Jan Kubíček: ´Retrospektiva´ aneb „není to geometrie!!!“, řekl Jan Kubíček

03.05.2014 16:55

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

 

23. 4. – 10. 8. 2014

 

Byli jsme pozváni na tiskovou konferenci k dlouho očekávané další výstavě Galerie hl. m. Prahy v Městské knihovně. Tentokrát jsme se zaměřili na retrospektivu Jana Kubíčka, nepříliš nám známého umělce, jenž svými pracemi vzbuzoval velký zájem v Německu, ve Švýcarsku nebo v Nizozemsku a který se bohužel této výstavy již nedožil (1917 - 2013). Na konferenci byla přítomna i ředitelka GHMP M. Juříková, která poděkovala Pavlovi  Kapplovi, že přijal roli kurátora této výstavy o 150 obrazech a že ji vynikajícím způsobem  připravil. Na výstavě jsme vystavili Kubíčkovy práce za více než 50 let umělecké jeho činnosti. Výstava působila na www.kulturaok-eu.cz jako barevně nekonečný balzám na duši...

 

 

„Vnější svět je jakousi více či  méně krásnou kulisou, prostředím, ve kterém se fyzicky pohybuji, dýchám žiji, to, co chci říci, je ale jiné: uprostřed tohoto vizuálního světa se mi vždy objevuje ten druhý, kde myšlenka, její pohyb , rozvíjení a řád mne neustále nutí ke krystalizování všeho do tvaru sdělitelné formy, srozumitelné výpovědi o zákonech systémech.“ J. K.

 

 

Co nevíme o Janu Kubíčkovi

Jan Kubíček patřil spolu se Zdeňkem Sýkorou, Karlem Malichem a Radkem Kratinou k představitelům českého konstruktivismu.

 

Ve svých raných pracích vychází Kubíček z estetického vývoje 50. let. Tento směr, který je na západě označován jako ´informální´, utvářel po druhé světové válce ráz mezinárodní umělecké scény. Spolu se svým

přítelem Jiřím Balcarem a kolegou Vladimírem Boudníkem započal Kubíček svou tvorbu v tomto stylu. Jeho rané laky a asambláže z dřevěných prvků  dávají znát, že se Kubíček ve svých pracích zajímal o prokazatelné struktury.

 

K tomu mu pomohly především experimenty s písmeny, která nechápal sémanticky, ale jakožto výtvarný umělec formálně. Písmena se nejprve vyskytují v kolážích a asamblážích a přibližně od roku 1960 se osamostatňují. Velkou roli ve vývoji jeho ´konkrétního´ formálního jazyka hraje písmeno ´L´, které se vzhledem ke svému tvaru tvořenému dvěma obdélníky nejlépe hodilo pro formální experimenty.

 

Od 60. let jsou to Kubíčkovy obrazy, které vznikaly na racionálních, geometrických základech. Po roce 1968 autor hledal další cestu, jak rozšířit a prohloubit svou malířskou tvorbu.

 

 

 

 

 

„Neustále se setkávám při hodnocení tohoto druhu umění, nebo při pohledu na mé obrazy se stejným výrokem: Je to geometrie!

Omyl, není to geometrie! Používám jen elementů, které mají geometrický charakter. Ale k čemu je používám, to je úplně jiný druh myšlení!!!“

J. K.

 

Vrcholu své umělecké tvorby dosáhl Kubíček nejpozději sérií obrazů s ´dělenými kruhy´. Využitím kruhu a možností jeho dělení pro sebe dobyl takřka nekonečný kosmos formálních možností, které zdaleka nechtěl všechny vyčerpat (a vzhledem k jejich množství ani nemohl), jež však tvořily vzájemně propojený formální kánon.

 

Svůj základní konkrétní kánon Kubíček formuloval převážně v černobílém provedení.

Zároveň ale vynikal v barevné tvorbě.  Barvy v jeho díle působí v pravém slova smyslu tohoto uměleckého směru ´konkrétně, neevokují v nás  emocionalitu, ale vyzývají nás k tomu, abychom chápali  barvy jako konkrétní prvek celé kompozice.

 

„Malířství převážně používalo a používá obrazovou plochu jako plošnou průmětnu, na kterou promítá vnější vizuální prostorové vztahy prostor. Je to tedy jakési imitování těchto prostorových vztahů, které vždy končilo pouze předvedením iluzivního prostorou. Zajímá mě dnes obraz jako konkrétní plocha. Důležité jsou její rozměry a poměry, které tvoří její konkrétní plošný prostor, dělení jeho dimenzí linií, poměr linie k ploše nebo plošnému znaku apod. To jsou nyní některé z elementárních výtvarných zákonů tohoto plošného prostoru, které se snažím řešit.“ J. K.

Na přelomu 60. a 70. let 20. století Kubíček vystavoval především v Německu. Po delší přestávce uspořádalo Muzeum Wilhelma Hacka v Ludwigshafenu v roce 1994 velkou retrospektivu, která vrátila jeho dílo v Německu do středu pozornosti. Na veletrzích v Kolíně nad Rýnem, Basileji a v Karlsruhe  je Kubíček dodnes dobře zastoupen západoněmeckými galeriemi. Díky tomu je přítomen s význačnými pracemi v důležitých sbírkách, jako například v Ruppertově sbírce ve Würzburgu. Kubíček tak dnes vedle Malicha či Sýkory reprezentuje konstruktivně-konkrétní umění České republiky v mezinárodním měřítku.

 

Kurátoři výstavy: Hans-Peter Riese, Pavel Kappel

Koordinace: Hana Larvová

Architektonické řešení: Jan Šerých

Grafické řešení: Adéla Svobodová

Překlad: Ivan Vomáčka

Redakce textů: Marta Nožková

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček

Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Poděkování: paní Kateřině Zvelebilové, dceři autora, a jejímu manželovi Janovi

Partneři výstavy: Skupina ČEZ, Kunstforum, Národní galerie, Muzeum umění Olomouc, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Moravská galerie, Galerie Zlatá husa, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Benedikta Rejta v Lounech

 

Mediální partneři: Art and Antiques, A2, ArtMap, Artikl, Artmix, Radio Classic, Český rozhlas Vltava, Hyperinzerce, Literární noviny, Metropolis, Pražský deník, Radio 1

 

 

Doprovodný program

Víkendové výtvarné workshopy  – Tvořivé dialogy s uměním

 • jsou určené dětem, rodinám s dětmi, ale i všem dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných
 • akce jsou koncipované, organizované a realizované edukačním oddělením. Jde o výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou nebo případně s Ivetou Šárníkovou přímo v expozici, které jsou formálně a obsahově provázány s  výstavou, na niž návštěvníci výtvarně reagují a inspirují se jí – po  prohlídce  následuje vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se seznámí s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby
 • cena: 5 Kč pro děti do 10 let, 20 Kč pro návštěvníky nad 10 let
 • příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase
 • lze rezervovat do 16.00 hodin předchozího dne: lucie.haskovcova@ghmp.cz
 • mobil:  606 612 987, 608 216 418 (rezervace není podmínkou účasti)

 

Tvořivé dialogy s uměním: (sobotní výtvarné workshopy)

 • sobota 10. 5. 2014 13:00–18:00 hodin  ´Variace tvarů a struktur´

 

 • Podstatou výtvarných reakcí na výstavu bude využití nejrůznějších metod, způsobů, cest, technik i her  k průzkumu geometrických prvků a jejich vztahů v dílech J. K. i obecně. Budeme se inspirovat mj. jeho objekty z barevných plexiskel a  tvořit podobné 3D a 2D paralely a ´parafráze´ k nim z pestrých průhledných fólií, přičemž využijeme právě možnosti proměny tónů díky jejich transparentnosti a vzájemnému překrývání. ´
 • Geometrické kompozice budeme tvořit i z papírů nejrůznějších barev a formátů – a to i velkoformátové – přímo na podlaze, kam budou obrazy ze stěn tímto způsobem ´expandovat´.

Kromě toho zapojíme i klasickou kresbu a případně malbu. Experimentovat budeme také s jednoduchými písmovými znaky i jejich fragmenty a kombinovat je do záměrných struktur nebo náhodných konstelací.

 • K průzkumu kompozic a vztahů geometrických prvků využijeme také hru ´tangram´, jeden z nejstarších hlavolamů, jehož cílem je vymýšlet a sestavovat nápadité obrazce i obecně známé předměty a tvary ze 7 geometrických dílů promyšleně rozděleného čtverce, který je základem a východiskem téhle skládačky. Touto hrou, kterou se zabývají i odborné matematické studie, se nejen procvičuje vizuální a konstruktivní představivost, vnímání plochy a prostoru, smysl a cit pro geometrické kompozice a jejich zákonitosti, ale zároveň vznikají i zajímavé artefakty, v nichž lze najít podobné rysy jako v tvorbě J. K.

 

Na objednávku:  

 • interaktivní  prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny – možnost výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby

akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy

více informací na webu GHMP v sekci ´edukace´ – ´umění interaktivně pro školy´

akce rezervujeme na  tel. 606 612 987, 608 216 418, lucie.haskovcova@ghmp.cz

cena: 5 Kč pro děti do 10 let

        20 Kč pro ostatní nad 10 let

         5 Kč pro studenty uměleckých škol

         5 Kč pro učitele a pedagogický doprovod

 

Galerie hlavního města Prahy

Městská knihovna, 2. patro

Praha 1

Mariánské nám. 1

 

Máme otevřeno:  úterý – neděle od 10.00 –18.00  hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí)

             60 Kč snížené (studenti)

             30 Kč (senioři)

www.ghmp.cz

 

Hodnocení:  90 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva GHMP)

Foto: autorka