Jindřich Štreit: Domov (bez) domova aneb díky fotografování se setkáváme se zajímavými lidmi a jejich osudy

12.05.2015 13:40

Piazetta Národního divadla  – Praha

11. – 29. 5. 2015

 

Na vernisáži unikátní výstavy 20 velkoformátových, dokumentárních,  barevných fotografií, které  pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě profesor Jindřich Štreit zcela zdarma Armádě spásy věnoval,  jsme se setkali s mnoha známými tvářemi.  Armáda spásy slaví letos 25 let znovuobnovení činnosti  v České republice a současně  150 let  svého vzniku v Londýně. Kapacita jejich služeb pro lidi bez domova v Česku činí 1900, počet jejich zaměstnanců  400.  Armáda spásy funguje v 6 krajích, z toho v 11 městech.

 

Dívejme se na tyto fotografie biblickýma očima

Na zahájení vernisáže promlouvala Mgr. Pavla Vopeláková, pracovnice z Armády spásy, poté pracovnice Armády spásy z Velké Británie, slovy, že se máme na Štreitovy fotografie bezdomovců  dívat biblickýma očima. Proč? Jak to? Můžeme pro ně něco udělat, a pokud to uděláme, přijmeme požehnáni, protože tito lidé i přes svůj zanedbaný zjev  jsou našimi bratry…i když uznáme, že důvody bezdomovectví mohou být různé…na závěr vernisáže nám zazpíval Vlasta Horváth.

 

 

Hromady odpadků, sychravo, zápach, plíseň, žádná elektřina, vodovod, ani záchod. 

I tak mohou bydlet lidé, kteří přišli o ´klasickou´ střechu nad hlavou.

 

Jindřich Štreit, fotograf, který se podle svých slov, jak řekl, vždy zabýval sociální fotografií,  žádost Armády spásy před dvěma lety neodmítl, a tak v zimě roku 2015 fotografoval v českých městech,  kde Armáda spásy lidem bez domova pomáhá (Opava, Ostrava, Přerov, Brno, Šumperk). Výsledkem jeho usilovné práce, kterou vykonával za pomoci sociálních terénních pracovníků AS, (jinak by to nenafotografoval), je 3 000 fotografií, které skončí v nové publikaci…

 

Velká inspirace pro Štreita

„Fotografování probíhalo v

ždy na bázi dobrovolnosti a vzájemného pochopení mezi člověkem bez domova a mnou.

Nikdy nedošlo k sebemenšímu konfliktu.

Naopak, díky fotografování jsem se setkal s velmi zajímavými lidmi a jejich osudy,

co člověk to jeden příběh,  mnohdy i v neuvěřitelném prostředí,

zavzpomínal Jindřich Štreit.

 

 

Bez nich bych nebyl schopen soubor fotografií nafotit.

Terénní pracovníci znají místa, kde lidé bez domova přebývají,

kde si postaví stany nebo si vybudují provizorní obydlí.

Jsou s nimi v častém kontaktu a snaží se jim po všech stránkách pomáhat.

Nesetkal jsem se s terénním pracovníkem,

který by nebyl vysoce empatický, korektní, slušný, s velikou dávkou citu a pochopení,“

řekl  Jindřich Štreit

 

 

Není bezdomovectví jako bezdomovectví

Bezdomovectví je chybějící bydlení, ale i přebývání v nevyhovujících podmínkách. Samozřejmě dále můžeme dělit na bezdomovectví zjevné a skryté…,“ řekla Mgr. Pavla Vopeláková.  A dodala také, že  chybí levné sociální bydlení, finančně dostupné bydlení (známe to skoro všichni), že je malé sociální soucítění  ve společnosti a že práce v AS je práce mravenčí.

 

 

 

www.azylovedomy.cz

www.armadaspasy.cz

ustredi@armadaspasy.cz – můžeme např. darovat darovat nábytek

 

 

 

 https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jindrich-streit-fotografie-pavel-forman-obrazy-identita-reality-aneb-presto-iluze-neztracejme-/

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vladimir-birgus-jindrich-streit-dvojice-pairs-aneb-kdo-vlastne-jsme-kam-s-kym-a-proc-smerujeme-/

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

           

           

J