Jan Jedlička, Vladivoj Kotyza, Mikuláš Rachlík: Pražský fantastický realismus 1960–1967 aneb jak jsme vyjádřili absurditu své tehdejší životní situace?!

27.04.2016 15:50

Galerie hlavního města Prahy - Colloredo-Mansfeldský palác

22. 4. – 4. 9. 2016

 

Na tiskové konferenci k nové výstavě ´Pražský fantastický realismus 1960–1967´, kterou pořádá  Galerie hlavního města Prahy, jsme přivítali kromě ředitelky MGr. Magdaleny Juříkové také kurátorky Jitku Hlaváčkovou a Marii Rakušanovou, umělce Vladivoje Kotyzu a Jana Jedličku.

 

 

 

 

 

 

 

V roce 1966 uspořádali 3 studenti pražské AVU improvizovanou výstavu v prázdném bytě na Újezdě č. 26 na pražské Malé Straně. Byla to doba, kdy už byla postavena berlínská zeď (1961), doba atmosféry neklidu a nejistoty, kdy tito tři studenti reflektují své pocity jako hnusný i blbý. Na výstavě vyšlo najevo, že jejich práce mají, i bez formulovaného programu, společné kořeny a osobitý směr. ...není to žádné oficiální hnutí, nýbrž jakési hledání společného průsečíku, kde se mísí svět baroka a periférie…

 

„přestane-li sloužit technika, dostane novou funkci … na smetišti přechází postupně do přírody“

 

Epizoda českých dějin umění, spojená s ranou tvorbou Jana Jedličky, Vladivoje Kotyzy a Mikuláše Rachlíka, zůstávala téměř půl století veřejnosti i historikům umění zcela skryta. Šťastnou shodou okolností ji před několika lety objevil Vojtěch Lahoda, jeden z autorů současné výstavy v GHMP Prahy. V příbězích, které vyslechl, a především v obrazech, které společně s umělci nalezl zasuté pod nánosy děl z dalších desetiletí, odhalil projevy pozoruhodné imaginace, které nazval Pražským fantastickým realismem.

 

Fantastický realismus je v Česku málo známý malířský směr fantaskně a groteskně založené tvorby, odkazující k řadě historických fází dějin umění, jehož hlavním centrem byla poválečná Vídeň.

 

  • jeho specifická odnož, která vyrašila na počátku 60. let v Praze, má s tímto původním hnutím společné jen některé znaky. Je to především respekt ke starým mistrům: vídeňští, stejně jako naši umělci, se intenzivně odvolávali na malíře renesance, manýrismu a symbolismu.
  • fantazijní rovina, která je 2. podstatným rysem obou hnutí, je však odlišná
  • zatímco v případě vídeňských malířů je její původ spojován s vlivem surrealismu, u Jedličky, Kotyzy a Rachlíka jde spíše o nástroj, který jim v kontextu zobrazení konkrétní dobové reality umožnil vyjádřit absurditu jejich tehdejší životní situace
  •  

Estetiku děl trojice pražských umělců formoval především bizarní a místy absurdní génius loci tehdejší Prahy a jejího okolí, ve kterém se mísila magie minulosti s ošuntělostí reálného socialismu, nostalgie po vysoké měšťanské kultuře se surreálnou poetikou periferií, ruin a smetišť,“  řekla spoluautorka výstavy Marie Rakušanová.

 

 

Fantastický realismus toho typu, jak byl představen na neformální výstavě v roce 1966, byl ve své době v Čechách něčím neobvyklým. Přestože měl krátký život a v českém umění se pak již nikdy výrazněji neprojevil, je pozoruhodným příkladem snahy mladých tvůrců vypořádat se s tlaky doby a přitom si zachovat vlastní tvář. Sdílení a setkávání trojice končí roku 1967, kdy Vladivoj Kotyza absolvoval AVU a vzápětí byl povolán na vojnu, následujícího roku pak Jedlička s Rachlíkem emigrovali.

 

Výstava představuje reprezentativní průřez tehdejší malířskou, kreslířskou a grafickou tvorbou 3 protagonistů, kteří se ukázali být mimořádně citlivými pozorovateli. Ze svých výrazně individualistických a zároveň kritických pozic dokázali zachytit mnohé nezjevné a překvapivé aspekty tehdejšího života v komunistickou totalitou narušené společnosti i prostředí.

 

Díla Jana Jedličky, Vladivoje Kotyzy a Mikuláše Rachlíka se tak poprvé vracejí zpět do místa svého vzniku, do staré Prahy, do prostor Colloredo‐Mansfeldského paláce, jehož starobylá a dekadentně ošumělá atmosféra s nimi v mnoha ohledech velmi dobře koresponduje. (zdroj: Jitka Hlaváčková)

 

Kurátoři výstavy: Jitka Hlaváčková, Jan Jedlička, Vojtěch Lahoda, Marie Rakušanová

Grafické řešení: Jan Jedlička, Marek Jodas 

Redakce textů: Marta Nožková

Anglický překlad: Joanne Domin

Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová

Marketing, vedoucí: Miroslav Koláček

PR, vedoucí: Michaela Vrchotová

Vzdělávací programy, vedoucí: Lucie Haškovcová

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd České republiky.

Vstupné: 60 Kč plné (dospělí) / 30 Kč snížené (studenti, senioři)

www.ghmp.cz

 

Doprovodný program

  • komentované prohlídky

úterý  17. 5. 2016 v 17.00 hodin/Jitka Hlaváčková, Vladivoj Kotyza

úterý.  7. 6. 2016 v 17.00  hodin/Jitka Hlaváčková, Jan Jedlička

úterý  30. 8. 2016 v 17.00 hodin/Jitka Hlaváčková, Marie Rakušanová, Vladivoj Kotyza

 

  •  víkendové výtvarné workshopy

sobota  4. 6. 2016/13.00–18.00 hodin/ Mimo zorné pole, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

sobota  9. 7. 2016/ 13.00– 18.00 hodin/Viditelný horizont, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

 

Budeme se inspirovat jedním z mnoha aspektů, spojujících tvorbu této trojice autorů. Stěžejním tématem se stane krajina – přírodní vs. městská a kulturní, reálná vs. fiktivní, fantazijní a snová. Východiskem se stanou Rachlíkovy inspirace renesančními obrazy, zvláště pak pojednání pozadí a krajinného rámce, Kotyzovy scenerie zanikající kulturní krajiny a Jedličkova zpustlá a opuštěná místa ve stavu rozkladu či zániku.

Budeme zkoumat horizontální linie v obrazech. Následně budeme svá díla spojovat v panoramatický výjev se snahou zachytit souvisle celý horizont, umožníme tak vznik rozmanitých kompozic krajinného seskupení. Důraz budeme také klást na prázdnou plochu, která poslouží jako prostor pro umístění fantazijních výjevů, absurdních kompozic, nereálných motivů a nelogických vztahů. Využitím odkazu umění renesance, manýrismu a symbolismu budeme různou kombinací jednotlivých prostorových plánů a odlišných perspektivních úhlů pohledu vytvářet novou podobu krajiny.

Prostředí architektury staré Prahy ozvláštníme industriálními a technickými prvky i osobitou imaginací až k fiktivnímu a sci-fi vyznění. Konfrontací zjistíme, že stejný fragment „reality“ lze interpretovat mnoha způsoby a také ho posouvat do nových kontextů.

  • výtvarný ateliér pro dospělé a seniory

neděle 3. 7. 2016/15.00–18.00 hodin/ Fantastická vegetace, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

neděle 24. 7. 2016/15.00–18.00 hodin/ Mysteriózní prostory a zákoutí města, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

Zaměříme se na fenomén fantastického realismu v malířské tvorbě trojice umělců. Účastníci se budou ve své výtvarné práci tematicky orientovat na symbolický prostor přírody a nacházet inspiraci u jednotlivých malířů. Během workshopu se budeme seznamovat s barevností krajin Mikuláše Rachlíka a s jeho náměty přírodních a krajinných motivů. Podněty pro tvůrčí práci budeme hledat například v detailech rostlin a fantastických vizí Vladivoje Kotyzy a v jeho inspiraci science fiction. Jinému zúčastněnému napoví cyklus fotografií zaměřený na krajiny severních Čech Jana Jedličky a jeho pozorování různých aspektů krajiny. Uplatníme výtvarné prostředky autorů, které se pohybují mezi tužkovou kresbou, ilustrací knih a technikou akvarelu na papír. Práce účastníků může vykrystalizovat jako jejich živý sen nebo se bude jednat o prorůstání vlastní fantazie do známých reálných podob krajinných a botanických motivů. Budeme vycházet i z principu hry – fantaskní, absurdní a groteskní. Poetiku města Prahy a jeho prostory budou jednotlivci vytvářet jako divadelní scénu, kulisovitou architekturu pomocí spojování malých objektů, fragmentů nebo i každodenních věcí. V rámci workshopu se budeme dotýkat imaginace, vynořování tajemna, záhad, znejasňování reality nebo sci-fi vize. 

Víkendové programy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase. Rezervace do 16.00 hodin jpředchozího dne (není podmínkou účasti).

e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz

110 00 Praha1

Karlova ulice 189/2

 

Hodnocení:  69 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková