Jan Pištěk: K okraji viditelného aneb Muž s prostřelenou hlavou

05.05.2017 14:01

GALERIE VÁCLAVA ŠPÁLY - Praha
5. 5.  -25. 6. 2017
 
Na zahájení nové výstavy děl Jana Pištěka v Galerii Václava Špály, výstavy maleb - akrylů a tisků na plátně - obrazů kombinovaných technik, jsme bleskově (z důvodu další akce) ve všech třech podlažích Galerie V. Š. zhlédli Pištěkovy zcela abstraktní velkoformátové obrazy (především z let 2016 -2017), kde nás na vystavených obrazech nejvíc upoutaly vícebarevné plochy/skvrny... a jež v nás vzbuzovaly jakési imaginativní představy…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentní tvorba Jana Pištěka stále více spoléhá na materiálovost barvy, s níž nepracuje běžným způsobem. Barva sama jako by určovala událost obrazu. Nicméně je ve velmi pomalém procesu vedena v ploše plátna autorovými zásahy a jeho představou o finálním tvaru. Ona představa je pak neustále konfrontována s vývojem práce s barvou. Malíř nevnucuje skutečnosti tvar, nepřikazuje jí formu. Není to ovšem pouhým spoléháním na jakoukoliv náhodu, ta vlastně neexistuje. Ten okamžik nazývaný náhoda je jen detailem pevně zakotveným v celistvosti řádu světa, který nám není dáno pojmout v úplnosti. Je to výzva, která Jana Pištěka vede k odhalování tajemné skrytosti existence. Detail pak v definitivním díle má sílu hovořit za celek, ze kterého byl vyňat. Sám tvůrčí proces je cestou odkrývající svět v permanentním zrodu, svět stále fluidní, stále neuchopitelný. Dramatičnost některých z těchto recentních obrazů je podtržena svislým členěním, v němž se střetávají barevná energetická kvanta emanovaná neznámým zdrojem. V hutných barevných plochách všech novějších obrazů se vzdouvají napjaté zárodečné tvary hmot, vytvářejících možné budoucí vesmíry.

 

Skutečně je neviditelné ve viditelném, jak napsal francouzský filozof. Nepochybně to ví i Jan Pištěk."

(z textu kurátora výstavy Ivana Neumanna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Pištěk (* 10. 8. 1961 v Praze) malíř, filmový výtvarník

  • studia: Akademie výtvarných umění v Praze
  • syn výtvarníka Theodora Pištěka, vnuk herce Theodora Pištěka, pravnuk herce Jana Pištěka
  • > www.janpistek.com
     

 

Ivan Neumann, kurátor výstavy
Pavel Lagner, PPF Art a. s., kurátor galerie
 

 

110 00 Praha 1

Národní  30

Máme otevřeno denně: 11.00 – 19.00 hodin

Vstupné:

základní vstupné | 40 Kč

studenti | 20 Kč

senioři nad 60 let a ZTP, děti do 15 let,

studenti uměleckých škol | zdarma

 

Výstava se koná díky podpoře investiční skupiny PPF

> www.galerievaclavaspaly.cz
> www.ppf.eu

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková