Jan Švankmajer: Naturalia aneb když je tam věcí jak ve školním kabinetu!

18.11.2014 11:29

Museum Kampa  - Konírna

17. 10. 2014 – 1. 2. 2015

 

Museum Kampa připravilo výstavu Jana Švankmajera, významného českého výtvarníka, animátora a režiséra. Na výstavě, která představuje výběr z díla, jsou kromě autorových objektů, koláží a grafik vystavené také autentické africké rituální sochy a masky a renesanční a barokní tisky fantaskních zvířat z jeho soukromé sbírky (no, my za www.kulturaok-eu.cz bychom spíše řekli příšer a příšerností).

Výstavu v Konírně mimo jiné doplňují projekce filmů Spiklenci slasti, Historia Naturae, Možnosti dialogu a Tichý týden v domě, které se konají v hlavní budově Musea Kampa.  

 

Kunstkamera Jana Švankmajera

Variaci na starodávné kunstkomory renesance a baroka, a především na slavnou kunstkomoru Rudolfa II. na Pražském hradě, můžeme označit za Švankmajerův Gesamtkunstwerk, tedy souhrnné umělecké dílo, v němž se nejen uplatňuje široká škála jeho výtvarných postupů, ale v plné míře i surrealistická životní filosofie, jeho vidění světa jako ´magického univerza´, v němž vládne imaginace coby ´královna lidských schopností´.

 

Ačkoli členění Švankmajerovy Kunstkamery z tradičních oddílů kunstkomor vychází, příznačným způsobem je obrací od makrokosmu k mikrokosmu, tedy od popisu světa k člověku jako k univerzálnímu zdroji skutečnosti, kterou vytváří ve své představivosti a poté ji materializuje – ať již v nových artefaktech anebo v tom, že se stávajících věcí zmocňuje a určuje jim nový účel a kontext.

Se suverénním přesvědčením dítěte o své schopnosti budovat svůj vesmír, být jeho stvořitelem, se zde rodí nová skutečnost, která vůči realitě kodifikované přírodními vědami vykazuje výrazné napětí a nikoli výjimečně je její persifláží využívající zbraně černého humor a erotismu. V tomto smyslu k ní zaujímá svérázné dialektické stanovisko, v němž však – jak ani jinak nelze – se role „démiurga“ kunstkamery nedělitelně stává též rolí vyhraněného kritika naší civilizace.

 

Na rozdíl od kunstkomor renesance a baroka tak u Švankmajera nenalezneme respekt k tajemnému řádu přírody i lidské tvorby, která tento řád napodobuje a dotváří, ani důvěru v dokonalost stvoření, jaká byla typická pro hermetické vědy (magii, alchymii a astrologii), z nichž jinak autorova tvorba také čerpá. Člověk pro něj není ´velkým zázrakem´ jako pro renesančního humanistu, ale spíše hřivnou ležící ladem, překrytou nánosem civilizačního balastu. Švankmajer je přesvědčen, že v situaci, kdy západní civilizace vyčerpala svou schopnost duchovního rozvoje a pouze se uvelebila na vavřínech svých technologií, je třeba vyburcovat člověka z jeho pasivity, probudit jeho představivost a vše vytvořit od základu znovu. (text: Ivo Purš)

 

Švankmajer sám si vybral exponáty na svou výstavu

Tuto výstavu je třeba brát jako jednu část kunstkamery. Tu část, která se zabývá přírodninami, tvorbou samotné přírody a přírodními kuriositami. Soustředění takovýchto artefaktů bylo součástí každé manýristické kunstkamery. Nejde tedy o tradiční výstavu, nebo muzejní expozici, ale o přenesení části mé  kunstkamery z Horního Staňkova do výstavní síně. Kunstkamera (wunderkabinet) má zcela jinou funkci než muzeum, nebo galerie. Zatímco muzea a galerie nás ´poučují´, nebo „esteticky kultivují“, kunstkamera nás zasvěcuje do světa imaginace. Z kunstkamery odchází člověk proměněn. Muzea jsou objektivní, kunstkamery subjektivní. Muzea jsou uspořádaná racionálně, kunstkamery emocionálně.‟ (Jan Švankmajer)

 

 

Museum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových

118 00 Praha 1

U Sovových mlýnů 2

Máme otevřeno denně: 10.00  -  18.00 hodin

www.museumkampa.cz

 

Generální partner Musea Kampa: Vítkovice – Machinery Group

Hlavní partner Musea Kampa: Renomia, ČSOB, Big Media, s. r. o.

Partneři Musea Kampa: Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Ministerstvo kultury ČR

 

Hodnocení: 50 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková