Jiří Hanke: Fotografie 1973 - 2018 aneb kladenský kulturní mezisvět…

19.03.2019 14:45

Galerie hlavního města Prahy/Dům fotografie

19. 3. - 18. 8. 2019

 

 

 

Na zahájení nové výstavy fotografií, výstavy Jiří Hanke: Fotografie 19732018, připravené jako bilanční výstava k pětasedmdesátinám autora, byl Jiří Hanke osobně přítomen. Expozice v obou podlažích Domu fotografie představuje průřez rozsáhlou tvorbou, kdy autor bilancuje pětačtyřicetiletou věrnost stěžejním motivům realistického díla.   Výstava rekapituluje ukázky 9 etap tvorby Jiřího Hankeho.

Kladno

Lidé z Podprůhonu

Otisky generace

Pařížské fragmenty

Texas 1990

Pohledy z okna mého bytu

TV Image

Periferie

Ozvěny

 

Jiří Hanke (* 1944 Kladno) sklony k fotografování zdědil po otci. Věnuje se dlouhodobým, společensky zaměřeným projektům. Hlavní okruhy jeho realistické tvorby určil trvalý zájem o domovské Kladno, vyrovnávající se s úpadkem hutnictví a se ztrátami příjmů z těžby černého uhlí. Sociální podmínky a jejich soudobé proměny se hlásí o pozornost i tam, kde zakládají teprve druhý plán Hankeho snímků. Takovéto vyznění je patrně nevyhnutelné, neboť panující poměry a jejich změny se týkají většiny z nás.

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopisně i časově zakotvená svědectví o lidské existenci svým vyzněním regionální východiska přesahují. Jiří Hanke totiž typické situace a jejich charakteristiky přibližuje tak, aby nám je představil nanejvýš osobně.

 

 • Nejdéle uzavřeným souborem jsou Lidé z Podprůhonu (1974 -1989). Historická hodnota dokladů o doznívajícím životním stylu dělnické kolonie byla zřejmá i bez většího časového odstupu. Příznaky vlády komunistů rychle mizely: někdejší šeď svažité periferie, prorůstající kamenitými schodišti do městského jádra, se stala atraktivním územím, byť narušeným brutální asanací…

Lidé z Podprůhonu 1984

foto: © GHMP

 • Prohlídka dalšího uzavřeného souboru Pohledů z okna mého bytu (září 1981 - leden 2003) postupně ozřejmí, že je to právě soustředění pozornosti, co činí sledované místo výlučným. Hledíme na posuny od jedné expozice k druhé a následně další, aby se stále jaksi nedostávalo celku, který hodláme pochopit… V řadě Hankeho realizací získal tento seriál stěžejní postavení. Uzavřen byl proto, že se jeho tvůrce musel rozloučit s domem České spořitelny, jenž mu do přemístění bankovního úřadu poskytoval i pracovní zázemí.

 

 • Inspirací k vytváření Otisků generace se stala momentka, na níž přítel Petr Koudelka zachytil Jiřího Hankeho s otcem.  Formou diptychů, případně širších sad podobizen rodičů a dětí, doplňuje autor portrétní kolekci od roku 1986 dosud. Zvolil klidný čtvercový formát a jako dokreslující prostředí interiéry - nejčastěji domácí, případně v zaměstnání.

 

 • Mezi středočeskými polnostmi a centrem Kladna narůstá od roku 1990 pásmo, v němž je soustředěna část servisu motorizovanému obyvatelstvu. Nicméně nejde pouze o dílny, parkoviště, depa, benzínová čerpadla či autoškoly s umělými cestami cvičišť. Obslužný prstenec utvářejí též prodejny potravin a dalšího zboží. Nerozšířilo se tím však území života. I proto potkává Hanke při fotografování Periferie tak málo chodců.

 

 • Série TV Image (1992 -1994) představuje sondy do obývacích pokojů s ikonostasem v podobě televizního přijímače. Pasparty však těží z Hankeho zkušeností s tvorbou koláží (1968 -1976).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo Kladno zvou příležitostné průzkumy zahraničních lokalit, Pařížské fragmenty (1979) a Texas 1990.

 

 

 

 

 • Zvláštní rozměr dodávají bilanční výstavě ukázky diptychů Ozvěny. Americká cesta a srovnání se zámořím Jiřího Hankeho nejspíš ubezpečily, že ani za humny není třeba postrádat scenérie podobné těm, za nimiž se vypravil na druhou stranu planety.

 

Průřez rozsáhlou tvorbou, připravený k pětasedmdesátinám autora, zahrnuje rovněž další soubory, vesměs zpracované v klasické černobílé škále.

 

Slova Jiřího Hankeho:

Barva má samozřejmě u některých témat své opodstatnění,

ale u těch, která fotím já, by rozptylovala a odváděla pozornost.

Stejně tak nejsem vyznavačem digitalizace.

Mám prostě rád klasickou fotografii.“

Josef Moucha

 

 

Jiří Hanke (* 1944) 

-

nositel titulu ´Osobnost české fotografie 2011 - za dlouhodobý přínos fotografii´

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • výrazně obohatil českou fotografii svým rozsáhlým dílem, zahrnujícím řadu vynikajících dokumentaristických a portrétních cyklů s pevným konceptem (např. Pohledy z okna mého bytu, Otisky generace či Podnikatelé nebo Lidé z Podprůhonu)
 • přes 35 let vedl Malou galerii České spořitelny na Kladně, v níž uspořádal desítky výstav předních českých a zahraničních fotografů

 

Kurátor výstavy: Josef Moucha

 

 

Doprovodný program

 • Komentované prohlídky s Jiřím Hankem a kurátorem výstavy Josefem Mouchou:

čt 11. 4. 2018, 18 hodin

čt 16. 5. 2019, 18 hodin

 

 • Přednáška kladenského nakladatele a kulturního aktivisty Romana Hájka / Fenomén Kladno: zpráva z kulturního mezivěta

čt 25. 4. 2018, 18 hodin

 

Doly, Poldovka, Lego, hokej, Jágr. V kolektivním obrazu Kladna nemají osobnosti a instituce kultury - možná s výjimkou Zdeňka Millera a jeho dětmi oblíbeného Krtka - příliš silné zastoupení. Snad je důvodem dělnický původ města, snad skutečnost, že společenský život se na Kladně koncentroval vždy spíše v putykách a nevěstincích než v kavárnách a divadlech. Snad to lze přičítat na vrub i stínu, který na svého menšího souseda vrhala a vrhá matička Praha.

 

A přece daly zmíněné podmínky vzniknout něčemu, co bychom mohli označit za kladenský kulturní fenomén. Vytvořily prostředí, jež je ´na dosah´ a zároveň mentálně vzdálené centru dění, prostředí periferie, která je ovšem příliš blízko na to, aby byla považována za exotickou. Vytvořily kladenský kulturní mezisvět. Právě jeho historicko-společenskému ohledání bude věnována hlavní část přednášky, která si klade za cíl rehabilitovat kolektivní obraz Kladna na město Válovek, Boudy, Alše, Součka, Koláře, Hoffmanna, Hrabala, Havlíčka, Stříbrného… a Hankeho.

 

Sobotní výtvarné workshopy

13. 4. 2019, 13.00 - 18.00 hodin/ Fotografické pohledy, Dům fotografie

29. 6. 2019, 13.00 -18.00 hodin/Klasická černobílá fotografie, edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Během edukačních aktivit a výtvarných workshopů budeme vycházet z tvorby autora. Zaměříme se na témata dokumentárního zachycení lidské existence a rozmanitosti prostředí života. Zdůrazníme si význam osobního vztahu fotografa k zachyceným místům a osobám. Dále se budeme věnovat proměnám míst, kdy vedle sebe umístíme několik fotografií konkrétního místa z různých časových etap a tuto řadu doplníme o další fázi - fiktivní situaci, která by se tam mohla odehrávat. Prostřednictvím koláží si také vyzkoušíme zasazování vyfotografovaných osob do rozdílných interiérů a exteriérů a porovnáme tak celkové vyznění takto upravených fotografií. V rámci workshopu v zázemí temné komory ateliéru edukačního centra budeme technikou klasické analogové fotografie vytvářet fotografické zvětšeniny nafocených snímků z prostředí Colloredo-Mansfeldského paláce. Účastníci se tak blíže seznámí s principy procesů klasické černobílé fotografie a zároveň vznikne dokument místa, které účastníci workshopu sami navštíví.

 

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

 • edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

ne 24. 3. 2019, 13.00 - 16.00 hodin/Cameraobscura I

ne  7.  4. 2019, 13.00 -16.00 hodin/ Cameraobscura II

ne  5.  5. 2019, 13.00 - 16.00 hodin/ Cameraobscura III

ne 19. 5. 2019, 13.00  - 16.00 hodin/ Cameraobscura IV

pá 26. 4. 2019, 15.00 - 18.00 hodin/ Portrétní studiová fotografie I

ne 28. 4. 2019, 15.00 -18.00 hodin/ Portrétní studiová fotografie II

Fotograficky zaměřené workshopy budou reagovat na tvůrčí práci Jiřího Hankeho a na jeho vystavené soubory fotografií.

 

První cyklus dílen se bude soustředit na předchůdce fotoaparátu, tedy tzv. cameru obscuru. Principy zobrazování pomocí jednoduchého optického zařízení budeme v rámci skupinové práce zkoumat v exteriéru a interiéru Colloredo-Mansfeldského paláce, kdy budou účastníci společně fotografovat pomocí dírkové komory. Následně se přesuneme do zázemí edukačního centra, kde budeme pracovat v prostředí temné komory a vyvolávat vzniklé černobílé fotografie.

 

V druhém cyklu dílen budeme věnovat pozornost portrétní studiové fotografii. Při pořizování fotografických snímků zaujmeme tvořivý přístup při práci se světlem a s kompozicí.Poformální a obsahové stránce budeme řešit studiový portrét. Využijeme charakteru samotného okolí ve fotografii nebo možností spojování vlastí identity se zástupnými předměty v podobě různorodých artefaktů, atributů a symbolů. Během skupinové práce si každý účastník bude moci vyzkoušet roli modelu nebo zastoupit místo fotografa.

 

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kontakt: Lucie Haškovcová

lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418

 

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

 


110 00 Praha 1
Revoluční 1006/5

Máme otevřeno denně: kromě pondělí od 10.00 - 18.00 hodin, čtvrtek do 20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ghmp.cz