Jan Nálevka: Jak jsem již dříve podotkla (As I Added Before) aneb máme prázdno v sobě?!

22.05.2013 10:05

Jan Nálevka: Jak jsem již dříve podotkla (As I Added Before) aneb máme prázdno v sobě?!

Pražská Galerie současného umění Drdova Gallery zahájila  v červnu 2012  (9. 6. – 4. 8. 2012)

svoji činnost  první výstavou, a to  českého umělce Jana Pfeiffera:  ´Některé věci unikají´ – Some Things Pass. 

 

Umění má vzbuzovat emoce, ať už pozitivní či negativní

 

Ve dnech  19. 4. – 1. 6. 2013 můžeme zde na Žižkově, naproti Kolejím  5. května, zhlédnout neobvyklou výstavku práce Jana Nálevky s prima názvem:  ´Jak jsem již dříve podotkla´ (převzato z knihy  Ladislava Fukse ´Vévodkyně a kuchařka´), a to 500 listů. Vidíme  stejně nalinkované papíry, které autor připevnil kolíčky na šňůry.

 

 Musila jsem tedy svůj neustále sklopený zrak, zvyklý opatrně vážit  své kroky po pražských rozkopaných chodnících,  zvednout do prostoru s nainstalovanými bílými papíry.  No, vůbec by mě nenapadlo, věšet papíry na šňůru, leda tak mokré prádlo, ale  snad to byl i záměr autorův,  abychom konečně vzhlédli vzhůru, do prostoru,  – do říše Nálevkova umění …

 

 …do autorova světa,  známého svými  esteticky strohými konceptuálními pracemi, jež  operují s vizuálním jazykem geometrického umění a minimalismu. Jeho práce v nás tak vzbuzují pocity prázdnoty….. ale jakého duševního, či fyzického…z toho nevyplývá…? Já ten pocit nemám, bohužel…

 

 „Jako výchozí materiál často používá prefabrikované, standardizované celky, mnohdy průmyslově produkované a skoro vždy běžně užívané, které samy o sobě nebo za využití jasně definovaného pracovního postupu vytvářejí různé formulace „prázdna“. (Kurátor Jiří Ptáček)

 

Nálevka studoval  v roce 1994 až 2000 na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (Jiří H. Kocman, Peter Rónai, Petr Kvíčala a Václava Stratil). 

Princip kreseb Jana Nálevky

Autor své  kresby rýsuje nebo linkuje. V roce 2009 na bílé papíry formátu A4 narýsoval totéž, co bývá jejich standardním potiskem. A  tak  na papíry  ručně nalinkoval čtverečkovanou síť a poté všechny čtverečky ještě uhlopříčně proškrtal další  čtverečkovanou sítí. 

 

O galeristce Lucii Drdové (1982)

 Lucie Drdová vystudovala dějiny umění a německou literaturu na Masarykově univerzitě v Brně.  V roce 2007 studovala na Institutu kulturního managementu a kulturní vědy vídeňské Univerzity hudby a scénických umění. V roce 2007 – 2008 absolvovala stáž v Muzeu moderního umění ve Vídni.  V letech 2008 – 2010 pracovala jako ředitelka berlínské pobočky a jako kurátorka pražské Galerie Jiří Švestka. Také se podílela na organizaci Ceny Jindřicha Chalupeckého a působila jako odborný asistent v Ateliéru nových médií na AVU v Praze. V červnu 2012 si otevřela vlastní komerční galerii Drdova Gallery, která podporuje jak trvalý umělecký rozvoj uznávaných tvůrců, tak široký potenciál začínajících umělců a nových talentů.

 

Kurátor:  Jiří Ptáček

www.drdovagallery.com

Na sobotu 25. 5. 2013 jsme pozváni do Drdovy Galerie na snídani s komentovanou prohlídkou v 10. 30 hodin za ctěné přítomnosti autora  Jana Nálevky i kurátora Jiřího Ptáčka.  No,uvidíme, co se dozvíme …

 

Drdova Gallery

Křížkovského 10, Praha 3

e-mail:  info@drdovagallery.com

telefon:   777 216 416

www.drdovagallery.com

 

 

Otevřeno: úterý –pátek  13.00 -18.00 hodin

                    sobota:  14.00 – 18.00 hodin

 

vchod z ulice Ševčíkova -   pěšky od stanice metra Jiřího z Poděbrad

(entrance from the Sevcikova street / within walking distance from Jiriho z Podebrad metro station)

 

 

Ing. Olga Koníčková

Foto:  Drdova Gallery