Jiří David, Milan Salák aneb když malby na stěně odsoudíme k zániku s koncem výstavy

09.05.2014 19:20

Kvalitář - Praha

8. 5. – 31. 7. 2014

 

Na vernisáži výstavy obrazů, které jsme zhlédli  na stěnách pražské komerční galerie Kvalitář, jež připravili  Jiří David a Milan Salák, oba  dva významní  současní čeští  výtvarníci. Oba autoři byli na vernisáži přítomni.  Je to jejich neobvyklý projekt první společné výstavy. Jejich vzájemná kooperace ve vedení ateliéru Intermediální konfrontace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové se tak rozšířila do podoby konkrétní umělecké intervence v prostoru galerie Kvalitáře.

 

Původní  jejich koncepce spočívala v představě, že vystaví retrospektivní výstavu do detailu přesně znovu vytvořené nejrespektovanější a zároveň ekonomicky nejlépe  zhodnocené práce obou umělců  jako  malby na stěnách galerie. Tedy média se svou nezpochybnitelnou kvalitou i hodnotou, ale zbavená možnosti přenositelnosti  a odsouzená k zániku s koncem výstavy.

V postupném  procesu se však vyjevilo, že linie konceptu je neudržitelná, nedostačující a tedy i nerealizovatelná. Na zdech tak vznikly reminiscence na původní série, jde o zcela nové obrazy, v původním obsahu  rozehrávající aktuální zájmy obou umělců. Připojuje se také práce, která může být předzvěstí něčeho nadcházejícího. Třeba i slepou uličkou, kterou právě tato výstava ohledá a uzavře. Nebo naopak novým formálním či ideovým principem. Vztahy mezi původní malbou na plátno a malbou na stěně, mezi reprodukcí a kreací, zadáním a vlastní realizací jsou nakonec jen jedním z plánů čtení výsledku společné práce, Jiřího Davida a Milana Saláka.  Mezi všemi obrazy navzájem se pne linie mnohem komplexnějšího charakteru, které oba umělci dali vzniknout svým věčným kverulantským ohledáváním prostoru média malby i světa umění jako takového. Jejich zájem se jako vždy rozpíná do absolutních rovin, kosmos se zdá být pouze prvním nadhozem.  (z tiskové zprávy)

Kvalitář

110 00 Praha 1

Senovážné  náměstí 17

 

 

www.kvalitar.cz

Máme otevřeno:

pondělí - čtvrtek: 10.00 - 18.00 hodin

pátek:  10.00  - 16.00 hodin

 

Hodnocení:  70 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka

 

P.S: Mnohem zajímavější se nám jevil objev sklepní galerie, kde vystavoval rakouský fotograf Peter Lager své fotografie.

www.masterphoto.at

 

A jaké jsme mohli zhlédnout obrazy ve vedlejší místnosti (podepsaných jako V. Špála 37),  nevíme však… dalo by se říci, že méně je někdy více…