Jaroslav Horálek: ´Obrazy z let 1989 - 91´ aneb proč v té pohnuté době jsme přešli od figurace k abstrakci přírody?!

06.06.2014 10:52

Galerie Nová síň - Praha

28. 5.  – 8. 6. 2014

 

Na vernisáži výstavy obrazů Jaroslava Horálka (zemřel již ve svých 37 letech), jež je bohužel vskutku hodně krátkodobá, jsme zhlédli za našeho velikého zájmu barvami hýřící jeho abstraktní obrazy.  Dosud byly uloženy v  rodinném depozitáři a měly být pro diváckou veřejnost překvapením. No, na www.kulturaok-eu.cz se domníváme, že překvapení, barevné,  jistě bylo, ale poslední dobou máme bohužel stále vtíravější pocit, že těch vernisáží je nějak moc…ale to bude asi tou komercí všudepřítomnou...

 

Jaroslav Horálek (1954-1991), přísluší svým dílem k tzv. generaci 80. let, která musela obtížně, v izolaci od světového dění, hledat cestu k vlastnímu pravdivému uměleckému výrazu. Intenzívní zájem o člověka, lidskou bytost trpící i milující, žijící touhami i zklamáním, později vystřídal zájmem o krajinu, o prostor lidského pobývání v tomto světě. Horálkova tvorba přechází od raných figurálních obrazů okouzlených expresionismem k barevně impulzívním, většinou abstrahovaným rostlinným a živočišným motivům a krajinám.

Barva se pro autora stává vrcholným výrazovým prostředkem, malba promlouvá barvou a světlem. Zářivé a matné plochy zobrazují reálné tvary náznakem, tušenými obrysy, nikoli podle přírodní logiky, nýbrž podle malířova vnitřního záměru.

Výstava uvedla soubor obrazů z posledního umělcova období, jež jsou víc než reálnými krajinami uměleckou meditací o rozdílnosti i splynutí přírody a člověka. Jeho malířské gesto dosahuje nevídané intenzity výrazu, sálá z něj energie, vroucnost i pokora. Dramaticky tu vyvstává komplikovaný neprostupný svět, v němž jsme se ocitli, a který je Horálkovi především přírodním děním, plynoucí živou událostí, která nás vyzývá k odhalování a odkrývání.“  (kurátorka výstavy: PhDr. Eva Neumannová)

 

Ze životapisu Jaroslava Horálka

  •  narozen 10. 11. 1954 v Praze
  • 1970 – 1974 – SOŠV  (Praha  – Hollarovo náměstí)
  • 1974 – 1980 – AVU (prof. František Jiroudek)
  • zemřel 14. 12. 1991  v Praze

 

 Galerie Nová síň 

Praha 1

Voršilská 3

www.galerienovasin.cz

Máme otevřeno: denně mimo pondělí 11.00 - 18.00 hodin

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka