Jan Matýsek: Choreografie jednoho zápasu aneb zelená je tráva, fotbal to je hra…?!.

23.08.2018 11:18

Pragovka Gallery Entry - Praha

21. 8. – 13. 9. 2018-08-23

 

 

 

 

 

Na vernisáži výstavy Jan Matýsek: Choreografie jednoho zápasu, výstavy, koncipované spíše jako divadelní scéna (včetně videí) v chladivé barvě zelené, byl autor osobně přítomen. Akci zahájila Lucie Nováčková, poté promluvila kurátorka výstavy Barbora Ciprová.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Matýsek

polemizuje nad odkazy ze světa f otbalu

 a snaží se s nadsázkou otevřít témata xenofobie,

šovinismu či genderu.

Fotbalové utkání je zde propůjčeno teamu tanečníků,

kteří na základě předem dané choreografie ´odtančí´

zápas s amatérským týmem vysočanských fotbalistů.

 

Projekt Choreografie jednoho zápasu je studií fenoménu těla. Mužského těla. Patřící vzdálenému hrdinovi a idolu, v kontradikci tělu skutečnému, hmatatelnému, které možná o naplnění ideálů usiluje. Virtuální tělo se pohybuje před zeleným, rychle plynoucím pozadím následujíc vyznačenou trajektorii. Tančí s precizností dobře promyšlených gest, která ´obhajují post´. Je opravdu tělo profesionálního sportovce, fotbalisty, reálné? Není jen digitální informací na televizní obrazovce, pixelem, bakterií kmitající po obrovském stadionu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Matýsek na (mužský) fotbal nahlíží jako na maskulinní iniciaci, přičemž vrchol přechodového rituálu spočívá v momentě výkopu na bránu. Zadržení dechu, koncentrace, napětí, naplnění a uvolnění. Transcendence. Čas se zastavuje, vše se roztéká v nečitelný obraz - přiblížíš se - pot prosakuje skrze obrazovku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátorka: Barbora Ciprová

 

Jan Matýsek (1994)

 • hledá skrze svou tvorbu nové souvislosti v možnostech vnímání protichůdnosti, očisty nebo záměny obvyklých formací a zažitých struktur
 • pracuje s ambivalentností společenských klišé, noir romantiky, s tématy stylizovanosti nebo sociální ´choreografie´ a narativních novotvarů
 • působí jako divadelní scénograf
 • jeho výpravné práce bylo možné vidět např. v HaDivadle či divadelním studiu Marta
 • studoval na FaVU VUT v Brně v Ateliéru kresby
 • absolvoval studium v Ateliéru scénografie v Brně
 • v současnosti studuje na AVU v Praze, v Ateliéru nových médií II.

 

Barbora Ciprová (1991)

 • žije a pracuje v Praze
 • od 2015 působí jako produkční a asistující kurátorka Společnosti Jindřicha Chalupeckého
 • absolvovala bakalářská studia na FHS UK
 • absolvovala magisterská studia na FaVU VUT v Brně v Ateliéru environmentu
 • absolvovala stáž v pražské galerii MeetFactory
 • ve své kurátorské praxi se zaměřuje především na umění site-specific, často v souvislosti s hudební tvorbou, a na témata týkající se lidské psychiky a emocionality

 

190 00 Praha 9

Kolbenova 923/34a

 METRO - Kolbenova / TRAM - 16 - Poštovská
Máme otevřeno:  

út - čt: 16.00 – 20.00 hodin

 pá - so: 14.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Doprovodný program: čtvrtek - 23. 8. 2018

 

19.00 hodin/Performance Vojtěcha Žáka
19.30  hodin/Live-stream komentovaná prohlídka výstavy One size fits all s kurátorem Jánem Perneckým
20.30 hodin/Letní kino / Fero Fenič: Člověčina; Anna Kryvenko: Můj neznámý vojín
 

 

 

Hodnocení:  99 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková