Jaroslava Severová: Znovu od začátku: prostor, světlo, znak/All over again: space, light, sign aneb jak zobrazujeme doopravdy?!

08.10.2018 14:11

 

 

 

Galerie Hollar - Praha

4. - 28. 10. 2018

 

 

 

„Co je nápadné, musí být složeno z částí, které nápadné nejsou.“

Gilles Deleuze

 

 

 

 

 

 

Na zahájení (prodejní) výstavy Znovu od začátku: PROSTOR, SVĚTLO, ZNAK, výstavy kolem čtyřicítky děl Jaroslavy Severové, byla autorka, čelní představitelka digitální grafiky a nositelka mnoha ocenění, osobně přítomna. Akci zahájil Pavel Piekar, předseda SČUG Hollar, poté předal slovo Janě Šindelové, kurátorce výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Výstava Jaroslavy Severové

představuje rozsáhlou

 sérii digitálních tisků z let 2017 - 2018,

z nichž je patrná autorčina snaha připomenout,

že pochopení obrazu generovaného počítačem,

stejně jako jakéhokoliv jiného,

nelze redukovat jen na jeho formální stránku,

protože i do tohoto typu obrazu umělec promítá své individuální východisko,

stejně jako osobní interpretace vědeckého či jiného poznání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka si v minulosti dokonale osvojila techniky kresby i hlubotisku,

avšak vidíme, jak její hloubavá povaha a experimentátorský duch

ji později přivedly ke konceptuálnímu pojetí zvolených témat

a

následně k použití počítače.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvědomuje si, že hlavním tématem její tvorby je statický obraz,

který zachycuje proces.

 

Počítač nabízí mnoho podnětů i určitý druh estetiky.

 

Podstatou zůstává realizace konečného záměru, ostatně, jak popsala autorka:

 Přemýšlela jsem o způsobu zobrazení,

aby to bylo něco

 doopravdy,

 něco jako schéma,

plán nebo dětská kresba, nebo jako znak, písmeno.“

Když Severová zobrazuje

 doopravdy,

snaží se vizuálně zachytit reálnou situaci,

kterou vnímáme v její nahodilosti i v komplexnosti řádu,

 hloubce zkoumání nebo sotva slyšitelného šumu.

Konečná rozhodnutí jsou vždy svobodná, subjektivní

a

spoléhají se na základní zkušenost lidskou a smyslovou.

A ta nám pak vyjeví, co je, nebo není 

doopravdy.“

Jaroslava Severová

  • zabývá se obrazem, mezi prvními v České republice začala používat digitální technologie a počítač jako nástroj k vyjádření svého výtvarného názoru
  • na počátku 90. let 20. století vybudovala v rámci předmětu výtvarná tvorba - počítačová grafika pracovnu pro digitální tisk na ČVUT v Praze
  • paralelně se svou uměleckou tvorbou předávala nabyté zkušenosti studentům architektury
  • v současnosti působí na Univerzitě v Hradci Králové
  • její díla jsou zastoupena v mnoha českých i světových galeriích (text: Jana Šindelová)

 

Kurátorka výstavy: Jana Šindelová

 

Doprovodný program

  • čtvrtek 25. 10. 2018 v 17.00 hodin - komentovaná prohlídka výstavy s autorkou, ukázka tisku

 

 

110 00 Praha 1

Smetanovo nábř. 6

Máme otevřeno kromě pondělí:

út - ne: 10.00 - 12.00/13.00 - 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 

 

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.hollar.cz