Jan Reich: Fotografie z let 1958 – 1970 aneb když dřevěnou kamerou Josefa Sudka fotíme! (Photographs 1958 – 1970)

02.05.2013 09:08

Jan Reich: Fotografie z let 1958 – 1970 aneb když dřevěnou kamerou Josefa Sudka fotíme! (Photographs 1958 – 1970)

Galerie U Betlémské kaple - Praha

Termíny konání výstavy : 1. 5. - 10. 5.  a    21. 5. - 2. 6. 2013

Galerie U Betlémské kaple si nás dovolila pozvat na zahájení výstavy  fotografií Jana Reicha. Vernisáž se konala za hojné účasti návštěvníků  v úterý 30. dubna od 18 hodin, přestože jsme v celé Praze byli rozrušeni výbuchem toho dne – tj.30. dubna  2013 v 9.56 minut , který se zřejmě udál  v důsledku poruchy plynu  v budovách u  Národní třídy. No, mrtví snad nejsou, zaplaťpánbu, i když si už  myslíme, že nějak  těch katastrofických událostí se v poslední době u Národní třídy zase děje nějak moc (viz požár v podkroví Topičova domu).

Jan Reich je pokračovatelem české fotografické tradice spojené se jménem Josefa Sudka.  Byl český výtvarný fotograf, představitel krajinářské a městské fotografie. Byl jeden z posledních klasiků české fotografie, který fotografoval černobíle na velkoformátový deskový přístroj, a spoluzakladatel skupiny Český dřevák.

Jan Reich: ´Praha – Cirkus – Paříž´ (1958 – 1970) v Galerii U Betlémské kaple

 Paní Jana Reichová  připravila fotografie svého manžela Jana Reicha a z nepřeberného množství Reichových černobílých fotografií ( samozřejmě většinou originálů, které si autor vyvolával sám)  protentokrát vybrala tři fotografické cykly - okruhy, které můžeme v Galerii U Betlémské kaple zhlédnout do 26. května 2013, a to ´Praha – Cirkus – Paříž´. Jedná se o práce z let nejranějších  1958 – 1959 (Praha),

pak v letech  1964- 1965 (Cirkus) a na závěr se můžeme pokochat snímky ze všedních dnů života pařížských obyvatelů včetně - dětí – 1969 (Paříž), sérií pařížských momentek v duchu Cartier – Berssona.

 

Jan Reich na Pražském  hradě 2012:

Fotografie: Životní příběh fotografa narozeného roku 1942 v Praze

Příznivci  kvalitní české fotografie si jistě nenechali ujít v loňském roce rozsáhlou výstavu 400  děl klasika české fotografie Jana Reicha ´Fotografie´, která se konala od  25. 4. do 19. 8. 2012 v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu.  Jak nám zdůraznila paní Jana Reichová na vernisáži, připravovala tuto výstavu sama jeden rok.  

 Ze životaběhu Jana Reicha – klasika české fotografie

 • 21. května  1942 – se narodil v Praze
 • Fotografovat začal ve svých 16 letech.
 •  V roce 1959 maturoval na jedenáctiletce a po maturitě pracoval jako stavební dělník v Armabetonu
 •  Koncem 50. let Reich  fotografuje Prahu, protože ho historie a architektura města zajímaly (cykly Začátky, Praha)
 •  Po komunistickém převratu roku 1948 přišla rodina o majetek, otec byl vystěhován do Sudet, kde Reich fotografoval zbytky opuštěné civilizace (cykly Znaky kraje a Doubice)
 •  V roce 1961 pracoval jako rekvizitář ve filmových studiích Barrandov a v témže roce nastoupil dvouletou vojenskou službu
 •  Po jejím absolvování pracoval v jako fotograf v družstvu Fotografia v Praze, kde si osvojil práci s velkoformátovou kamerou. Střídal dělnické profese a ve volném čase fotografoval na kinofilm
 •  Na jaře 1964 jednu sezónu pracoval jako dělník v cirkuse Evropa, se kterým procestoval Slovensko. V následujícím roce absolvoval s Cirkusem Kludský turné po Moravě. Během těchto cirkusových angažmá vznikly cykly Slovensko a Cirkus, které obsahují důvěrné portréty artistů a krotitelů v jejich prostředí, protože Jan Reich si dokázal důvěru artistů i krotitelů zvěře získat…
 •  Po několika neúspěšných pokusech o přijetí na školu byl konečně přijat, a to na základě svých fotografií, které pořídil při svém pobytu v obou cirkusech.  V letech 1965 až 1970 studoval FAMU v Praze, obor výtvarné fotografie. Během studia vznikly především fotografické soubory motivované vzpomínkami na mládí v Sudetech, zátiší a portréty.  Žil život bohéma a často pobýval s generací narozenou kolem roku 1940 v ateliéru pod Vyšehradem – například s Borisem Hybnerem nebo Pavlem Sedláčkem
 •  V roce 1968, po ruské invazi, skončilo svobodné fotografování pro časopisy.  Jan Reich je bez práce.  
 • Ve zhoršující se situaci se Reich rozhodl odjet koncem roku 1969 ze země; devět měsíců zkusil žít v Paříži, intenzivně a důsledně fotografoval Leicou na kinofilm všední a skutečnou atmosféru města v různých pařížských čtvrtích, fotografoval místní obyvatelstvo (vznikly zde cykly Portrét a Paříž), ale nakonec se vrátil zpět do Československa, kde dokončil studium na vysoké škole.
 • V období normalizace 70. let – začal vytrvale fotografovat svět svého dětství – pražské periferní čtvrti Holešovice, Libeň, Vysočany s jejich opuštěnými továrnami, dvory, ohradami a přístavy; vznikal tak postupně soubor Mizející Praha, zprvu snímaný na kinofilm a dokončený na formát 13x18 cm dřevěnou kamerou, předanou mu z pozůstalosti Josefa Sudka.
 • Kromě toho je autorem několika barevných publikací a velkého množství barevných pohlednic Čech a Prahy, které na zakázku zhotovoval pro nakladatelství Pressfoto.
 • Od konce 70. let se autorova tvorba zásadně změnila, Reich se oženil, zakoupil chalupu na venkově a svou pozornost zaměřil na systematické dokumentování dávných hodnot české krajiny. Na původní dřevěné velkoformátové fotoaparáty snímal po 30 let krajinu Sedlčanska nesoucí stopy uplynulých staletí; českou krajinu s jejími historickými místy doplnil soubory fotografií původních venkovských interiérů, včetně zátiší, portrétů místních obyvatel a své rodiny (cyklus Dům v krajině).
 •  Od roku 1970 byl profesionálním fotografem
 •  Během 80. let velkoformátovými aparáty vytvořil i rozsáhlé soubory fotografií Prahy - historická místa snímal bez lidí a na těchto záběrech zachytil současnou podobu města vytvořenou mnoha generacemi (cykly Praha, Vltava a Praha). Po roce 1989 se Reich rozhodl nasnímat historická a duchovní místa krajiny celých Čech, po deset let pořizoval dřevěným velkoformátovým fotoaparátem záběry slavných pamětihodností jako je Kuks či Karlštejn i míst většině lidem téměř neznámých. Výběr 150 fotografií byl vydán knižně v roce 2005 a byl oceněn hlavní cenou Magnesia Litera (cyklus Bohemia).

 

 • V roce 2000 založili fotografové Karel Kuklík, Jan Reich, Jaroslav Beneš a Bohumír Prokůpek skupinu Český dřevák (pojem dřevák znamená dřevěný, skříňový fotoaparát) a s tímto sdružením Jan Reich také vystavoval. Během následujících let se věnoval převážně krajině Sedlčanska a tvorbě zátiší plných tajemství a světelných kontrastů, záběry snímal na největší možný formát aparátu 30x40 cm (cykly Krajina, Zátiší).

 

 • J. R. podlehá rakovině 14. listopadu 2009 ve věku 67 let.

/Ve stejný den  jsme mohli číst smutnou zprávu, že  /v- sobotu- zemreli-dva-fotografove-jan-reich-a-ladislav-sitensky/

Výběr z fotografických  cyklů  Jana Reicha

Slovensko (1964)

Cirkus (1964 – 1965)

Doubice (1965 – 1966)

Znaky kraje (1967)

Portrét (1968 – 1970)

Paříž (1969 – 1970)

Mizející Praha (1974 –1979) - soubor mapující zákoutí, důvěrně známá od dětství. Snímky pořizoval od  Vánoc 1973.  Časem získaly velkou dokumentaristickou hodnotu: zachycená místa (Libeň, Holešovice, Smíchov) dávno změnila podobu

Periférie (1976)

Město (1978 – 1979) - během práce na tomto cyklu přešel od kinofilmu ke střednímu formátu (6x9  cm) a posléze k velkému formátu (13x18 cm)

Venkov (1973 – 1976)

Praha (1980)

Čechy – krajina (1980 – 1992)

Rodina (1981)

Venkovská zátiší (1984)

Pražská zátiší (1987 – 1988)

USA (1990)

Městská krajina, 1997

Čechy, 1994-2004

 

Galerie U Betlémské kaple

Betlémské nám. 8, Praha 1

telefon: 222 220 689, e-mail: jbk@volny.cz

www.galerieubetlemskekaple.cz

otevřeno denně 10 - 18 hodin

 

Hodnocení: 90 % 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet