Jan Tichý, host Faheem Majeed: Modrá oranžerie/ Blue Orangery aneb modrá je barva chladivá či proč papíry blednout budou jako blednou vzpomínky na minulost?!

25.07.2019 12:02

Entrance Gallery - Praha

25. 7.  - 29. 9. 2019

 

 

 

 

 

Na vernisáži výstavy  Jan Tichý, host Faheem Majeed: Modrá oranžerie jsme se octli ve výstavní síni, v níž byly ve čtyřech řadách instalovány pásy papíru (pauzák, novinový) z velkých rolí, které jsou natřeny materiálem na světlo citlivým, a na kterých vládla osvěžující modř. Jan Tichý, autor vystavené zhruba šedesátky artefaktů, které vytvořil metodou kyanotypie, (modrotisk či železitý tisk) byl osobně přítomen. Objevují se zde  fotografie formou fotogramů či  kontaktních kopií a texty z archivů STB a dotvářejí tak tuto zajímavou sbírku. Akci zahájila kurátorka výstavy Tereza Severová, poté nám vkutku energický Jan Tichý vysvětlil podstatu, význam a průběh přípravy své výstavy.

 

Jak jsme se na vernisáži dozvěděli, celá tato akce vznikla tady a je velice originální. Jan Tichý se zde 14 dní před zahájením výstavy připravoval, zkoumajíc daný prostor oranžerie, a přitom hledal cestu k dialogu, aby tento prostor návštěvníky zaujal. Jan Tichý musel také přemýšlet, kdo se sem tady a hned do prostoru hodí a kdo ne.

 

Jde také o audio záznam osobní výpovědi, o příběh, o občanském zadržení kolegy Jana Tichého, umělce a pedagoga afroamerického původu, v průběhu všedního dne na ulici v Praze (2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expozice Jana Tichého je doplněna několika frotážemi (záznam či otisk objektu) chodníku, nad kterým nástěnná malba, původní Wall of Respect z roku 1967, byla. Autorem je Afroameričan Faheem Majeed, který tak chtěl upozornit na problém rasismu, který je v současné americké společnosti stále živý.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Výstava Jana Tichého a jeho hosta Faheema Majeeda

je realizována v rámci celoročního projektu Galerie Entrance,

který se zaměřuje na propojení české umělecké scény se zahraničím.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Tichý se narodil v roce 1974 v Praze.

V polovině 90. let se přestěhoval do Izraele,

kde studoval politické vědy na Hebrejské univerzitě,

fotografii na vysoké škole umění Musrara v Jeruzalémě

a

také akademii umění a designu Bezalel v Tel Avivu.

  • od roku 2007 žije a pracuje v Chicagu,
  • kde obdržel magisterský titul (M. F. A.) na SAIC (School of the Art Institute of Chicago)
  • v současné době zde působí jako
  •  pedagog na Katedře fotografie a na Katedře umění a technologie
  • je zároveň aktivním umělcem mezinárodního významu

Jeho tvorba byla prezentována

v New Yorku, Chicagu, Tel Avivu, Berlíně a na mnoha dalších místech.

Jeho práce jsou součástí sbírek institucí jako je

Museum of Modern Art, New York,

The Israel Museum, Jerusalem,

Magasin 3 Stockholm Konsthall,

Museum of Contemporary Art Chicago a dalších…

 

Jan Tichý vytváří instalace navržené pro konkrétní prostor

a zkoumá základní principy vnímání estetiky prostoru,

aby je následně použil v souvislosti

s dalšími politicko-společenskými vztahy.

 

Dlouhodobě se zajímá o možnosti,

jak popsat nestálou povahu světla a jeho funkci

jako hlavního činitele vizuálního vjemu.“ 

text: Tereza Severová)

  

Kurátorka: Tereza Severová

169 01 Praha 6 - Břevnov

Markétská 28/1

Máme otevřeno:

čt - ne:  12.00 - 18.00 hodin

Vstupné: dobrovolné

 

 

Galerie Entrance

zahájila svou činnost v roce 2005. Jedná se o neziskovou aktivitu iniciovanou umělci,

která vznikla za účelem organizování a realizace výstav současného umění.

Od počátku jejího vzniku byli v galerii prezentováni vizuální umělci nejmladší generace, čeští i zahraniční.

 

Galerie Entrance

prezentuje progresívní mladou generaci umělců,

především studentů a nedávných absolventů vysokých uměleckých škol nebo umělců,

kteří jsou svou tvorbou s touto generací spjati.

 

Prostor galerie Entrance

slouží mladým umělcům jako zázemí,

které vyplňuje vakuum mezi prostředím vysokých uměleckých škol

a

profesionální uměleckou sférou.

 

Program galerie se soustřeďuje především na autorské výstavy.

Galerie Entrance zahájila svůj provoz v prostorách Karlín Studios.

V prosinci 2012 se přestěhovala do nově zrekonstruované oranžerie

v zahradě Břevnovského kláštera.

 

Výstavní program galerie pravidelně podporují:

Magistrát hl. města Prahy,

Ministerstvo kultury ČR,

Nadace pro současné umění Praha,

GESTOR ochranný svaz autorský

a

MČ Praha 6.

Mediálním partnerem je Radio 1.

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://entrancegallery.com

https://vimeo.com/entrance/videos

https://www.youtube.com/channel/UCBZnSD7nekvA2xky8a6iQ9g