Jan Vičar: ´Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká´ aneb když světlo linorytem prochází!

19.06.2014 16:22

Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác

13. 6.– 21. 9. 2014

Na tiskové konferenci byli osobně přítomni autor vystavených děl JanVičar a  kurátorka výstavy a ředitelka GHMP Magdalena Juříková.  

  

 

Jan Vičar patří k nemnoha umělcům, kteří si dokonale osvojili grafické techniky, aby je pak s neutuchajícím nadšením inovovali a dokazovali jejich životaschopnost v epoše digitálního obrazu. Vičarovou nejexkluzivnější metodou se stal linoryt, který je pro jeho monumentální tisky nejpřiléhavější technikou díky dostupnému materiálu, téměř neomezenému formátu a poměrně snadnému zpracování. Nejedná se už o grafický list, ale spíše o obraz v pravém slova smyslu.  V některých případech vzniká jediný otisk, či doslova pár dalších, které se navíc ve výsledku různí, protože autor mezi jednotlivými tisky zasahuje do matrice.

 

Vičarovy náměty jsou různorodé a často nás jeho inspirace zaskočí neortodoxním a velice spontánním vnímáním skutečnosti. V minulosti čerpal z literárních předloh (F. Kafka, L. Klíma, J. R. Tolkien), později převládlo okouzlení cestovatelskými zážitky (Londýn, Jihoafrická republika aj.) S literárním kontextem pak svým způsobem souvisí i příběh vyprávěný v nejnovějším cyklu velkoformátových tisků ´Chtěl jsem být generál, ale válka byla příliš krátká´, který Galerie hl. m.  Prahy představuje v Colloredo-Mansfeldském paláci. Centrální postavou je zde „Josef K.“

Příběhový koncept odráží osobní zážitky Jana Vičara z období, tj. před 2 lety, kdy pracoval jako soukromý pečovatel v německé Kostnici. Grafický cyklus autor doplňuje zápisky z vlastního deníku, který si vedl během práce v domácnosti bývalého SS policisty. Agresivita a intolerance jeho klienta jsou leitmotivem Vičarova vyprávění. Autor pátrá v dětství pana Josefa K., které pravděpodobně formovalo jeho další život, a hledá příčiny morální devastace této postavy. Deník obsahuje autentickou zpověď Josefa K. se vzpomínkami na „staré dobré časy“ a záznamy o jeho současném způsobu života v rodině jeho dcery. Tyto zápisky podtrhují drsnou a pohnutou atmosféru, se kterou se musel Jan Vičar vyrovnávat v kontaktu s neobvyklým pacientem.

 

„Byl jsem tehdy rád, že odcházím z toho podivného černého domu, kde se nesměly vytahovat rolety v oknech.“ (Jan Vičar)

Ze životapisu Jana Vičara

  • Český grafik Jan Vičar se narodil 9. 4. 1967 ve Svitavách
  • Od absolutoria Akademie výtvarných umění v Praze v roce 1993 působí jako pedagog, ilustrátor a především jako samostatný tvůrce
  • Vičarovy práce jsou zastoupeny ve veřejných sbírkách v Čechách (NG v Praze a další) i v zahraničí
  • V letech 1997 a 1999 získal Jan Vičar cenu za grafiku roku, samostatně vystavoval v České republice, Rakousku, Švýcarsku a Jihoafrické republice
  • Od roku 1987 pracuje příležitostně v ČR, Rakousku, Německu, Irsku, Švýcarsku jako učitel na středních a vysokých školách v ČR, stavební dělník, malíř – natěrač, pečovatel, lyžařský instruktor a řidič člunu v podzemí na řece Punkvě
  • Od roku 2010 staví dřevěný dům s ateliéry v lese u Telče
  • V roce 2012 spoluzaložil grafickou dílnu v Česko-německém centru umění na Kvildě na Šumavě. (z textu kurátorky výstavy Magdaleny Juříkové)

www.ghmp.cz

 

K výstavě vychází katalog s českým, anglickým a německým textem

 

Grafické řešení: Jaroslav Grodl (PURE-BEAUTY.CZ)

Redakce textů: Marta Nožková

Překlad: Ivan Vomáčka, Steffen Becker a EvanMellander

Instalace a produkce: Diana Brabcová, vedoucí

Propagace: Miroslav Koláček, vedoucí

Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Partner projektu: Skupina ČEZ

 

Mediální partneři: A2, Literární noviny, Metropolis, Art and Antiques, ArtMix, Pražský deník, Rádio Classic, Radio 1, ArtMap, Český rozhlas Vltava, Hyperinzerce, Artikl

 

Colloredo-Mansfeldský palác

Praha 1

Karlova 2

 

Máme otevřeno: úterý – neděle  10.00–18.00 hodin

Vstupné: 60,– Kč plné (dospělí) / 30,– Kč snížené (studenti, senioři)

www.ghmp.cz

 

 

Doprovodný program:

Víkendové výtvarné workshopy  – „Tvořivé dialogy s uměním“

Tyto akce jsme určili dětem, rodinám s dětmi, ale i všem dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných.  Akce koncipujeme, organizujeme a realizujemeé edukačním oddělením.

Jde o výtvarné dílny  s lektorkou Lucií Haškovcovou nebo případně s Ivetou Šárníkovou přímo v expozici, které jsou formálně a obsahově provázány s  výstavou, na niž návštěvníci výtvarně reagují a inspirují se jí – po  prohlídce  následuje vlastní tvorba návštěvníků.

 

Můžeme se seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby.

Cena je 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro návštěvníky nad 10 let.

Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Můžete si akci rezervovat do 16.00 hodin předchozího dne na následujících kontaktech:  lucie.haskovcova@ghmp.cz, 606 612 987, 608 216 418 (rezervace není podmínkou účasti)

 

 

Tvořivé dialogy s uměním:

  • V rámci výtvarných reakcí na výstavu se pokusíme prozkoumat některé grafické techniky, především linoryt, ´„tisk z výšky´.
  • Zkusíme si realizovat touto technikou menší formáty, přičemž naším východiskem bude jedna matrice, kterou ale budeme průběžně barevně proměňovat a postupně doplňovat o další kompoziční prvky a vždy každou variantu v každé fázi vytiskneme.  Výsledné tisky bude možné i dále dokreslovat a interpretovat. Vznikne nám tak série variací, které mohou mj. symbolizovat více úhlů pohledu, metamorfózy našich vzpomínek.
  • Tématem bude totiž nějaký náš silný osobní zážitek, který se nám vryl do paměti. Tento námět bude možné zpracovat nejen konkrétně, ale i jakkoliv abstraktně. Všechny verze tisků se pak pokusíme slepit do knihy, leporela nebo seřadit do filmového pásu, takže vznikne také jakýsi „deník“ – rentgen naší paměti...

 

Sobota 20. 9.  2014 13.00–18.00 Colloredo-Mansfeldský palác: „Procesy a proměny“

 

Na objednávku:  připravili jsme  interaktivní  prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby

 

Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy. Více informací najdeme na www.ghmp.cz v sekci „edukace“ – „umění interaktivně pro školy“

 

Akce  rezervujeme na tel. 606 612 987, 608 216 418   a na e-mailu: lucie.haskovcova@ghmp.cz

 

Vstupné na akci:

5 Kč pro děti do 10 let, pro studenty uměleckých škol, pro učitele a pedagogický doprovod

20 Kč pro ostatní nad 10 let

 

Kurátorskou prohlídku s Magdalenou Juříkovou uskutečníme v úterý 22. 7. 2014 v 17.00 hodin

 

Lektorské prohlídky probíhají vždy ve čtvrtek 24. 7. 2014 a  21. 8.  2014 v 16.30 hodin

 

Hodnocení:  80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka