Jiří Matoušek aneb když obrazy působí jako klasické fotografie

26.02.2016 10:07

8gallery - Praha
16. 2. -  18. 3. 2016

 

Na vernisáži nové výstavy v 8gallery, tentokrát  obrazů Jiřího Matouška,  jsme zhlédli jeho povětšinou v černobílé škále práce mytického  obsahu. Původně jsme se domnívali, že jsou to fotografie. Ale chyba lávky, jsou to obrazy!  Sugestivní Matouškova plátna nemají svou tematikou, ani technikou na současné české scéně obdoby. Přesnost, s níž Matoušek maluje každý detail podle fotografií, demonstruje nemožnost dnešního člověka věnovat svůj vizuální čas něčemu, co sám nestvořil a zůstává mu proto svým způsobem nepřístupné.  Fotografie převádí do klasické olejové malby, jejíž ctižádostí není nic jiného, než přece jen odlišnými možnostmi tohoto média vzbudit dojem adekvátní transpozice iluze fotografické informace. Fotografie je imitována malbou, a protože předlohou je samozřejmě černobílá fotografie, působí obrazy jako klasické fotografie. Autor byl akci osobně přítomen (na foto vlevo s Petrem Niklem).

 

 

Sochař a malíř Jiří Matoušek

  • *3. 6. 1949 Praha
  • po 1989 vrátil z emigrace a začal v Praze okamžitě vystavovat
  • představil se nejdříve objekty, které sestavoval z kulatin podle parametrů hvězdných map. Vznikaly tak geometrické modely vesmírných jevů, které nezávisely na autorově spekulaci
  • později se začal věnovat více malbě, která rovněž souvisí s kosmem. Podle přesných fotografií ze satelitů maloval černobíle povrchy vzdálených planet
  • v černobílé škále maluje obrazy džungle, která se odebráním jejích sytých barev proměňuje v krajinu science fiction
  • v 80. letech 20. stol. pracuje na projektu ´Mirrors´ - Skupiny zrcadel instalované v přírodě změněné člověkem/vinice, pole a sázené lesy ve Francii, Švýcarsku a Itálii
  • 1993 začal pracovat na projektu ´Stars´. Pomocí vlastního kódu převádí číselné údaje o hvězdách (svítivost, spektrální zařazení, rychlost rotace, vzdálenost atd.) do délek a úhlů zlomu dřevěné kulatiny nebo neonových trubic. Mechanickou každodenní prací nechával vzniknout tvary tak, jako by je vytvořila sama příroda. Tyto segmenty instaloval podle umístění na obloze nebo jen jako volné instalace
  • od 2001 vzniká ´Nový projekt´“, tentokrát to jsou malby, které důsledně představují transpozici mimoumělecké informace ´do světa umění´. Soustředil se na jeden fenomén z materiálů, jenž zveřejňuje NASA: fotografie povrchu určitých kosmických těles, jak je na Zemi posílají vesmírné sondy. Poprvé takto transponoval fotografie, jimiž družice Near-Shoemaker zaznamenávala struktury povrchu asteroidu Eros, situovaného někde mezi zeměkoulí a Marsem
  • rozšiřuje oblast svých předloh i na jiná kosmická tělesa, jako Mars či některých z měsíců Jupitera – Ganymeda a Evropy. Některé z fotografií, pořízených na dosud nedostupných tělesech, nám nepřipomínají vůbec nic z toho, jak si obvykle dovedeme povrch nějakého tělesa vůbec představit: umělec dál přesně cituje fotografické předlohy, ale ony stále méně korespondují s tím, co je zakotveno v naší zkušenosti…Obrazy potom na první pohled působí jako nějaké abstraktní struktury. Jiří Matoušek přenáší do světa umění již „hotové“ vizuální struktury, vzniklé přírodními (kosmickými) procesy a přenesené technologiemi, které nám umožňují vidět něco, co je pro nás bezprostředně nedostupné)
  • od 2008 rozšiřuje předlohy o fotografie z elektronových mikroskopů a přírody, kde Matoušek nachází jistou strukturální podobnost těchto světů, řádově odlišných rozměrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 00 Praha 8 -  Karlín

Prvního pluku 6/172

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: https://www.jirimatousek.g6.cz, Jiří Valoch)

Foto: © Ing. Olga Koníčková