Je anestézie (ne)bezpečná? Ne! aneb Co si představíme pod pojmem anestézie? (anestezy)

04.03.2013 10:19

Je anestézie (ne)bezpečná? Ne!  aneb Co si představíme pod pojmem anestézie?

Máme-li na mysli celkovou anestézii pacienta, pak vyřazujeme veškeré jeho čití (mozek) a vnímání bolesti. Máme-li na mysli, lokální (místní) anestézii, pak vyřazujeme čití (mozek) a vnímání bolesti jen ve znecitlivěné oblasti. To vše se provádí v případě operačních a náročných diagnostických výkonů. Klíčové je, aby anesteziolog byl kvalifikovaným odborníkem ve svém oboru (anesteziologie a intenzivní medicína). Dále pak musí umět s pacientem jednat. Je totiž povinen s námi, před zákrokem, provést důkladně předoperační pohovor o našem zdravotním stavu, aby pak nedošlo k zanedbání nějaké závažné skutečnosti, která by se mohla stát příčinou naší negativní reakce při a po operaci.

Každý lékařský výkon přináší vždy jistou míru rizika

Procento možného rizika nikdy není a nebude úplně na nule. V současné době je už sice bezpečnost podávání anestetik na úrovni bezpečnosti letecké dopravy, ale ani tak, jak víme, není zcela prosta rizik. Ostře sledovaný a hodnocený ukazatel úmrtí v průběhu operace a do dvou hodin po operaci u nás činí pouhá 0,02 %, úmrtí do 24 hodin po operaci 0,1 % a "anesteziologická" mortalita činí 9 - 17 zemřelých pacientů za rok, což lze považovat za vynikající čísla...

Naše zdravotnictví pluje v hodně rozbouřených vodách

Hlavní příčinou všech problémů zdravotnictví jsou otázky finanční. A ekonomie a lékařská praxe zrovna pohodově, ruku v ruce, nekráčejí. Nelze však provádět racionalizační postupy, které by znamenaly na jedné straně úspory a na druhé straně by vedly ke snížení bezpečnosti pacientů. To je zcela nepřijatelné vůbec a zejména pro naše anesteziology (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP), kteří se proto 14. června letošního roku připojí k podpoře "Helsinské deklarace." Jedná se o celosvětovou iniciativu anesteziologů, jež si klade za cíl zvýšení bezpečnosti nás, jakožto pacientů - operovaných či v intenzivní péči.

Jak chtějí odborníci bezpečnost anestézie zvýšit?

Především dokonalou součinností všech zúčastněných (lékaři, pacienti, občanská veřejnost), stále dokonalejším zabezpečení pacientů v rovině zdravotního personálu a organizačními, procesními i materiálovými opatřeními. V Deklaraci jsou proto zakotvena jen práva pacientů, aniž by se nějak omezoval například jejich věk, což je jistě potěšující informace pro už tak dost znepokojené seniory. (a přitom je stačí často "jenom" informovat a naslouchat jejich ohlasu). K bezpečnosti pacientů vedou také standardy monitorace pacientů na operačních sálech a v zotavovacích prostorách, zajištění odborných postupů pro zvládnutí komplikací (mimo jiné značení injekčních stříkaček), shromažďování dat ke zhodnocení úmrtnosti a nemocnosti, a podobně.

My, jakožto pacienti, k prosazení poctivých a oprávněných snah našich lékařů, jimž jsme v určitých mezních životních situacích nedobrovolně vydáni na milost a nemilost, tak moc udělat nemůžeme. Jde o odbornou záležitost. Její výsledek bude mít ale do budoucna fatální dopad právě na nás. Takže, alespoň takto, zprostředkovaně, podpořme své anesteziology. A s nimi i všechny poctivé lékaře vůbec. Myslí to dobře a dělají to pro nás. Každý z nás je jednou budeme potřebovat. Proto jim (a si) 14. června 2010 držme alespoň palce...

Ing. Olga Koníčková

Foto:internet