Jana Kasalová: Dobrá adresa aneb konečně můžeme sebou nosit neplatné telefonní číslo na Andy Warhola či Yoko Ono

25.04.2016 12:06

Galerie Ferdinanda Baumanna/vitríny  v pasáži - Praha

19. 4.  – 20. 5.  2016
 

Vernisáž nové výstavy Jany Kasalové:  Dobrá adresa, kterou jsme zhlédli ve vitrínách pasážové Galerie Ferdinanda Baumanna, zahájil kurátor výstavy Radek Wohlmuth. Výstava Jany Kasalové v Galerii Ferdinanda Baumanna má téměř vizitkový formát. Rozvíjí autorčin stálý zájem o emotivní topografii místa, svázanou s objektivní i subjektivní historií. Zabývá se lidskou identifikací a hledáním vlastních kořenů prostřednictvím teritoriálních schémat i ochranou nebo naopak sdílením osobních informací. Zároveň je to malá procházka intimními dějinami moderního umění.

 

Jak pravil kurátor výstavy Radek Wohlmuth: „Téměř lettristická výstava se skládá z velkého množství pravidelně nainstalovaných stejně velkých kartiček, které formátem váhají mezi korespondenčním lístkem a vizitkou.

 

Každý kartonek nese dvojí informaci. Jednou je „osobní“ barva, druhou kompletní adresa včetně telefonu. Obojí se váže ke konkrétním osobám – většinou úspěšným, až veleúspěšným umělcům. Nechybí mezi nimi Bill Viola, Julian Schnabel, Richard Serra, Donald Judd ani Yoko Ono. Zatímco barvu jim Jana Kasalová přisuzuje pocitově, kontaktní údaje jsou pravé.

 

Na to, jak je podoba instalace jednoduchá, je v ní přítomné celkem velké množství významů a vizuálních asociací, ze kterých také vyplývají různé způsoby čtení. Rytmičností může připomínat otáčené stránky telefonního seznamu, pravidelným rozvržením pečlivě rozměřovaná starořímská città, jejichž rastr se promítl i do uličních sítí amerických velkoměst. Při důsledném vnímání v ploše vznikne topografické schéma ve smyslu mapy, pohled ze stran zase může odhalit něco jako stylizovaný urbánní model.

 

Celek mísí podobu kartotéky se smyšleným vizitkovým městem umělců a obloukem se vrací k nejzásadnějšímu tématu Jany Kasalové, jímž je emotivní kartografie místa. Tak jako téměř vždy i tady jde o kombinaci reálného s imaginárním, objektivního se subjektivním, privátního se sdíleným.

 

Jestliže název výstavy zdánlivě otevírá otázky exkluzivních čtvrtí a koncentrace celebrit, pro Janu Kasalovou jde spíš o nostalgickou procházku spřízněnými dějinami umění a podnět k zamyšlení nad fenoménem adresy jako takovým. Jinými slovy hledání kořenů nebo identity jak prostřednictvím vzorů, tak teritoriálních schémat a ukotvení v nich. Stranou samozřejmě nestojí ani aktuální téma poskytování osobních údajů, i když se v tomto případě – vzhledem k faktu, že veškeré kontaktní informace pocházejí z Art Diary 1981 Giancarla Politiho – dá předpokládat, že téměř žádné osobnostní spory a konflikty nehrozí. Od věci samozřejmě ale není ani možnost konečně nosit v telefonu číslo na Andy Warhola“. (Radek Wohlmuth, kurátor výstavy)

 

Jana Kasalová (* 1974 v Turnově)

  • absolventka malířského ateliéru Jiřího Načeradského
  • po studiích žila ve Velké Británii a Francii, ve Španělsku, kde pokračovala v postgraduálním studiu na Universidad Complutense v Madridu
  • její tvorba prošla svébytným vývojem od maleb přes kresby, kde se prolínají zoomorfní tvary s kartografií a krajinou až po animované ozvučené příběhy a fotografie, jejichž protagonistkou je sama autorka
  • dlouhodobě se zabývá tématem lidské orientace, pojmem zvíře a proměny v něj a zkoumá hranice mezi člověkem a zvířetem
  • v její práci najdeme organickou lyričnost, doprovázenou silnou vazbou na přírodu, která vede ke ztotožnění se s instinktem a animalitou
  •  

www.kasalova.eu

Radek Wohlmuth (*1967) historik umění, výtvarný kritik a publicista, nezávislý kurátor

  • člen redakce Art+Antiques je od začátku roku 2012
  • absolvoval dějiny umění na FF UK
  • 2000–02 pracoval jako kurátor Národní galerie
  • člen poroty pro udělování Ceny Vladimíra Boudníka (2002-03), Ceny kritiky za mladou malbu (2008-09), Ceny Národní galerie NG 333 (2011)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Štěpánská 36

Máme otevřeno: pondělí – neděle: 7.00 - 22.00 hodin

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková