Jaroslav Hořánek (1925 – 1995): Ardenský les (kresby a grafika) aneb setkáme se s bytostmi z lesa?!

02.07.2014 14:50

Galerie Hollar – Praha

26. 6. – 20. 7. 2014

 

 

Současná prodejní výstava  Hořánkových převážně dosud nevystavovaných děl  nás seznamuje s  osobností  Jaroslavem Hořánkem, českým grafikem 2. pol. 20. stol. Jeho tempery a tuš, jak vidíme, nezahálely v jeho ateliéru, a tak v předvečer roku 1989 vznikla skupina grafiků,  která usilovala o obnovení činnosti sdružení Hollaru, které bylo zakázané v 70. letech normalizačním režimem.  Jen pouhých šest let zbývalo Hořánkovi, a tak jako kdyby to tušil, horečně tvořil. Vznikly barevné i  nebarevné   kresby grafické listy i obrazy, ve kterých vidíme záhadné spletence, které vyvěraly z Hořánkova nitra coby odraz zřejmě doby neklidné opět…

 

„..podařilo se mu v rovině grafického tisku vyvolat nejen samostatně prostorové., ale dynamicky světelné efekty. Organismy, jež spatřujeme na jeho kresbách a tiscích, rozvíjejí se tu před naším zrakem jako pohyb hmoty tvořící svůj kosmos vířících tvarů,redukovaných na základní konstanty objemu, prostoru a světa. Složité sítě připomínající bujení vegetace, jsou mu ve své podstatě rezonanční deskou, na niž přenáší pocitový výsledek svého prožívání a vidění reality. 

 

V tomto procesu osvojování si prostředků, jimiž se nesvěřuje ze svých objevů, můžeme spatřovat výtvarnou analogii schopnosti personifikovat vlastní síly přírody, s jakou se například setkáváme u Shakespeara, pro které se Ardenský les měnil v rejdiště pohádkových mocností…" (František Dvořák).

 

 

 

Galerie Hollar

Praha 1

Smetanovo nábřeží 6

Vstup: dobrovolný

 

Hodnocení:  80%

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka