrvácených vlasů. Proč to musel člověk protrpět, když to pokaždé dopadlo stejně? Proč se z vašeho života nedalo vypustit pár dnů či týdnů? Nikdo nikdy neunikl dopadení a nikdo se nikdy neubránil doznání.“ „ G.O. 1984

 

 

Autor výstavy: Jiří Kotalík (ext.)

Odborný poradce: Petr Koura

Koordinátorka výstavy za NG v Praze: Jana Šmídmajerová

Produkce: Olga Sozanská

Architekt: Pavel Kolíbal

 

Doprovodné programy k výstavě ´Jiří Sozanský 1984 Rok Orwella´

22. října 2014 – 8. února 2015

VELETRŽNÍ PALÁC

 

Informace a rezervace: e-mail: vzdelavani@ngprague.cz, tel.: 224 301 003
Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění NG v Praze.
Změna programu vyhrazena

 

PROGRAMY PRO STUDENTY A DOSPĚLÉ

Komentované prohlídky a přednášky s odborníky

SO 7. 2. 2015 / 16.00 Jiří Sozanský a Jiří T. Kotalík, setkání s umělcem a kurátorem výstavy

 

Cena komentované prohlídky: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuto vstupné
a poplatek za odborný výklad) / Doba trvání: cca 60 min. / Místo setkání: pokladny
v přízemí Veletržního paláce

 

Výtvarné dílny pro mládež a dospělé

 

PROGRAM PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Otevřené sobotní ateliéry pro děti a rodiče

SO 10. 1. 2015 / 14.00 – 16.30 Variace prostoru

V tvorbě Jiřího Sozanského se prolínají různé umělecké prostředky, jimiž reaguje na konkrétní prostředí. I my se budeme inspirovat atmosférou prostoru a dojem z něj pak zpracujeme kresbou, vytvořením objektu, instalací nebo dokonce jejich propojením.

 

Cena: 80 Kč / 1 osoba od 4 let včetně rodičů,

v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení a výtvarný materiál /

Doba trvání: navštivte ateliér kdykoli od 14.00 do 16.30  Rezervace není nutná.

Facebook: Výtvarné dílny pro rodiny s dětmi v Národní galerii.

 

Otevřené výtvarné herny pro děti od 1,5 roku do 5 let a rodiče

Zveme vás do výtvarné herny, kde můžete společně se svými dětmi tvořit, hrát si
a inspirovat se výtvarnými díly.

Člověčí zóna - Herna k výstavě Jiřího Sozanského.

ST 26. 11. 2014 / 16.00–17.15, poslední vstup v 16.45 hodin
ČT 27. 11. 2014 / 10.15–11.30, poslední vstup v 11.00 hodin

ČT 27. 11. 2014 / 15.30–16.45, poslední vstup v 16.15 hodin

Cena: 60 Kč / 1 osoba starší 1,5 roku (v ceně je zahrnuto vstupné, odborné vedení
a výtvarný materiál) /
Místo konání: KORZO/ Rezervace není nutná.

 Facebook: Otevřená výtvarná herna.

 

PRO PEDAGOGY

Komentovaná prohlídka výstavy

ST 12. 11. 2014 / 16.30 – 18.00

Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol s historikem Petrem Kourou
a odborným lektorem
. Inspirace pro výuku a návštěvu výstavy s vlastní třídou.
Cena: vstup i prohlídka zdarma po potvrzené rezervaci

 

Studijní materiál nejen pro pedagogy

Studijní materiály jsou určeny zejména pro pedagogy základních a středních škol,

obsahují informace o výstavě a tipy na výtvarné a jiné tvůrčí aktivity,

které lze realizovat při návštěvě výstavy se školní skupinou, ale také doporučení na aktivity do školních hodin

Listy budou od 12. 11. 2014 zdarma ke stažení zde:

 https://www.ngprague.cz/studijni-materialy-1

 

 

komentované prohlídky na objednávku

Chceme si prohlédnout výstavu s výkladem lektora se svými přáteli?

Objednejme si soukromou komentovanou prohlídku.

Možné také v cizích jazycích (anglicky, francouzsky, německy).

Informujme se o volných termínech na výše uvedených kontaktech.

Cena: základní v češtině 600 Kč / 60 min. /

1 skupina (max. 25 osob);

cizojazyčný výklad 1500 Kč / 60 min. /

1 skupina (max. 25 osob)

 Rezervace: dva týdny předem

 

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

 

Vstupné na výstavu:

Základní: 110 Kč
Snížené:    60 Kč
Rodinné: 170 Kč
Školní skupina: 20 Kč

 

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (Zdroj: tiskové zpravodajství ze dne 21. 10. 2014)

Foto: © Ing. Olga Koníčková