Jan Zrzavý: ´Ohlédnutí´aneb když nevadí, že jsme byli akademické výluce nepřizpůsobiví!

07.12.2014 17:38

Galerie Moderna - Praha

4. 12. 2014 – 11. 1. 2015

 

 

Na vernisáži nové výstavy v Galerii Moderna ´Ohlédnutí´ jsme zhlédli téměř celé desítky grafik a několik významných kreseb malíře a grafika Jana Zrzavého jako např. litografie Zátiší s loděmi, vázami a jablky, Najáda či Ověnčená hlava. Kromě těchto artefaktů ze soukormých sbírek jsme si mohli prohlédnout cyklus fotografií  ´V ateliéru´, jejichž autorem je S. Sova.  Při zahájení výstavy vystoupili členové skupiny Blue Effect Radim Hladík a Jan Křížek.

 

 

 

 

 

 

 

Výstava malíře a grafika Jana Zrzavého /1890 – 1977/ - básníka,  českého malíře, grafika, ilustrátora a scénografa  a ilusionisty s výjimečnou obrazotvorností a s neobyčejně vyvinutým vkusem,  představuje téměř celé autorovo grafické dílo.  Na 50 prací umělce s nezaměnitelným výtvarným rukopisem, jenž pramenil z pevného propojení umělcova nitra a tvorby, ukazuje, že Jan Zrzavý vytvořil jedno z umělecky nejčistších děl českého moderního umění 20. století. (oficiální text)

Při zahájení  jsme ve stručnosti vyslechli  zajímavosti ze života a díla Jana Zrzavého

 •  Jan Zrzavý se narodil  5. listopadu 1890 Vadín [Okrouhlice u Havlíčkova Brodu]
 • 1905 stavební průmyslovka v Brně
 • zde vážně onemocněl
 • 1906 u přijímacích zkoušek ke studiu malířství bez jakékoli přípravy neuspěl
 • učil se soukromě malovat u K. Reisnera, V. Županského a Františka Ženíška
 • v Praze se poprvé setkal s díly francouzských impresionistů a dalších (L. da Vinci, Vincent van Gogh, Paul Gaugin, Eduard Munch)
 • 1. 11. 1907 se rozhodl k útěku do Paříže, aby mohl malovat podle svých představ.  Ani po 10 dnech nenašel však práci, vrátil do Čech. Paříž ho však natrvalo okouzlila a toužil se tam vrátit
 • od  1907 studoval několik let na UMPRUM,  byl ale 1908/1909 vyloučen,nedokázal se přizpůsobit akademické výuce, dále byl samouk
 • 1924 navštívil opět Francii (Paříž, Bretaň) a až do roku 1939 se do ní opakovaně vracel
 • často ho motivovaly pozoruhodné krajiny – cizí (Francie, Itálie, Řecko) i domácí (Vodňany, Okrouhlice, Praha)
 • 1913–1917/1919–1923 člen Spolku výtvarných umělců Mánes

1910–1911, nemaluje, jen kreslí a inspiruje se  Leonardem da Vinci. Na přání rodičů vstoupil na obchodní školu v Praze. Pro nemoc ji příští rok opustil

 • 1911 se setkává s Bohumilem Kubištou, se svým budoucím přítelem
 • 1912 – výstava Uměleckého sdružení Sursum v Obecním domě, Jan Zrzavý poprvé vystavuje: Andělskou návštěvu, Spícího hocha a Melancholii I
 • 1914   - dvakrát ze zdravotních důvodů neodveden
 • první samostatný podnájem v Černínské ulici na Novém Světě v Praze

 Za války dvakrát měl civilní zaměstnání, půl roku jako tajemník Klubu za starou Prahu, pak jako písař u Zemského výboru v Praze. Scházel se v kavárně Representačního domu s Josefem Čapkem, Václavem Špálou, Rudolfem Kremličkou, Vlastislavem Hofmanem, Otakarem Marvánkem. Se skupinou Tvrdošíjných vystavoval na jaře 1918

 • 1918 onemocněl tyfem, dlouho se zotavoval a podléhal depresím
 • 1918 se seznámil se Zdenkou Braunerovou, jezdil za ní do Roztok, zbavila ho depresí
 • září 1918 samostatná úspěšná výstava u Topičů
 • 1923 opět u Topičů samostatná výstava
  * publikuje své teoretické úvahy i literární pokusy.
 • 1923 vstoupil do spolku Umělecká beseda
 • od pol. 20. let hodně cestoval, Bretaň, Paříž (zde získal malý domek),
 • 1924 ilustrace Máchova Máje
 • 1925 pobyt v Bretani – malé přístavy Camaret, Kermel, La Fret, Locranon
  Motivy z Bretaně – 1926 Camaret, 1927 Kostel v Camaretu
 • 1928 ilustrace Erbenovy Kytice
 • 1928 pobyt v Benátkách a první obrazy Benátek

 

V roce 1931 realizoval svou 1. scénickou výpravu pro Národní divadlo v Praze (Mozart: Idomeneus, král krétský) a pokračoval spoluprací až do roku 1959 (desítky her)

 

 • 1940 uspořádala Umělecká beseda výstavu souborného díla v Obecním domě v Praze
 • 1941 vydala Umělecká beseda monografický sborník
 • 1942 pobyt ve Vodňanech. Hrozilo mu totální nasazení
 • 1942 opustil Uměleckou besedu, dál zůstal mimo spolky. Nevystavoval, až v r. 1947 u Topiče pastely a kresby, současně ve Vilímkově galerii Nové krajiny a zátiší.
 • 1947 profesorem malby na katedře výtvarné výchovy Palackého univerzity v Olomouci. Zde působil jen krátce
 • 1948 – 1963 – maluje do šuplíku
 • V 50. letech obrazy nevystavovány, pouze ilustrace knih
 • 1953 -  po smrti Stalina uvolnění situace
 • 1955 opustil Vodňany, mimopražské útočiště našel v Okrouhlici.

1956 výstava Domov v hudbě Bohuslava Martinů a v obrazech Jana Zrzavého

1956 výstava Ilustrace v Galerii ČFVU uvedena Vítězslavem Nezvalem, který vyzvedl velký přínos Jana Zrzavého českému umění

1957 výstava Obrazy a kresby v Galerii Československý spisovatel

1958 monografie Jan Zrzavý – moderní symbolista od Dalibora Plichty, v nakl. Artia

1960 výstava 21 obrazů v Divadle Na zábradlí

1963 souborná výstava uspořádaná Národní galerií v Mánesu, pokračovala v Brně, v Bratislavě

1963 publikace Svět Jana Zrzavého, s velkým ohlasem, výstavy putovaly dál českými městy (Čáslav, České Budějovice, Písek, Pardubice, Jihlava, Havlíčkův Brod, Polička, Liberec a další).

 • 1966 jmenován národním umělcem.
 • stále cestoval (Benátky), uchvácen Řeckem
 • v malbě preferuje pastel, akvarel, temperu na papír. Motivy krajiny
 • 1975 – věnoval své dílo  Národní galerii
 • zemřel 12 října 1977 v Praze
 • je pochován na hřbitově u římskokatolického kostela v Krucemburku

 

Na závěr vernisáže jsme byli upřímně vyzváni,  abychom zase do Galerie Moderna přišli, i když nic třeba nezakoupíme....

www.janzrzavy.cz

Masarykovo nábřeží 24, 110 00 Praha 1

www.galeriemoderna.cz

 

www.facebook.com/galeriemoderna

 

Máme otevřeno: denně 10.00  – 12.00/13.00 – 18.00  hodin.

Vstupné:  dobrovolné

 

Hodnocení: 80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva, wikipedie)

Foto: © Ing. Olga Koníčková