Jaroslav Blažek: Obrazy aneb když dokážeme vyjádřit napětí mezi abstraktně pojatými postavami

12.05.2017 17:23

Portheimka Galerie D - Praha

12. 5. – 22. 6. 2017

 

 

Na vernisáži retrospektivní výstavy obrazů akademického malíře Jaroslava Blažka, která se za velkého zájmu malířových příznivců a ctitelů konala u příležitosti autorových 90. narozenin, byl Jaroslav Blažek osobně přítomen.  Výstavu zahájila Jaroslava Malíková, ředitelka Galerie Portheimka. Poté dostal slovo Petr Placák a zahrál nám Cimbál Martina Sochora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Blažek se narodil 1927 v Kosticích u Břeclavi,

v typické dědině moravsko - slováckého Podluží, rád se domů vrací.

Žije v Praze, přesto neustále čerpá živou inspiraci z kulturního povědomí svého kraje.

Malíř ale nacházel inspiraci nejen ve svém rodném kraji (folklórní motivy), ale i u světových malířů. 

 

"Líbil se mi Picasso, Chagall, Matiss.

Ještě za Protektorátu býval takový časopis,

který se jmenoval Zdroj, a tam byly barevné ilustrace Matisse.

To mám stále v hlavě a moc se mi to líbilo. Potom byli lidé ovlivnění a to už si moc nepamatuji,"

řekl Jaroslav Blažek, akademický malíř

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Blažek nakonec dospěl k osobitému vyjádření znakové podstaty daného folklorního motivu.

Cestu k tomu a posléze završení této tendence Blažkova malířského díla je možno spatřovat v tom,

jak bránilo jeho erbovní téma, které nalezlo výslednou podobu ve variantách Jízdy králů (1990).

V dílech této inspirace zaznamenáme ozvěnu folklórní tradice, barvitost krojů a lidových slavností,

aniž se malíř jakkoliv zpronevěřil zásadám moderního projevu.

Zračí se to nejen v maximálním zjednodušení objemů

a

v jejich důsledně plošné projekci, ale i ve stylizaci a rytmizaci skladby.

Ta nemá daleko k ornamentalizaci obrazové plochy,

často až ke svérázné arabesce,

v níž se uplatňuje hra zvýrazněných barevných pásů, křivek a zalomených linií.

Odezva lidového umění se zde nezapře ani v chromatice,

počítající převážně s kontrasty různých valérů červení,

studených modří a ostrých zelení, kladených místy v pastózních nánosech barevné hmoty.“

(výběr z textu: Jiří Hlušička)

***

Autor zahájil svou tvorbu v 50. letech 20. století.

V jeho dílech lze najít malby a kresby - realistické portréty, moderní experimenty,

grafiky  - na náměty z rodného kraje a náměty ze  všedního života kolem nás, nebo

keramické kachle - umělecké kachličky anebo monumentální keramické reliéfy, art-protisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blažkova umělecká dráha byla už od samých začátků trnitá a plná vnějších překážek nastavených politickým režimem bývalého Československa. Teprve po sametové revoluci mohl naplno vystavovat svá díla. I toto poznamenalo jeho tvorbu a přispělo k vzniku jedinečného uměleckého výrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalog Blažek, k této příležitosti vydaný,

 vyšel ve Vydavatelství a nakladatelství  JAKURA  – ing. Jaroslav Kučera

ve spolupráci s NF Lux et Lapis a

Jihomoravskou komunitní nadací a

vinařstvím Jaroslav Blažek - Kostice

 

 

 

https://www.blazek-jaroslav.cz/cs/

 

150 00 Praha 5 - Smíchov

Štefánikova 12

Máme otevřeno: út -ne: 13.00 - 18.00 hodin

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, z katalogu Blažek)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/vynuceny-raj-jaroslava-blazka-aneb-kdyz-sa-slovacko-nesudi-/