Jiří Hanuš / Cosmo – Metro – Trafo aneb jak udělat z architektury dneška architekturu příštích století

19.10.2021 13:51

 

Jiří Hanuš / Cosmo – Metro - Trafo

11. 10. 2021 – 14. 1.2022

Galerie Prokopka

 

 

Výstavní plán malé a dá se říci i nenápadné žižkovské galerie Galerie Prokopka představuje již od počátku a důsledně mladou a nanejvýš střední generaci výtvarníků. Je to cesta jak se vyprofilovat v záplavě dalších malometrážních galerií na výtvarnou kulturu vskutku bohatém Žižkově.

 

 

Vyplatí se proto tuto galerii sledovat, protože přináší – alespoň pro pražskou veřejnost – převážně nové objevy. A ze všech výtvarných oborů. Tedy malbu, fotografii, sochy, dokonce i nová média a v neposlední řadě i grafiku. A té je i věnována aktuální výstava grafika Jiřího Hanuše, nazvaná Cosmo – Metro – Trafo. Na malých, propracovaných grafických listech se díky svébytnému pojetí a provedení můžeme ocitnout ve světě, jaký možná bude. V jeho trochu děsivé, trochu mysteriózní a trochu odlidštěné industriální podobě. Bude-li…

 

 

Výtvarník Jiří Hanuš

 

Jiří Hanuš (* 1981) vystudoval Grafický design a realizace tiskovin – Knižní grafika, VOŠ grafickou, SPŠ grafickou v Praze, Učitelství výtvarné výchovy pro ZŠ, SŠ a ZUŠ, PedF UK v

Praze, kde v roce 2017 ukončil své Doktorantské studium a od roku 2018 je členem sdružení

SČUG Hollar. Grafika mu zjevně učarovala a zájem o ni v jeho případě převažuje zaměřením na knižní ilustrace - grafiku užitou a hlubotiskovou techniku – grafiku volnou.

Jiří Hanuš vystavuje samostatně, ale účastní se i společných výstavy pořádaných SČUG

Hollar a akcí Grafika roku. Jeho práce se prezentovaly také na mezinárodní úrovni. Nejnověji na významných mezinárodních výstavách z roku 2021 - Third International Print

Biennale Yerevan / Armenia, The Second International Mini Print Triennal Kyiv, Ukraine,

International Engraving Triennal Liége, Belgium.

Vystavoval také v Galerii Prokopka a to v roce 2016, kdy v této galerijní prostoře uspořádal pod patronací ůkurátorky této galerie, Markéty Vlčkové, svoji výstavu nazvanou Architektura. Jednalo se tehdy o grafické listy inspirované jeho cestami za Evropskou architekturou, v níž hledal a nalézal především čistotu detailů, geometrii a rytmus.

 

 

Za svou práci se Jiří Hanuš dočkal právem i mnoha Ocenění.

  • 2009 - 15. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2008 a 14. ročník Ceny Vl. Boudníka (Čestné uznání ve studentské kategorii)
  • 2018 - 24. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2017 a 23. ročník Ceny Vl. Boudníka (Cena za hlubotisk)
  • 2019 - 25. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2018 a 24. ročník Ceny Vl. Boudníka (Hlavní cena v kategorii malý formát)
  • 2020 XXVI. ročník Festivalu komorní grafiky SČUG Hollar (Cena SČUG Hollar)

 

 

Letošní výstava Cosmo – Metro - Trafo

 

Pokud jde o charakteristiku jeho nejnovější výstavy uspořádané v Galerii Prokopka, dáme raději slovo povolanějším, kurátorce výstavy i celé galerie Markétě Vlčkové.

„Výstava s názvem Cosmo – Metro - Trafo je průřezem tvorby z let 2017-2020.

Název odkazuje ke třem nosným grafickým cyklům, které jsou propojením celé instalace a doplňují je jednotlivé listy z méně rozsáhlých sérií. Na první pohled je patrné autorovo neustálé čerpání z tématu architektury a orientace na industriální a postindustriální

charakter, který má silný ´genius loci´ a vizuální přitažlivost. Objevují se zde prostory nebo

detaily, jejichž vizualita osciluje na rozhraní mezi reálným světem a sci-fi prostředím.

Zobrazené objekty se vyznačují jistým tajemstvím a temnou atmosférou, nicméně

současně nám mohou připadat i lehce humorné, např. díky svým antropomorfním nebo

zvířecím rysům. Otázka ´na co vlastně hledíme?´vyvolává příjemnou zvědavost, ale možná

i jemné znepokojení, neboť technické detaily plné ozubených kol a šroubů mohou evokovat

tísnivou hloubku, ve které někdo pociťuje napětí a jiný třeba nalézá klid. Hanuš si i v tomto

cyklu bravůrně pohrává s technikou mezzotinty, díky svým letitým zkušenostem v práci s ní.“

 

Text: Richard Koníček a tisková zpráva 

Foto: Richard Koníček (3 x) a archiv autora (3 x) 

 

Jiří Hanuš / Cosmo – Metro - Trafo

11. 10. 2021 – 14. 1.2022

Galerie Prokopka

Prokopova 9, Praha 3

www.galerieprokopka.cz

www.hanus–allery.cz