Jan Petrov: Family Re-Construct aneb Family Fragments …či když zkoumáme svou rodinu ve rtech, v křivce nosu, ve tvaru brady…

04.09.2019 10:29

Galerie Nová síň - Praha

4. - 15. 9.2019

 

Novou (prodejní) výstavu Family Re-Construct v galerii Nová síň tentokrát připravila The Chemistry Gallery v čele s kurátorem Petrem Hájkem. Jedná se o expozici olejů na plátně a kreseb na kartonu (99 x 70 cm) hyperrealistického malíře Jana Petrova.  
 

Jan Petrov zde vystavil unikátní ´zazoomovanou´ sérii 5 velkoformátových (200 x 200 cm) hyperrealistických maleb členů své (již rozpadlé) rodiny. Prostory galerie Nové síně tomuto polyptychu 5 obrazů poskytly nové vyznění a náboj a umožnily tak zde vystavená   díla vnímat v monumentálním kontextu.

 

„Každý otisk je stvořen do originálu.“

Jiří Lindovský, O grafice, 1994

 

„Když o rodinné podobnosti hovořil Ludwig Wittgenstein, bylo to v souvislosti s hrou - stejně jako mezi jednotlivými členy rodiny, také mezi hrami existuje spříznění.

 

 Na totožnou esenci by se odvážil sázet málokdo, na to, že šachy i piškvorky cosi sdílejí, ale každý. Rodinná podobnost je podstatou vší naší existence, její minulosti, přítomnosti i budoucnosti

-   s vědomím toho, že každý otisk, každá kopie, je zároveň vždy originálem.

 

Přes veškerou její přirozenost jsme však i pro ni vytvořili svého druhu hru. Říkáme jí legislativní systém. Podobnost nosů, rtů či očí totiž sice predikuje vnitřní souvislost, ne vždy však dostatečně zjevnou. Navíc, odhaluje se na povrchu - a tomu není nikdy radno věřit. Toto je lidský paradox. V jeho svorníku se nyní, dík Janovi, nacházíme. Hyperrealismus, radikálně realistická malba, jíž pro jeho vyjádření volí, je krom podobnosti právě a především o hře.

 

Jako jediný z realismů totiž o sobě ví, že takový je. Jeho sebe-reflexivnost přitom není náhodná, ukazuje smutnou skutečnost dneška - všechno víme, všechno už tady bylo, nic nás nemůže překvapit, pravdě, esenci, podstatě jsme však zároveň nikdy nebyli vzdálenější. Vyjadřuje ovšem také naivismus každého jednotlivého pohledu - a sice že tak, jak vidíme, musíme i žít, každý sám a po svém, vždy nově, vždy napoprvé. Povrch je svébytným místem a je potřeba mu věnovat pozornost. Budeme-li mít štěstí, to, co je původní a nač všichni apelujeme, v co doufáme, se stane skutečným - ukáže se to a my to rozpoznáme.

 

Lidský svět je světem paradoxu - na straně jedné podobnost a spříznění,

na té druhé potřeba je narušit, popřít, znevážit. 

Za vším je hledání zdroje, původnosti či esence věci.

Právě na to ve svých Filosofických zkoumáních naráží také Ludwig Wittgenstein,

když píše:

Nemohu přijít na lepší obrat,

který by charakterizoval tyto podobnosti, než rodové podobnosti;

 protože různé podobnosti členů jedné rodiny

-

stavba, rysy, barva očí, chůze, temperament atd. atp.

-

se překrývají a kříží stejným způsobem.“

 S dodatkem: „A říkám proto: hry tvoří rodinu.“ (§67)

Dvojznačnost, jíž tento obrat implikuje, je nesmírně přitažlivá,

 protože poukazuje na obojí - krom toho primárního, tj. hledání esence, na to,

že povrch je místem,

v němž se esence odhaluje,

 a

že teprve hra z celé věci činí součást lidského světa.

 

Podobnost nás, tak jako hra,

také přirozeně vede dějinami 20. století a moderní filosofie,

přičemž to byl právě Wittgenstein, kdo změnil perspektivu obou.

 

 Naši pozornost totiž upřel k tomu,

 jak tento svět operuje, jak funguje,

jak se věc vztahuje ke svému okolí, jakou roli v něm hraje

jak v jeho rámci vypadá - tj. je popisována.

 Napětí mezi tím, co je uvnitř, a tím, co toto uvnitř vyjadřuje,

 je přitom principem jakékoli ´rodiny´, té lidské, věcí i pojmů.

Podobnost rysů, vlastností a pravidel také není ničím jiným

než výrazem genetického spříznění,

jež vytvářejí neznatelné vazby a sítě

jdoucí napříč organismy, kontexty i historickými epochami.

 Fascinující okolnost, a sice že to,

co je z podstaty replikované a replikující zároveň vždy vytváří originál,

 je projevem téhož latentně přítomného - původnosti.

Jakým způsobem s tímto konvenuje Janova radikálně realistická malba?

 

  • Hyperrealismus jako jediný ze všech realismů o sobě ví, že takový je - a jakoby tedy přímo predikoval pohyb v teoretické rovině, která krom reflexe referentu, vyžaduje také reflexi sebe sama jako svébytné hry, nejen vizuálního jazyka, ale také způsobu přemyšlení.

 

  • Hyperrealismus přitom před vnějším necouvá, naopak - chápe jej jako vstup do bran niterného. Hledat rodinu ve rtech, v křivce nosu, v tvaru brady, není nikdy ničím novým, a přesto to takové vždy je. Právě toto, skutečnost, že v sobě přirozeně pojímá protikladné instance odstupu a ztotožnění, také hyperrealismus činí bytostně současným, tj. univerzálně lidským. Odpovídá totiž nejistotě našeho aktuálního stavu, jeho přechodnosti. Víme ´všechno´, dobře to známe - a přesto musíme život prožít, to znamená prožít jej napoprvé.

 

Rodinná podobnost je ve shodné míře uklidňující i frustrující - nabízí jistotu řádu, také ale dusí. Ukazuje navíc, že bez ohledu na přijatá pravidla, na systém, který jsme zvolili a který ctíme, jsou jisté věci mimo naši kontrolu. Rodina se může bortit, může se rozpadat, nikdy ale nezmizí.“

(text: Barbora Kundračíková)

 

 

Kurátor výstavy: Petr Hájek

110 00 Praha 1

Voršilská 3

Máme otevřeno: út - ne:  11.00 - 18.00 hodin

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.novasin.org