Jaroslav Kučera: Fotografové války aneb co by bylo, kdyby sarajevského atentátu nebylo?!

16.07.2014 14:36

České centrum Praha

16. 7. - 8. 8. 2014

 

Mohli bychom říci, že si v současnosti většinou připomínáme II. světovou válku, ať už na poli literárním či v oblasti filmografie, či jinak.

Takže můžeme zase říci, že není vůbec od věci, že si skoro polozapomenutou I. světovou válku v době 100. výročí jejího vypuknutí připomínáme o to intenzivněji, protože jsme se nad ní a jejími  hrůzami dosud příliš nezamýšleli.  Ke 100.  výročí vypuknutí I. světové války  se připojila svými expozicemi řada muzeí v České republice, zejména v cyklu ´Velká válka´.

Viz např. Naše moře…´ : Rakousko-uherské válečné námořnictvo aneb co tehdy znamenalo ´udeř´´ a ´uteč!´?

Více zde: https://kulturaok-eu.webnode.cz/news/%e2%80%9enase-more%e2%80%a6%c2%b4-%3a-rakousko-uherske-valecne-namornictvo-aneb-co-tehdy-znamenalo-%c2%b4uder%c2%b4%c2%b4-a-%c2%b4utec%21%c2%b4-/

 

 

Na vernisáži v Českém centru Praha jsme si tedy také připomněli 100 let od vypuknutí I. světové války najednou hned dvěma výstavami. A to výstavou dobových fotografií, jejichž autory jsou 3 rakousko-uherští vojíni (vystavujeme do 8. 8. 2014) a současně můžeme zhlédnout  sbírku fotografií z fondu Národního historického archivu v Sarajevu nazvanou ´Sarajevský atentát´ (vystavujeme  do 15. srpna 2014). Jak bylo řečeno při zahájení obou výstav, mají obě výstavy poukázat na lidskou potřebu míru a tolerance.  

 

„Nechtějme ani domýšlet, kdyby se to všechno strašlivé mohlo vrátit…“.

 

Fotografové války putují

Autor koncepce a kurátor výstavy Jaroslav Kučera představil na 30 fotografiích autentická svědectví válečného života, jež nafotografovala trojice rakousko-uherských vojínů:

 Gustav Brož, Jan Myšička a Jenda Rajman.


Projekt Českých center určený k prezentaci v zahraničí již zhlédli diváci v Berlíně a Mnichově. Budeme jej ještě prezentovat v dalších evropských městech (Londýn, Milano, Varšava, Vídeň, opět Varšava), neboť l. sv. válka se bolestně dotýkala celé Evropy.

 • začala 28. 7. 1914, skončila 11. 11. 1918, trvala 4 a ¼ roku
 • postihla 38 států
 • bojů se zúčastnilo 70 milionů vojáků
 •  z nichž 10 milionů vojáků ve válce zahynulo, rovněž zahynulo 8,5 milionů civilistů
 • nejvíce mrtvých vojáků bylo z Německa (na 2 miliony), 1,8 milionu z Ruska, 1,4 milionu z Francie a 1,1 milionu z Rakouska-Uherska
 • na straně vítězné Dohody bylo na 5,7 milionu mrtvých, na straně poražených přes 4 miliony mrtvých
 • zraněno bylo na 21 milionů lidí

 

 

Jak výstavy vznikaly?

Ideová koncepce výstavy organizovaná Českým centry vycházela z velkých, na sebe logicky navazujících přehlídek ´Objektivem neznámého vojína´ a ´Fotografové války 1914-1918´, které se v roce 2009 a 2011 uskutečnily na Pražském hradě.

 • Zapomenuté negativy neznámého autora objevil ve svém archivu fotograf a spolukurátor výstav Jaroslav Kučera, který poškozené negativy naskenoval, vyretušoval v počítači a nechal z nich vyrobit kvalitní velkoformátové zvětšeniny. Historický objev odhalil prostor pro další bádání, které záhy přineslo další skryté kolekce.
 •  Pro účely prezentace v zahraniční síti Českých center připravil Jaroslav Kučera speciální, zkrácenou verzi výstavy nazvanou ´Fotografové války´. ´
 • Můžeme tak na vlastní oči zhlédnout snímky zachycené objektivem řadových vojínů Gustava Brože, Jana Myšičky a Jendy Rajmana.

 

 

 

Pomohl jediný negativ

30 černobílých snímků pořízených řadovými vojíny tehdejší rakousko-uherské armády přibližuje momenty každodenního života. Ještě donedávna anonymní ´umělci okamžiku´ vytvořili ucelený obraz válečného života.

 

Genezi výstavy přiblížil Jaroslav Kučera takto: „Česká centra využila pro svou putovní výstavu pouze část ze souborů představených na Pražském hradě. Celá kolekce obsahuje více než 400 snímků.  Z tohoto velkého množství jsme vytvořili výběr 30 fotografií od 3 autorů, Gustava Brože, Jana Myšičky a Jendy Rajmana, jejichž válečné příběhy se nám částečně podařilo zrekonstruovat.“ Vyhledání dobového materiálu však nebylo snadné a samotné rozeznání autora bylo i dílem náhody.

K identifikaci jména Gustava Brože pomohl jediný negativ, kde na posteli leží otevřený balík s napsanou adresou. Popisek, který si autor pečlivě zapsal, se jmenuje V mém pokoji“, řekl kurátor.

 

 • Díky několika šťastným okolnostem se kurátor výstavy Jaroslav Kučerova dostal ke stovkám skleněných a planfilmových negativů Gustava Brože a Jana Myšičky a Rajmanův vnuk Pavel Hančar mu přinesl desítky malých pohlednicových fotografií
 • 12 kilogramů negativů Jana Myšičky bylo ukryto v kartonové krabici na jedné půdě v severních Čechách i s magnetofonovou nahrávkou vyprávění jeho dcery paní Mohelské. Velký soubor fotografií, které vyfotografoval, vyvolal, popsal a následně jako pohlednice posílal z vojenského špitálu domů, patří nyní vnukovi Jendy Rajmana.

 

Víc než pouhý dokument

Na výstavě jsou k vidění nejlepší snímky každého ze tří uvedených autorů. Podle kurátora výstavy rozhodně nebyli jen pouhými dokumentaristy, ale i velkými umělci. Obsahově jsou si v podstatě podobní.

Fotografovali obyčejný každodenní válečný život

 

 Na unikátních fotografiích Gustava Brože spatříme i mužstvo štaflu, takzvané ´pucfleky´, známé zejména díky Haškovi a jeho Švejkovi. „Brož fotografoval v Haliči a jeho fotografie V naší kuchyni s místními děvčaty, Očkování civilistů či Sanitní pes při skoku patří k tomu nejlepšímu v této kolekci,“ dodal Kučera.

 

Myšičkovy fotografie ležícího majora Horlivého, Sáňkování v Egeru nebo unikátní Židé na vojně do tohoto vynikajícího souboru skvěle zapadají.

 

Třetí fotograf, Jenda Rajman, který celou válku odsloužil v polním lazaretu v Podmelci a viděl snad největší utrpení ze všech, je zastoupen např. unikátním záběrem operace mozku venku před lazaretem, který byl mimochodem zřízen z bývalé továrny na nábytek. Celou kolekci doplňují autoportréty fotografů ve vojenské uniformě.

 

Sarajevský atentát

16. 7. 2014 – 15. 8. 2014

 

´Fotografové války´ však zdaleka nepředstavují jedinou výstavu zachycující pohnuté i všední okamžiky jednoho z nejkrvavějších válečných konfliktů.

Sbírka fotografií z fondu Národního historického archivu v Sarajevu nazvaná ´Sarajevský atentát´  nám poskytuje možnost nahlédnout na snímcích na poslední okamžiky života arcivévody  a následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este a jeho choti Žofie Chotkové.

Sejdalija Gušić je ředitel instituce, která jako jedna z mála spravuje autentické materiály vztažené  k ´Sarajevu´ a rovněž je kurátor této druhé výstavy.  Soubor fotografií dokumentuje oficiální program pobytu arcivévody Františka Ferdinanda a jeho manželky vévodkyně Žofie von Hohenberg. Zahrnuje klíčové chvíle od příjezdu a ubytování v hotelu „Bosna“, první neúspěšný atentát i jeho úspěšné dokonání. Následují fotografie ze Sarajeva po atentátu – zatknutí atentátníků. Nedílnou součástí výstavy je i patnáctiminutový němý dokumentární film s názvem Sonderausgabe 1914, který se skládá ze dvou žurnálů, jež pocházejí ze  sbírek Kinotéky Bosny a Hercegoviny.

Autoři výstavy:

Mr. sc. Sejdalija Gušić

Milena Gašić

Omer Bajić

Irfan Dješević

 

www.arhivsa.ba

 

Sarajevský atentát/ kurátor: Sejdalija Gušić

 

 

 Na realizaci výstavy se podílelo Velvyslanectví Bosny a Hercegoviny v Praze, Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze a Odbor veřejné diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 

Česká centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

 

https://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/fotografove-valky1/

 

České centrum Praha (suterén)

110 00 Praha 1

Rytířská 31  

 

Máme otevřeno: pondělí –pátek:  11.00–17.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, Česká centra – ústředí)

Foto: autorka