Jaroslav J. Alt - Obzory a údolí /obrazy, kresby/ aneb dívej se na ty obrazy, jak chceš, přečti si na popisku, co chceš, stejně se u nich zasníš a ulétneš tak strastem dne

24.11.2021 18:02

 

Jaroslav J. Alt

Obzory a údolí /obrazy, kresby/

4. 11. – 2. 12. 2021

Galerie 9

 

 

„Ve své malířské a kreslířské tvorbě se věnuji pobytu člověka v krajině a jeho vnímání tohoto intimního prostoru, který ve své sevřenosti člověka vybízí k maximálnímu zklidnění a současně k otevření mysli i za hranice viděného.“

Doc. Jaroslav J. Alt, akademický malíř

 

 

Doc. Jaroslav J. Alt akademický malíř se narodil v roce 1950 v Kutné Hoře. Na AVU Praha, v letech 1969 – 1975 vystudoval malířství, restaurátorství u profesorů B. Slánského, K. Veselého a R. Ondráčka. Habilitoval v roce 2004 na VŠVU Bratislava (výtvarné umění – volná tvorba) tématem „Posledních sedm slov – Drobná zranění – obrazy, kresby“.

Celoživotně se věnuje malbě, grafice i kresbě a až do roku 2012 aktivně též restaurování uměleckých děl.

 

 

Výstava na povzbuzení ducha

 

Stres, který nás už příliš dlouho obklopuje, obavy – žel až příliš často i naplněné – o naše blízké, nejasnosti v čase budoucím, nás vrací k zidealizovanému času minulému, ale s tím nevystačíme. Chceme – alespoň chvíli - nevidět, neslyšet, nevnímat to vše, co se děje už vlastně na prahu třetího roku a téměř bez přestání, kolem nás a nám. Chceme ulétnout někam, kde je jinak, kde je od toho všeho pokoj. Ale jak? Jedna zaručená rada by se nabízela. Navštívit výstavu akademického malíře, Doc. Jaroslava J. Alta. Není relativně velká, ale dá se tam pobýt a příjemně unikat do tolik žádoucího klidna, jak libo dlouho. Nikdo vás neruší, nikdo nevyhání a vy můžete unikat a unikat. Každým obrazem, každou malbou, každou kresbou jinam a jinak. Ale ve všech případech mimo vliv všeho zlého, co kolem tak úporně víří.

 

 

Jak to vidí autor výstavy, Jaroslav J. Alt

 

„V tématech obzoru, jako důvěrně známé linie vymezující náš nejvlastnější prostor a v souvislosti se snahou této linie dosáhnout, zjevují se nám při putování nové horizonty, jež přijímáme za své a které nás upozorňují na širší souvislosti s naší aktuálně prožívanou skutečností a doposud v tomto prostoru standardně vnímané obrazy obsahově tuto zkušenost znejišťují a současně prohlubují a rozšiřují. Sounáležitost poutníka s přírodou a krajinou se stává jeho účastí nejenom jako pozorovatele, ale i jako bytostného účastníka přírodních dějů, které na něho mohou působit jak velice pozitivně, stejně tak ale i výhružně.

Snažím se pracovat různými výtvarnými technikami a porovnávat jejich možnosti a výrazový potenciál. Stejně tak pracuji i s formáty děl. První skicy jsou většinou velmi drobné monochromní kresby perem nebo tužkou, kde si ověřuji základní kompoziční principy i základní valérové vztahy. Tyto skicy jsou základem pro malbu na větších formátech. Je pro mne velmi zajímavé sledovat, jakým způsobem se původní myšlenka, zachycená v drobné kresbě, v malbě dál modifikuje a nezbytně otevírá další možná řešení. Obraz se pro mne stává obrazem až v okamžiku maximálního osvobození se od reality, ve smyslu maximálně přesného, byť subjektivního, odkazu na předmětnost viděného a myšleného.“

 

 

Subjektivně z pohledu diváka  

 

Za www.www-kulturaok-eu.cz musíme pokorně přiznat, že ač náš web, věnovaný převážně výtvarnému umění, za devět let své existence přinesl bezmála 4 500 článků, z toho většinou věnovaných právě malířům a grafikům, se doposud – ke své škodě - s prací Jaroslava J. Alta nesetkal. Škoda. Ale dobře, že nakonec přece. Nejsme žádní uměnovědci, jsme jen – troufáme si říci – poučení diváci, ale obrazy autora nás ohromily. Možná, že ale došlo k našemu setkání s díly autora v té správné a pravé chvíli, protože takové zastavení s jeho zklidňujícími vizemi bylo povzbuzením. Všechny jeho fantazii – autora i diváka – široce otevřené náměty jsou k tomu zklidňování přímo vybízející. Série Červených oblaků, Nových horizontů, Obzorů, Průzev, Vln a Hůrek, jsou ostrůvkem (i ty jsou jednou z obrazových sérií) či oázou klidu. Stojí za to před nimi pobýt, vidět je a spoluprožít. 

 

          

Objektivně o autorovi

 

Jaroslav J. Alt žije a pracuje v Trstěnici u Litomyšle, ale také v Praze. Věnuje se pedagogické činnosti na Fakultě humanitních studií UK v Praze, Katedra teorie umění a tvorby

(2003 – 2005 externí pedagog, od 2006 doposud stálý pedagog).  Uspořádal již dlouhou řadu samostatných či společných výstav. Jeho díla práce najdeme u nás ve sbírkách Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře, v Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, v Městské galerii Litomyšl, ale i v Národní galerii v Praze, v Uměleckoprůmyslovém museu Praha, v Muzeu umění a designu Benešov. Zastoupen je ale i téměř po celémk světě v renomovaných galerií jako Art Unidentified collection - Nishinomiya, Japonsko, Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) - Barcelona, Španělsko, National Gallery of Art - Washington D. C., USA, Museum of Contemporary Art - Giza, Egypt. Mnoho jeho prací se také nachází v soukromých sbírkách v ČR, Německu, Itálii, Francii i USA.

Četná autorova díla jsou také dlouhodobě umístěna ve veřejném prostoru nebo tvoří výtvarný doprovod publikacím.  A se jménem Jaroslav J. Alt je spojena také rozsáhlá publikační činnost, aktivní účast na odborných konferencích a seminářích.

Z posledních let stačí uvést jeho realizace, jako byla v roce 1996 Koncepce rekonstrukce objektu Česká 1 v Kutné Hoře (Music Club Česká 1) + supervize, nebo v roce 2000 vytvořená Koncepce rekonstrukce interiéru modlitebny Církve československé husitské v Uhlířských Janovicích + supervize a obraz „Nejsvětější trojice", či návrh Stolu Páně. Z roku 2008 lze připomenout Koncepci rekonstrukce interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře-Sedlci + supervize a z roku 2017 například Koncepci úprav interiéru modlitebny Církve československé husitské v Roudnici nad Labem.

 

 

Jaroslav J. Alt a Galerie 9

 

Jak s radostí kvitovala výstavu Jaroslava J. Alta v Galerii 9 její duše a dlouholetá kurátorka, paní Eva Kořánová:

„Jaroslav J. Alt svými díly do této galerie již popáté. Při dvou výstavách ještě v malé G9 v roce 1995 představil své obrazy, kresby a grafiku, v roce 2006 na společné výstavě s textilní výtvarnicí Janou Slámovou čaroval svými obrazy, a roku 2007 reprezentoval Galerii 9 v polských Katovicích na výstavě Deset z 9, jejíž reprízu mohli shlédnout návštěvníci Galerie 9 v roce následujícím.“

A pak ještě dodala: „Je to šťastný návrat, který byste si neměli nechat ujít.“

Ano, to můžeme doporučit i my za náš web. A je v tom i vysvětlení, naší neznalosti díla Jaroslava J. Alta. Ač jsme téměř pravidelnými a vděčnými návštěvníky Galerie 9, jsme jimi až od roku 2013. Tak proto jsme se s autorem míjeli. Tím víc ho doporučujeme návštěvníkům našeho webu.

 

Text a foto: Richard Koníček

 

 

Jaroslav J. Alt

Obzory a údolí /obrazy, kresby/

4. 11. – 2. 12. 2021

Galerie 9

Přízemí vysočanské radnice

Sokolovská 324/14, Praha 9

236 041 292

www.praha9.cz

Vstup volný

pondělí až čtvrtek 10:00 - 19:00