Jiří Šalamoun: Evidence-80 aneb čím jsme starší, tím jsme s nadhledem shovívavější!

08.04.2015 13:57

Galerie Hollar – Praha

 1. 1. – 26. 4. 2015
   

 

Vernisáže výstavy 29 litografií Jiřího Šalamouna, široké veřejnosti známého  jako autora Maxipsa Fíka, výstavy připravené u příležitosti Mistrova životního  jubilea (17. 4. 1935) v Galerii Hollar, se Jiří Šalamoun osobně také zúčastnil.  Výstavu zahájil  Pavel Sivko,  úvodní slovo pronesla kurátorka výstavy PhDr. Blanka Stehlíková.

Na poslední výstavě v Galerii Hollar v roce 2005 měl Jiří Šalamoun, jeden z nejvýznamnějších českých  pohádkových a knižních  ilustrátorů,  vystavené  kresby. Na současné výstavě Evidence – 80 se  Jiří Šalamoun rozhodl pro barevné litografie,  které jsou jeho téměř výhradní grafickou technikou (z 29 litografií vystavených jsou prodejné jen dvě).

 

Jeho dílo má jako dobře vybroušený diamant mnoho faset, v nichž se zrcadlí různé podoby světa v celé jeho grotesknosti, vždy podle toho, jaké ideje, vztahy, jevy a děje umělec právě osvětlí.  Drama, tragédie i komedie se tu všelijak mísí a relativizují, osudovost se setkává s banalitou každodennosti, filozofie  s hrou….umělec se kromě inspirace klasickou literaturou nevyhýbá ani inspiračním zdrojům na samém okraji umění, jako jsou třeba staré jarmareční tisky nebo krváky.  Jestliže  byl dříve pro Šalamounův obraz světa příznačný  spíše černý, až šibeniční humor a ironie, s přibývajícími lety se dostává do popředí chápající nadhled a v knížkách pro děti u něj vítězí veselá groteska.  (Zdroj: B. Stehlíková)

 

Co stihne výtvarník za osmdesát let života? …je to jeden velký pohádkový pes (Maxipes Fík jako miláček národa), malá holčička Ája, Tolkienův Hobit se svou středozemní partou, knižní Pan Tau a další…

 

Známý ilustrátor si barevnou litografii oblíbil stejně jako řada dalších kreslířů a ilustrátorů jeho generace, omezovaných dříve stavem tuzemské polygrafie spolu se zadáními, jež přicházela z redakcí časopisů a nakladatelství, “řekla kurátorka výstavy PhDr. Blanka Stehlíková.

 

„I v Šalamounových barevných litografiích však zůstává základem kresba. Barva ji někdy vyplňuje, jindy soutisk barev vytváří valéry nebo v barevné ploše podkladu může „kreslit“ bílá plocha, kterou pak třeba oživí nápis, písmový anebo číselný znak, protože i v této technice Jiří Šalamoun stále objevuje nové možnosti. Proto také ač má mnoho napodobitelů, není napodobitelný,“ dokončila  kurátorka.

 

Po oficiálním zahájení Mistr Jiří Šalamoun neúnavně podepisoval svým ctitelům jejich pozvánky,  přijímal květiny a jen se jistě divil, jaké to obrovské  množství návštěvníků na vernisáž jeho výstavy dorazilo….

 

Jiří Šalamoun

 •  narodil se 17. dubna 1935 v Praze
 • studoval v grafické speciálce pražské Akademie výtvarných umění
 • studoval na Vysoké škole grafiky a knižního uměni v Lipsku
 • věnuje se kresbě, volné, knižní a filmové grafice, ilustraci, animovanému filmu
 • 1990 – 2003:  profesorem v ateliéru ilustrace a grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
 •  mezinárodní ocenění získává především za knižní ilustrace

Historička umění, publicistka PhDr. Blanka Stehlíková Csc.

 •  narodila se  26. 8. 1933 v Březových Horách jako dcera básníka a malíře Ladislava Stehlíka
 • do školy chodila v Myslívi, poté navštěvovala Spolkové dívčí gymnázium v Českých Budějovicích
 • od  1945 - 1951 studium - Státní reálné gymnázium Jana Masaryka v Praze
 • poté vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze, obor dějiny umění
 • má diplom kandidáta věd za disertaci Česká angažovaná grafika 1917 – 1927
 • www.obecmysliv.cz

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková, www.ceskatelevize.cz (1 x)