Jaroslav Němeček jako autor nejznámějšího českého komiksu aneb když s Čtyřlístkem v trojské Botanické zahradě Prahy zasadil mišpuli obecnou…

15.08.2019 14:37

 

 

 

Botanická zahrada  hl. m. Prahy - Troja/ Expozice Stráň

14. 8. 2019

 

Zúčastnili jsme se vysazení stromu fenoménem dětského světa Čtyřlístkem, který tento rok slaví 50. narozeniny. Svůj strom mišpuli obecnou si v trojské botanické zahradě v rámci projektu Kořeny osobností vysadil legendární Čtyřlístek i se svým autorem Jaroslavem Němečkem a stali se tak 97. osobností projektu Kořeny osobností.

 

Slavnostní vysazení stromu bylo připraveno pro novináře, ale i pro veřejnost. Každý malý i velký milovník Čtyřlístku, který na slavnostní vysazení dorazil, se mohl s Bobíkem, Pinďou, Fifinkou a Myšpulínem vyfotografovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nejprve nás živý had čtyř nestárnoucích a rozverných postaviček ze Čtyřlístku zavedl okolo Pivoňkové louky na Stráň pod páně Suškovu Rozhlednu, Stráň, o níž jsou pracovníci Botanické zahrady v Troji přesvědčeni, že je z ní nejkrásnější výhled na Prahu, dole v údolí. Je.

Tam už na nás čekal připravený strom. Mišpule obecná. Tedy, na nás… Především na manžele Němečkovy, autory nekonečného seriálu o čtveřici postaviček ze Čtyřlístku. A proč byl vybrán zrovna strom mišpule? To už se dá domyslet, anebo pochopit, když si osvěžíme 4 jména věčných akčních mudrlantů a činorodých aktérů čtyřlístkových příběhů.

 

fenka Fifinka

prasátko Bobík

zajíc Pinďa a kocour Myšpulín

 

A pak už se jen shromažďoval dav dospělých, kteří na Čtyřlístku vyrostli a dětí, které na něm právě vyrůstají. Nechyběla ale ani seniorská generace, které první příběhy Čtyřlístku četli v dětství.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příchod manželů Němečkových, duchovních rodičů této povedené čtyřky z Třeskoprsk,

měl být nenápadný a skromný.

Ale jásající dav a potlesk z toho udělal parádní nástup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slavnostní akt na sluncem rozpálené a prozářené Stráni zahájila Mgr. Klára Hrdá, referentka pro vnější vztahy a média Botanické zahrady v Troji.

Především zdůraznila, že tradice výsadby plodin, nazývaná Kořeny osobností, především stromů, v Botanické zahradě hl. m. Prahy výjimečnými osobnostmi našeho života, má jednak symbolický význam, neboť ony osobnosti doznají zaslouženého uznání, a jednak praktický, protože upoutají pozornost k trojské Botanické zahradě jako takové a k přírodě a rostlinám vůbec.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpomněla také zajímavou statistiku. Letos, trojská Botanická zahrada slaví 50. výročí svého vzniku a Čtyřlístek také 50. Výročí, a to svého zrození. I když přítomné postavičky na půlstoleté nevypadaly a ani ve svých příbězích tak nepůsobí, je to k neuvěření, ale je to tak. Klára Hrdá nám ale sdělila i dvě další neuvěřitelná čísla. Manželé Němečkovi jsou už 97. osobností projektu Kořeny osobností a Mišpule obecná, kterou symbolicky zasazují, je 100. stromem tohoto projektu. 

 

Pro ty, kdo se s tímto u nás momentálně nepříliš běžným stromem,

který se ale začíná v našich zahradách objevovat, zatím nesetkali,

nabídla Klára Hrdá i stručnou charakteristiku.

 

 

 

 

 

Dozvěděli jsme se, že mišpule obecná (německá), lat. Mespilus germanica, patří mezi krytosemenné dvouděložné rostliny, řazené mezi tzv. růžotvaré, a do čeledi růžovitých. Mišpule bývá označována lidově také jako japonská mišpule a je to strom asijského původu. Jak také dodala pro zvědavé a lačné, mišpuli obecnou lze použít jako okrasnou rostlinu. Její plody, ty jež nám mišpule manželů Němečkových v půli srpna nabízela, byly ale ještě nezralé, protože dozrávají až po přejití prvním mrazíkem, kdy jsou pak po zmrznutí chutné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další slovo patřilo řediteli Botanické zahrady hl. m. Prahy, Bc. Bohumilu Černému. Ten především poděkoval zaplněné stráni nadšených účastníků celé akce, že přišli a jak zdůraznil, že jsou dokladem, že Čtyřlístek manželů Němečkových za 50 let své existence neztratil nic se své popularity a ´táhne´ dosud již třetí generaci.

Závěrečné slovo patřilo samozřejmě hlavním aktérům, manželům Němečkovým. Jaroslav Němeček poděkoval nám všem, všem třem přítomným generacím, které za těch 50 let na Čtyřlístku vyrostly, rostly a rostou. Potlesk, který mu byl odpovědí, označil jako roztleskávačky, které jej pobízejí k činu, tedy uchopit rýče a pustit se do práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Než tak ale učinil, prozradil nám, že podoba názvu vzácného stromu jim věnovaného, mišpule a jména jedné z postaviček Čtyřlístku kocoura Myšpulína, není náhodná, byť se liší tím tvrdým y a měkkým i. Kdysi na počátku, když postavičky vymyslel, hledal jejich jména. Tři jména již měl a se čtvrtým jménem pro kocoura si nějak nemohl poradit.  Obrátil se tedy - jako vždy a ve všem celý život - na svou ženu. Probrali budoucí vlastnosti tohoto zatím bezejmenného kocoura a paní Němečková si vzpomněla na kamaráda z jejích školních let, který měl podobnou povahu i vlastnosti jako čtyřlístkový kocour a přezdívalo se mu Mišpulín. Akorát že s měkkým i. Tak Němečkův kocour dostal jméno Myšpulín.

 

A pak už se sázelo, rylo a zalévalo.

A akční Čtyřlístek svým ´rodičům´ jako vzorná dítka samozřejmě s prací vydatně pomáhal…“ 

Richard Koníček

 

180 00 Praha 8 - Bohnice

K Pazderkám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení: 100 %

Zapsal Richard Koníček

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.botanicka.cz

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/%c2%b4ctyrlistek-na-chvalskem-zamku%c2%b4-aneb-potesime-se-vsichni%2c-deti-i-dospeli%21/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/ctyrlistek-ve-sluzbach-krale-fimova-premiera-28-2-2013-/