Jan Pfeiffer: Poměr vztahu aneb když v každém vztahu jde vždy o ovlivňování či prostupování …

25.01.2016 14:55

Drdova Gallery – Praha

23. 1. – 5. 3. 2016

 

Na vernisáži nové, autorské výstavy Jana Pfeiffera (na foto vpravo) ´Poměr vztahu´ jsme zhlédli  sérii velkoformátových kreseb, kreslené animace a videoprojekci.  Název výstavy je jak explicitním pojmenováním, tak dává prostor pro širší výklad analogicky k vlastnímu obsahu autorových prací, které se zabývají významem vztahování se dvou různých entit k sobě.

 

Tyto subjekty nejsou vždy protichůdné, spíš různou měrou odlišné, a snahou výstavy je zachycení tohoto poměru, respektive jeho dynamiky.

 

 

 

 

 

 

 

Kresby vytvořené technikou štětce a grafitového  prachu představují abstraktní atmosférické krajiny. Často se jedná o diptychy jako přenesené vyjádření vztahu.  Doslovně vrstvená kresba nechává dostatečný prostor pro interpretaci. ..naznačuje proměnu, dynamiku a destrukci, které přicházejí po každodenních rozhodnutích na základě vztahových situací…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kresebná animace je tvořena vrstvením kresby a doslovněji popisuje probíhající proměnu jednotlivých vztahových situací.  Prostor je zde vymezen centrální perspektivou, která je postupně narušována po ustanovení rámcového prostředí. To se po čase začíná měnit a narušovat vztah uvnitř a vně. Naznačuje tak vztah dvou celků, které procházejí proměnou, aby se vzájemně prostoupily a ovlivnily. Místnost, jejíž stěny se časem zprůhlední, dále poodhalují vnitřní prostor prolínající se s okolní krajinou, tak jako v reálném životě, kdy nás každodenně ovlivńuje okolí a poměru vztahu k němu.

 

 

 

Další videoprojekce zkoumá vztah dvou lidí prostřednictvím spolupráce. Zachycuje snahu dvou lidí vytvořit kresbu v prostoru, kdy se linie zhmotňuje, je komentována a pak v určitém momentě zmizí. …

 

(na www.www-kulturaok-eu.cz tuto hru s provázkem známe, jako malí školáci  jsme si to velmi rádi hráli - stačil jen delší provázek, spojený do kruhu a hned jsme si zaměstnali obě ruce, navzájem postupně jsme si provázek předávali - jeho linie či kříže, protože jinak dál by to nešlo…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

130 00 Praha 3 – Žižkov

Křížkovského 10

Máme otevřeno:

úterý – pátek: 13.00 – 18.00 hodin

sobota: 14.00 – 18.00 hodin

 

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva Lenky Sýkorové)

Foto: © Ing. Olga Koníčková