Jaroslav Prášil: Jemná matérie aneb pěkný den či průtrž…

20.12.2018 14:11

Topičův salon - Praha

18. 12. 2018 - 25. 1. 2019

 

Na vernisáži nové výstavy Jemná matérie, kterou uspořádala Společnost Topičova salonu, z. s., jsme zhlédli zajímavou přehlídku děl (oleje na plátně a dřevě, grafiky - suchá jehla) profesora a akademického malíře Jaroslava Prášila, která nás zaujala hned u vchodu  do salonu instalací vánočních perličkových ozdob. Autor byl na vernisáži osobně přítomen. Podílel se rovněž na vzniku Fakulty umění a designu UJEP, která v roce 2018 oslavila 25 let od svého založení a právě při této příležitosti vznikla i tato jeho výstava.

 

 

„Výstava představila průřez celoživotní uměleckou tvorbou profesora a akademického malíře Jaroslava Prášila (*1946, Ústí nad Labem). Jeho tvorba v sobě vždy nesla prvky nové figurace, minimalismu i lyrické abstrakce v kombinaci s tradičním řemeslemAutorův rukopis je přitom čitelný bez ohledu na formu díla.

 

 

 

 

Hravou i pečlivou práci s barvou, či jemné a citlivé zacházení s materiálem můžeme nalézat v Prášilových starších malbách stejně jako v nejnovějších grafikách a drobných objektech - špercích a ozdobách. Jemná matérie tak není jen názvem výstavy odkazujícím k materiálu, jenž je pro tvorbu Jaroslava Prášila typický, ale odkazuje rovněž i na celkový přístup autora k dílu a jeho tvorbě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro výstavu byly vybrány malby Jaroslava Prášila ze 70. let, které jsou doplněny grafikami (suchá jehla) z období 2009 - 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na autorských grafikách se objevují jak motivy z každodenního života (Osetá krajina, Linecký koláč, Okno IV.), tak abstrahované biblické příběhy (Ovoce stromů rajského, Janův jazyk), nebo si lze povšimnout i kódovaných erotických motivů (Prsa - Růžky).

 

Prášilovy paličkované náramky

autorské objekty 

materiál:

len, bavlna, syntetický a kovový materiál,

sklo, dřevo, žíně,

kámen, perleť, mušl  

jsou pak originálními artefakty,

jimž se soustavně autor věnuje od 80. let 20. století.

Vliv tradičního řemesla na Prášilovu tvorbu nalezne divák i v instalaci autorských objektů - ozdob.

Jaroslav Prášil vytváří skleněné ozdoby již od 60. let a používá při tvorbě jak starší ručně foukané skleněné perle,

tak komponenty nalezené, darované či současné nově vyráběné.

 

Jaroslav Prášil již od 70. let 20. století

spoluurčuje charakter výtvarného umění

 v Ústí nad Labem.

Dlouhodobě pedagogicky působí na ústecké univerzitě

 a podílel se na vzniku

Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.“

(zdroj: text Adély Machové, kurátorky výstavy)

 

 

Jaroslav Prášil (* 26. 5. 1946 v Ústí nad Labem)   

  • sklářský výtvarník, grafik, malíř, pedagog, textilní výtvarník
  • 1960 - 1964: studium - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)  
  • 1964 - 1970: studium -  Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha (sklářské výtvarnictví), profesor Stanislav Libenský 
  • studium - Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta
  • od 1975: pedagogem na katedře výtvarné výchovy
  • 1994: založil ateliér Přírodní materiály

 

Kurátorka výstavy: Adéla Machová

 

110 00 Praha 1

Národní 9, 1. patro

 

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.topicuvsalon.cz