Jan Paul: Čínské fragmenty a obrazy aneb Tam na východě či Ateista na houbách

14.05.2019 11:42

Galerie PRE - Praha

14. 5. - 21. 6. 2019

 

 

 

Vernisáž (prodejní) výstavy Jan Paul: Čínské fragmenty a obrazy po úvodním slově Mgr. Petra Pavla Šimáčka (agentur Gejzír) zahájil kurátor výstavy Jaroslav Vanča slovy, že již podle výzdoby výstavní síně čínskými lampami a obrazy paspartovaných v klasických čínských vertikálních závěsech je dán duch výstavy.  Zdůraznil také, že ak. malíř Jan Paul zde vystavuje své práce ze dvou odlišných uměleckých stylů, a to jak akryly na papíře - cyklus fragmentů (čínská kaligrafie) a akryly na plátně - figurativní obrazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poté dostal slovo Tomáš V. F. Jirsák Havran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celosvětová premiéra výstavy Čínské fragmenty se již uskutečnila v Číně za velkého zájmu návštěvníků (viz video z vernisáže), přičemž Číňané vnímají kaligrafii zcela jinak, než jak ji výtvarně a expresivně barevně ak. malíř Jan Paul pojal. Janu Paulovi totiž v jeho fragmentech nejde vůbec o vyjádření významu kaligrafického znaku, ale o jeho výtvarné ztvárnění.

 

A na závěr slavnostního zahájení promluvil sám autor výstavy, ak. malíř Jan Paul, že má radost z této výstavy a že ho na kriticích výtvarného umění mimo jiné fascinuje zejména jejich tvořivost v jejich kritickém vnímání uměleckých děl (mnohdy i sám mnohý umělec se podivuje, co vlastně svým dílem chtěl říci).  Zasmáli jsme se srdečně a odebrali jsme se na taneční performance, působivých to pohyblivých obrazů, které se uskutečnily v rámci Čínského večera v dolním podlaží výstavní síně PRE.

 

Akademický malíř Jan Paul (* 31. 10. 1956 Příbram) představil v Galerii PRE v Praze české veřejnosti poprvé cyklus Čínské fragmenty (akryl na papíře), který je inspirovaný pobytem autora v Číně v roce 2013. Soubor kombinovaných technik na papíře byl adjustován v Číně do tradičního vertikálního závěsu.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Paul v cyklu Čínské fragmenty (30 artefaktů, z toho 20 neprodejných) usiluje o zachycení čehosi svébytného z čínského prostředí, a snažil se vyjádřit pocity ze země s odlišnou kulturou. Při práci použil techniku monotypu, kterou následně dotvářel malbou prsty a vlastnoručně vyřezanými razítky s fiktivními znaky, které otiskoval do obrazu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklus je koncipován jako střetávání výtvarných forem evokujících vizualitu,

s kterou se v Číně setkal.

 

V dolním podlaží výstavní síně PRE zhlédneme další ukázku na  malířskou tvorbu Jana Paula zcela z jiného pohledu.   Obsahem obrazů (akrylů na plátně, na sololitu) je vyjádření lidského údělu, existenciálního napětí mezi bytím a nebytím, střetu fyzického a duchovního s možností transcendence. Vše fyzické skončí, co zůstává, je duchovní materie, a tuto naději symbolizuje v obrazech světlo.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke své práci ak. malíř Jan Paul v roce 2006 napsal:

Hnětu dlaněmi temnotu, onu obávanou nicotu,

 a prsty v ní zažehuji světlo věčnosti,

abych vzkřísil naději v temných stínech smrti“.

 

Ak. malíř Jan Paul

vnímá v destrukci těla a v zániku hmoty

ono podstatné sdělení,

nadčasové světlo,

které odnikud nikam nesměřuje,

ale které se v malbě uskutečňuje vlastní kvalitou.

Ak. malíř Jan Paul je členem Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků,

a v českém malířství je významným a neopomenutelným solitérem.

Žije a pracuje v Praze.“

J. V.

 

Kurátor výstavy: Jaroslav Vanča

 

Součástí vernisáže byl závěrečný Čínský večer

(mandžuský tanec, ochutnávka čínského menu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstavu zajistila agentura Gejzír ve spolupráci

Galerií u koní =

= světově nejproslulejší open-airová galerie v Dolních Počernicích.

Zaměřuje se zejména na současné  umění.

Spolupracuje s amatéry, studenty uměleckých oborů,

akademickými umělci i autodidakty.

Galerii u koní provozuje POČIN - POČERNICKÁ INICIATIVA, z. s.,

jejím generálním prezidentem je Tomáš V. F. Jirsák Havran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 00 Praha 10 -Vršovice

Na Hroudě 1492/4

Máme otevřeno: všední dny od 12.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

www.paul.cz

www.gejzir.eu

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jan-paul%3a-%c2%b4svetlo%2c-ktere-nevrha-stin%c2%b4-aneb-kdyz-svymi-prsty-malujeme-porad/

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/kvety-2018-stolety-pribeh-velika-ceska-vystava-porcelanu-vyznamnych-ceskych-umelcu-aneb-ceska-hudba-v-pohybu/