Jiří David: Apoteóza/Apotheosis aneb čteme zleva doprava postupně dolů do pravého rohu

09.02.2016 16:04

Veletržní palác – Korzo – Praha

6. 2. – 19. 6. 2016

 

Na tiskové konferenci ve Veletržním paláci, která se konala  u příležitosti oslav  220 let Národní galerie v Praze, jsme byli  uvedeni autorem  Jiřím Davidem k jeho instalaci Apoteóza. Je umístěna  v Korzu Veletržního paláce. Davidovo monumentální dílo se tak nyní dostalo pod jednu střechu se svým předobrazem – Apoteózou ´Slovanstvo pro lidstvo´ z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy. Davidův projekt slavil veliký úspěch na Mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách 2015.

Ideovým východiskem instalace Apoteóza Jiřího Davida je  monumentální obraz českého secesního umělce Alfonse Muchy ´Slovanstvo pro lidstvo´ (1926), který je součástí cyklu maleb s romantickým patosem Slovanská epopej (1911 – 1926), v níž Mucha tematizuje heroickou ságu historii Čechů a Slovanů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jiří David (na foto vpravo) přistoupil k obrazu Muchy z pozice současného autora se smyslem pro kriticko-analytický pohled a ambivalentní postoj.

 

Davidovo gesto apropriace a reinterpretace Muchova díla, které vyjadřuje přemalovaná černobílá verze obrazu, je zároveň aktem dekonstrukce umocněným rafinovanou autorskou intervencí do jednotlivých částí kompozice formou apokryfů.

 

Pointou instalace s intertextuálními přesahy je aktivní divák, kterému David poskytuje celou škálu zajímavých mentálních, emocionálních a vizuálních zážitků prostřednictvím participace v prázdném a komprimovaném prostoru s klíčovým ohniskem koridoru, který je pro něj výzvou, aby se ponořil do ´archeologie vědění a vzpomínek.´

 

 

 

 

 

 

Zde se divák setkává s reinterpretovaným obrazem Apoteózy, odrážejícím se v zrcadlové stěně identických rozměrů a sám se stává jeho efemérní součástí. Zrcadlo je v kontextu díla významnou metaforou, protože nabízí divákovi možnost sebereflexe a introspekce.

 

Instalace založená na meditaci i hravosti motivuje příjemce k zamyšlení nad geopolitickými a sociálně kulturními otázkami v časové ose více než jednoho století a klade jim otázky, které souvisejí přehodnocením významů pojmů, jako jsou domov, vlast, národ, stát, historie Čechů a slovanského etnika.

 

Tím se Apoteóza stává i časově specifickou instalací, která je impulsem ke kritickému zvažování o celé řadě závažných politických, ekonomických, sociokulturních, filozofických a sociologických otázek,  které referují o minulosti a současnosti světa v širších relacích, kde se prolínají lokální a globální problémy.

 

Vysv.: apokryf = nepůvodní, podvržený motiv k alegorickému nebo parodickému srovnání s původním výkladem díla a jeho autora

 

Na výstavě jsme pro návštěvníky připravili plakát (můžeme si vzít s sebou domů) s jednotlivými apokryfy od čísla 1 – 21….

 

Autor: Jiří David

Kurátorka: Katarina Rusnáková

 

´Jmenuji se Jiří David´

Jiří David, Martin Dostál, Česká televize a Studio Hrdinů nás na www.www-kulturaok-eu.cz

pozvali na  předpremiéru filmu ´Jmenuji se Jiří David´, který  režíroval  Martin Dostál/ Česká televize, 2016. Akce se konala 4. 2. 2016 v 19.00 hodin ve Studiu Hrdinů -  Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7. Jednalo se o obrázky ze života umělce -  Jiřího Davida - ve středním věku. Kromě jiného z jeho soukromého života (je napůl Čech, napůl Slovinec, ale narodil se v Čechách) jsme také zhlédli autorův komentář k přípravě Apoteózy, projektu, který v součinnosti České a Slovenské republiky byl vystaven na 56. Mezinárodním bienále výtvarného umění v Benátkách 2015.

zde přidat 3 – 4 metry a bude vidět celý obraz

zde je zrcadlo – zde je obraz…
Jiří David při instalaci projektu v Benátkách

 

www.ngprague.cz

www.czechandslovakpavilion.cz

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/alfons-mucha-slovanska-epopej-veletrzni-palac-praha-10-5-2012-2014/