Jana Babincová - Pavla Nešverová: Zákon/ The Law aneb když slyšíce hudbu také ji vidíme

31.07.2017 10:10

Galerie Kostka/MeetFactory – Praha

27. 7. - 27. 8. 2017

 

Na vernisáži nového projektu Zákon, jež je výsledkem společné práce dvou  autorek -  vizuální umělkyně Jany Babincové a grafické designérky a bývalé konzervatoristky – varhanice Pavly Nešverové a který propojil text, hudbu a obraz, jsme zhlédli  monumentální audiovizuální instalaci, jejíž vznik podléhal pevně daným zákonitostem. Textové  biblické pasáže byly hudebně interpretovány a zvuk následně byl převeden do vizuální podoby. Rytmus a melodie odpovídal počtu písmen, barvy odpovídaly tónům. Výsledný souzvuk barev, tónů a tvarů stimuloval smyslové vnímání hraničící se synestezií

 

Zákon je komplexní skladbou, při jejímž komponování autorky využily paradoxního propojení náhody a intuice s pevně určeným řádem, jehož principy si samy určily. Podobně jako improvizovaná hudební skladba má svá daná pravidla (rytmus, tónina), které drží hudební variace jednotlivých hráčů pohromadě, má také spolupráce Jany a Pavly určené zákonitosti, které připravují půdu pro improvizaci a intuici.       

Instalace Zákon představuje tvůrčí hru, která si nastavuje pravidla a souběžně je porušuje. Hru, jejímž výstupem je přenesení emoce, interpretace prožitku z varhanní hry v evangelickém kostele do současného digitálního tvarosloví a industriálního prostoru, navození pocitu hraničícího se synestezií.    

Levá ruka káže vodu, pravá pije víno    

 

Pestrá škála tónů varhanních píšťal z kostela U Salvátora v Praze rozeznívá zdi Galerie Kostka, barevné obrazce ozařují objekty rozmístěné v prostoru. Původně náhodně vybraný text, který byl klíčem ke kódování tónů a obrazů, zůstává nečitelný v pozadí.         
 

Pro přenesení prožitku z varhanní skladby využívají autorky vlastní systém.

 

Používáme jej proto, že hudbu ještě nikdo nikdy neviděl. Vizualizace zvuku je tak abstraktní pojem, který nabízí tolik možností vyjádření, že je třeba si v tom najít nějaký zákon, o který by se dalo alespoň v začátku opřít,

řekla Pavla Nešverová.

 

Systém je založen na převedení textu do hudby a obrazu, kterého je dosaženo pomocí trojího kódování. Autorky rozkládají známé struktury (jazyk, hudba, obraz) na elementární části a následně z nich komponují novou vizuální skladbu.         
 

Nejdříve je analyzován samotný hudební nástroj: části varhan (fasáda, píšťaly, okna, mramor a manuály) jsou abstrahovány do jednoduchých tvarů, jejichž kompozice tvoří základ instalace v galerii.      

Obrazová projekce odrážející se na povrchu objektů také podléhá systému kódování. Jednotlivým písmenům, slabikám a větám jsou přiřazeny digitální obrazy, jejichž animace připomíná proces četby. A konečně je zde hudba, záznam zvuku varhan přenesený z klenutých prostor evangelického kostela mezi stěny industriální galerie. Zatímco basová linie odpovídá kódovanému přepisu textu podobně jako tomu je s obrazem, melodická část vyšších tónů již usiluje o harmonii.
 

Jinými slovy -  levá ruka dogmaticky dodržuje kánon a pravá ruka improvizuje, levá káže vodu, pravá pije víno.

 

„Systém si vlastně také tvoříme i proto, abychom jej mohly následně porušovat. Právě souhra náhody a vědomé činnosti mě fascinuje. Často vznikají nádherné momenty, kdy písmena vyjdou naprosto přesně do počtu políček, rytmu, času, aniž by to bylo spočítané. Určité omezení řádem možná přináší ten odrazový můstek, který tě přivede k překvapivým výtvarným řešením,“

 

řekla Jana Babincová na otázku, proč vytváří komplikovaný systém ´zákon´, když jej vzápětí nedodržuje.      

Spolupráce Jany Babincové a Pavly Nešverové vyžaduje stejné schopnosti, jaké potřebují hráči při hudební improvizaci. Musí nejen dokonale ovládat své nástroje, podstatná je také jejich souhra, jinak hrozí nelibý chaos a rozpad celé skladby. Instalace Zákon je po výstavě Gammatone v galerii Pragovka druhým projektem, v němž se autorky posouvají od prvotního vzájemného obdivu a společně zúročují své umělecké zkušenosti, aby v náročném prostoru Galerie Kostka rozehrály harmonickou kompozici tvarů, barev a tónů. (text: Eva Riebová)
 

Kurátoři: Eva Riebová, Jaro Varga 
 

Jana Babincová (*1977)

pracuje řadu let s principem kódování.

Své malby staví na formách geometrické abstrakce s ostrými liniemi a hranami.

Je absolventkou (2006) ateliéru Malba III. Doc. MgA. Petra Kvíčaly (Brno). (text K. Kottová)

 

Pavla Nešverová (* 1985)

absolventka Královské akademie v Haagu

a VŠUP v Praze v oboru grafický design.

 

150 00 Praha 5

Ke Sklárně 3213/15
Máme otevřeno denně od 13.00 – 20.00 hodin a dále podle večerního programu

Vstupné: dobrovolné    
www.meetfactory.cz


MeetFactory, o. p. s. je v roce 2017 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 10 miliónů Kč

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jana-babincova-sesta-vlna-the-sixth-wave-aneb-kdyz-se-inspirujeme-intuitivnim-tancem/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jana-babincova-trans-in-form-%28%c2%b4ztraceno-v-prenosu%c2%b4%29-aneb-vystavime-li-i-marketu-gebrian-%21/