Jaroslav Valečka: Sudety aneb jako bychom byli rozčarováni více dneškem?!

27.10.2013 12:30

Galerie Vltavín - Praha

22. 10. – 17. 11. 2013

 

Byli jsme pozváni 22. října 2013 do Galerie Vltavín na vernisáž výstavy ´Sudety´. Osobně se účastnil i sám malíř Jaroslav Valečka. Od poslední výstavy, kterou jsme zhlédli na jaře 2013 v Galerii Portheimka,  jsme zaznamenali další nové obrazy,  které působí ještě depresivněji než dřív. Ale přesto jsou tyto obrazy působivé, za to proto, že  autor stále využívá nevelkou škálu svých zřejmě oblíbených barev…

 

Co nám řekla kurátorka výstavy Kateřina Tučková?

Jaroslav Valečka (1972), absolvent ateliéru Jiřího Sopka z pražské Akademie výtvarných umění, člen mezinárodního hnutí stuckistů, patří mezi umělce střední generace vyznávající tradiční výtvarná média – malbu a kresbu. Už od počátku své profesní dráhy se profiloval jako autor tendující k výrazovému symbolismu a klasické formě. V rámci těchto kategorií dodnes sleduje dva hlavní námětové proudy, a to krajinu a figurální motivy.

 

I současná výstava nazvaná ´Sudety´ nabízí soubor prací, které vycházejí z daných kategorií. Autor na ní shromáždil především malby sudetské pohorské krajiny zabírané v široké perspektivě (Bílé molo, Lávka, Myši – vše olej na plátně, 2013), která v sobě skrývá jakousi osudovost, a malby míst, které dodnes rezonují podivnou syrovostí místa, které ztratilo své původní obyvatele a tak i paměť (Nádraží, Strážná věž, Hlučná samota – vše olej na plátně, 2013).

Jsou to krajiny Valečkova dětství, severních Čech a okolí malé vísky Líska, odkud autor čerpá svou základní inspiraci. Z jeho tvorby tak lze odvodit, že problematika Sudet vůbec nepatří minulosti, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale že je to stále živé a citlivé téma iritující Jaroslava Valečku i mnohé další autory (viz. paralelně probíhající výstava Hraniční syndrom zahájená 8. 10. 2013 v trutnovské galerii UFFO).  

 

Ve své tvorbě Valečka také dokládá vliv krajiny a historie místa na obyvatele, kteří dnes v Sudetech žijí. Tematizuje podivné lidské charaktery zasazené většinou do osamělých portrétů, které reflektují absenci zájmu o komunitní život. Pakliže zobrazuje skupiny lidí, je to vždy spojeno s nějakou dramatickou situací a přítomností krve (zabíjačky prasat, pozabíjené slepice, krvavé stopy v lese, hořící smrtka).

 

Řadu námětů autor vytěžil z vlastní zkušenosti s obyvateli Sudet – mezi taková díla patří olejomalba Skleněná rakev, která reflektuje hry vesnických dětí v místní márnici, při kterých jedno z nich došlo k úrazu a přes noc málem umrzlo. Podobným dokladem je také malba Mrtvá Němka, v níž zpracovává vlastní vzpomínku na asanaci starého německého hřbitova, na němž odhalili několik hrobů s mumifikovanými lidskými ostatky, mezi nimiž byla ve svatebním šatu pohřbená mladá německá dívka.

 

Jaroslav Valečka je dnes pokládán za jednoho z nejtypičtějších představitelů své generace, je pravidelně vystavován a sběratelsky vyhledáván a svým výrazem i jasnou tematickou základnou se přidružil k respektovaným a etablovaným současným autorům. Přijďme se o tom přesvědčit do Galerie Vltavín, kde prezentujeme autorovy práce na sudetské téma pocházející z let 2012 – 2013.“ (kurátorka Kateřina Tučková)

 

Galerie Vltavín

110 00 Praha 1

Masarykovo nábřeží 36

Máme otevřeno: denně 10.00 – 12. 00 hodin, 13.30 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

www.valecka.eu

www.stuckism.com

www.galerie-vltavin.cz

 

Hodnocení: 95 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka