Jiří Padevět: Krvavé finále/Jaro 1945 v českých zemích aneb zamysleme se a zamýšlejme

09.04.2015 08:23

Literární kavárna knihkupectví Academia – Praha je noblesní prostor, který působí skoro až jako akademická půda sama. Přitom je to ale dokonale situovaná kavárna, kde se může setkat každý s každým v klidném prostředí nad sklenkou kávy. Zde se také právem konají prezentace pozoruhodných publikací vydávaných Nakladatelstvím Academia. Dne 7. dubna 2015 byla www.www-kulturaok-eu.cz pozvána na autogramiádu záslužné, precizní a mimořádně obsáhlé knihy známého publicisty Jiřího Padevěta, nazvané ´Krvavé finále´ s naprosto výstižným podtitulem  - Jaro 1945 v českých zemích. Akce se uskutečnila za nezastupitelné přítomnosti autora a jeho osobně i pracovně blízkých.

 

Historia magistra vitae

Publikovat dějinné události, jde v zásadě dvěma způsoby. Tím prvním je výběr faktů a dat z daného období či události a jejich výklad historikem či publicitou, autorem díla.

 

Tím druhým způsobem je shromáždění a utřídění co největšího množství faktů vedle sebe bez jakékoli snahy je čtenáři objasňovat či zdůvodňovat.

Samozřejmě, že oba způsoby mohou být správné, stejně tak jako mohou být oba způsoby tendenční.  

My starší víme své o výkladu událostí, které jsme sami zažili. Traduje se dokonce dobový lidový vtípek o tom, že chudák Josef Palacký psal své Dějiny národu českého prakticky celý život, zatímco soudruh Zdeněk Nejedlý je přepsal za čtrnáct dní. Největší dějinnou událostí všech dob v dějinách českého národa se tak škrtem jeho pera stalo jemu oblíbené, notně zidealizované a hlavně ještě více zpolitizované kontroverzní husitské hnutí. Prý proto, že bylo předskokanem dělnického revolučního hnutí. No…

 

To je pochopitelně nadsázka, tedy alespoň doufám, ale faktem zůstává, že komentovaná a vykládaná historie je – i při sebevětší objektivnosti autora – vždy nějak tendenční. Ať už podvědomě, nechtěně nebo autorsky. Každý jsme prostě nějaký, a tak nějak to v takovém případě tendenční být musí. S tím nic nenaděláme.

 

Mnohem objektivnější a často i transparentnější formou je proto čistý souhrn faktů a dokumentů, které - bez komentáře - vhodně a logicky uspořádány, vypovídají plně samy za sebe. A hlavně skýtají čtenáři prostor pro jeho vlastní názor. Je přece víc než pravděpodobné, že po historické knize faktů daleko častěji sáhne čtenář, který si ten vlastní názor utvořit umí, nebo ho dokonce už má a pouze si ho s knihou konfrontuje či upřesňuje. To vše samozřejmě za předpokladu, že jsou do díla vybírána fakta, jejichž výběr nemusí podléhat nějakému filtru. Pak jde o zcela výmluvnou a naše myšlení startující skutečnou knihu faktů. 

 

Jiří Padevět – autor, který nám nepodsouvá svůj názor

Autorem neuvěřitelně precizní knihy vydané v nakladatelství Academia, zařazené do ediční řady Průvodce, a nazvané zcela jasně i pravdivě – Krvavé finále s vymezujícím podtitulem Jaro 1945 v českých zemích, je Jiří Padevět. Autor touto svou další publikací do jisté míry navazuje na předchozí knihu faktů, nazvanou Průvodce protektorátní Prahou.

(www.www-kulturaok-eu.cz se jí věnovala podrobně v loňském roce, kdy vyšla. Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiri-padevet%3a-%c2%b4pruvodce-protektoratni-prahou%c2%b4-aneb-prozijte-si-800-stranek-v-okupaci/)

 

Dnes můžeme ještě doplnit, že právě tato kniha získala v roce 2014 plným právem hned dvě významná ocenění: Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera.

 

Jiří Padevět patří tedy k těm autorům, kteří staví své práce výhradně na faktech, kteří nepodsouvají  svým čtenářům svůj výklad dějin a dávají jim možnost přemýšlet. Padevětova  nejnovější kniha je nekompromisní, místy z faktografického hlediska až otřesná a rozhodně nebere žádné ohledy. Tím ale vytváří nanejvýš objektivní pohled na poměrně málo známou a ne dostatečně zmapovanou historii relativně kratičkého výseku našich nedávných dějin, posledních měsíců končící II. sv. války na našem území. Jeho mravenčí práce přinesla čtenáři téměř 700 stran utříděných faktů, dokumentů, fotografií, map a popisů, které společně vytvořily  plastický obraz mozaiky té - neprávem - poněkud upozaděné doby. Upozaděné proto, že euforie (opravdová i chtěná) překryla to, co jí bezprostředně předcházelo. A co by nemělo být zapomenuto ani upozaďováno, neboť - ať už to chceme nebo nechceme slyšet – je to obraz oné doby, odraz chování přece jen lidí v oné extrémní době. Obraz, před kterým bychom neměli zavírat oči a zacpávat si uši a ani tak moc nedělat tlustou čáru zapomnění.

 

Jak to vidí nakladatelství Academia

V oficiální anotaci připravené k publikaci nakladatelstvím Academia se dočteme:

Historická publikace přináší formou místopisných hesel informace o násilnostech nacistů, páchaných na civilním obyvatelstvu mezi březnem a květnem 1945.

Čtyřmi hlavními skupinami násilností jsou protipartyzánské operace na Valašsku a na jihovýchodní Moravě, potlačená povstání a následné represe, jako například v Přerově, Velkém Meziříčí nebo v Trešti, násilnosti spáchané na vězních během pochodů smrti a transportů především v západních a jihozápadních Čechách a nakonec střelba do obyvatel, sledujících vojenské ústupové kolony.

 

 To vše doprovází 600 unikátních fotografií.

 

Kniha dále obsahuje 4 unikátní dobové dokumenty na DVD:

Vypálení Konětop 1945

Transport smrti, Roztoky u Prahy, duben - květen 1945

Týden ve filmu 1945, č. 6

Transport smrti Tachov

 


Malé listování velkou knihou

Knihu Krvavé finále otevírá mimo jiné i výmluvný výrok jednoho z nejnebezpečnějších mužů Třetí říše, vedoucího SS, Heinricha Himmlera ze 14. dubna 1945:

 

Kein Häftling darf lebend in die Hände des Feindes fallen.

(Žádný vězeň nepadne živý do rukou nepřítele.)

 

Obsah dokumentů otištěných v knize začíná Prahou a pokračuje jednotlivými kraji. V každé kapitole jsou zdokumentována poslední zběsilá, fanatická a z vojenského hlediska zcela nesmyslná zvěrstva spáchaná Němci na civilním obyvatelstvu, vykonaná mimo – jak autor v úvodu sám uvádí – mimo místa k násilnostem určená, tedy káznice, věznice, koncentrační tábory a popraviště. Nejsou tu proto zaznamenána krveprolití v rámci vyslovených bojových akcí.

 A i tak, přestože má kniha 700 stran a obsahuje 300 zdokumentovaných míst, nejsou v ní zaznamenány další stovky míst, kde došlo k úmrtí méně jak dvou osob. Místa těchto evidentně válečných zločinů jsou v každé z lokalit řazena abecedně a lze je rozdělit do čtyř typů.

Zvěrstva protipartyzánských oddílů, zvěrstva při potlačování různých povstání včetně Prahy, ne však bojů přímo na barikádách a podobně, místa likvidací a úmrtí při násilných přesunech vězňů a čtvrtou skupinou jsou zvěrstva páchaná prchajícími vojenskými jednotkami.

 

V drtivé většině si dal navíc autor ještě tu obrovskou pátrací práci, aby v co největší míře identifikoval jak oběti, tak jejich katy. Vše je pak zprostředkováno v holé faktografii textové, na kopiích dokumentů, dostupnými, často zcela neznámými fotografiemi, situačními mapkami a bohatým poznámkovým – odkazovým servisem. Sem patří v závěru knihy připojený přehled všech použitých pramenů, archiválií, literatury, periodik a dokonce i internetových odkazů. Nepominutelný je i přehled zdrojů použitých fotografií a čtyř samostatně připojených filmů na přiloženém DVD. Nechybí ale ani praktický seznam zkratek. 

Daleko nejdůležitější z hlediska přehlednosti rozsáhlého materiálu je však rejstřík jmen obětí s odkazy na jednotlivé stránky knihy, kde se o nich dočteme a rovněž tak rejstřík míst, kde k dokumentovaným zvěrstvům došlo. Nakonec v knize najdeme pro dokonalost i věcný rejstřík použitých pojmů jako jsou organizace, instituce a útvary.

 

Malá skoro osobní vsuvka

Myslíme si, že prakticky každá rodina má zpravidla jen v ústním podání svoji zkušenost s dobou, které se kniha věnuje. A jsme přesvědčeni, že dokonce většina rodin si v tomto ústním podání přenáší mnoho nehezkého, co ji postihlo. Ale podobně, jako to bývalo kdysi v dětské hře na tichou poštu, ústním podáním z prarodičů či praprarodičů na další generace dochází k šumům a nepřesnostem. Tu díky paměti, tu díky poslouchání jedním uchem dovnitř, druhým uchem ven. Nám ale stačilo nalistovat kapitolu jihočeský kraj, okres Písek a heslo Bernartice, aby se manželce rázem vybavily osudy části jejích předků a našla tam i jména svých už bezmála zapomenutých příbuzných, které to tehdy postihlo. Poučná lekce oživení zasunutých vzpomínek na líčení těch, kteří už tu nejsou a kteří měli tehdy to štěstí, že tu zůstali. Já jsem však přímou připomínku posledních dnů války v knize naštěstí nenašel. Moji předci byli z Prahy a naštěstí nepatřili k obětem, i když v jednom případě to byl skoro zázrak. Ale i tak jsem si oživil už skoro zaváté vyprávění otce, o jeho mladicky naprosto nerozvážné roli za Pražského povstání.   

A to je, myslíme si, důvod, proč by mohl a snad i měl knihu Jiřího Padevěta vzít do ruky každý občan této země a zalistovat v ní a zavzpomínat.

 

Díky za každého Padevěta

I když by kniha Krvavé finále neměla ujít pozornosti žádného z nás, protože na zlé se tak moc rádo zapomíná, tak na tuhle krvavou epizodu našich ještě stále, až příliš nedávných dějin, by se zapomínat nemělo. To je pochopitelně maximalistická iluze a samozřejmě že se nesplní, ale i tak je dobře, že kniha vznikla. Mohou z ní totiž čerpat historici, spisovatelé, studenti i jejich učitelé, zájemci i zvědavci, kteří se zajímají o toto temné období moderního lidstva vůbec. Pro poučení i pro zamyšlení všech. Proto má poslední věta navazuje na jednu z výše uvedených v úvodu.

Fakta, bez více méně subjektivního komentáře jejich vykladače, jsou daleko objektivnější a účinnější. Skýtají prostor k vlastnímu zamyšlení. Proto apeluji na všechny, jimž se kniha do ruky dostane a asi marně i na ty, jimž se do rukou nedostane: Zamysleme se a zamýšlejme se.

 

Titul: Krvavé finále/Jaro 1945 v českých zemích

Vydání: první

Odpovědný redaktor: Viktor Dobrev

Technická redaktorka: Monika Chomiaková

Popis: 1× kniha, 1× DVD, flexi, 693 stran, 18 × 24,6 cm

Doporučená cena: 595 Kč

www.academiaknihy.cz

www.academiabooks.com

www.eknihy.academia.cz

 

 

Hodnocení: 99 %

 

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková, www.kosmas.cz

 

 

Jiří Padevět - spisovatel, knihkupec a nakladatel

Narodil se v roce 1966, absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou, později studoval Pedagogickou fakultu UK. Od roku 1988 pracoval jako knihkupec, od roku 2004 je nakladatelem, dnes řídí nakladatelství Academia. Za jeho ředitelování získaly knihy Nakladatelství Academia řadu ocenění jako Magnesia Litera, Cenu Josefa Jungmanna či Slovník roku.

 

Knihy Jiřího Padevěta jako autora

(připravuje další knihu Krvavé finále/ Léto 1945 v českých zemích (pracovní název - bez záruky)

 

Krvavé finále/Jaro 1945 v českých zemích

Průvodce protektorátní Prahou

Poznámky k dějinám

Cesty s Karlem Hynkem Máchou - Průvodce

Cesty s Karlem Hynkem Máchou