Jan Hus 1415 a 600 let poté & Jan Tichý/Na břehu řeky Rýna aneb ´Pravda (Páně) vítězí !´

27.07.2015 16:48

České centrum - Praha

23. 7. - 21. 8. 2015

 

Na vernisáži dvou výstav u příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa, a to jak putovní výstavy (14 panelů) o historickém pozadí, životě a díle Jana Husa, kterou připravilo Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci se Společností Husova muzea v Praze, která spravuje Husův dům a Husovo muzeum v Kostnici a sdružuje české historiky zabývající se životem, dílem a odkazem Jana Husa, tak komorní  výstavy obrazů Jana Tichého inspirované Kostnicí, jsme se na závěr akce potěšili i krásnou hudbou Jaroslava Svěceného, který je malířovým přítelem. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Česká  centra jsou  spoluorganizátory tématické výstavy s  podtitulem Dějiny, tradice a jejich prezentace v České republice a v Evropě 21. století. Projekt se stejným názvem připravilo v rámci programu NAKI Ministerstvo kultury České republiky. Jeho cílem je vyzvednout osobnost tohoto velkého českého učence, učitele Karlovy univerzity a reformátora církve.

 

  • Roku 1415 byl na Kostnickém koncilu západní církve (1414–1418) odsouzen na smrt Mistr Jan Hus, narozený v Čechách. Pokus koncilu obnovit jednotu středověké teologie zavržením tehdejší radikální varianty křesťanského myšlení v osobě Jana Husa skončil pro církev traumatem a zhroucením jejího vlivu ve středu Evropy – v Čechách.

 

Jan Hus, na počátku svého působení vzorný katolický kněz a univerzitní učenec, našel ve svém  boji za církevní reformu cestu k myšlení anglického teologa Johna Wyclifa. Proti pojetí středověké církve postavil Hus osobní víru křesťana, která je ochotna podřídit se vnější církevní autoritě pouze tehdy, pokud to sama uzná za správné.

 

  • Byl upálen v Kostnici 6. července roku 1415.     

Významná část obyvatel Čech včetně jejich nejvyšších vrstev Jana Husa již za jeho života považovala za svého učitele a duchovního vůdce. Kostnický rozsudek je přiměl postavit se nejen proti králi Zikmundovi Lucemburskému a proti mnoha svým krajanům, nýbrž i proti celé Evropě, která se v letech 1420–1434 pokusila donutit je k poslušnosti 5 křížovými výpravami. Češi věrní památce Jana Husa začali být nazýváni ´husity´ a pod vedením Prahy a jihočeského Tábora v těchto ničivých válkách nepodlehli.

 

Liberalismus a znovuzrozená náboženská tolerance 19. století však i v Čechách umožnily návrat k tradicím Jana Husa. Husova osobnost, jeho dílo a smrt se stávají výzvou ke smíření a hledání jednoty evropské kultury v její různorodosti. Připravilo ji pro české i evropské publikum Husitské muzeum v Táboře ve spolupráci se Společností Husova muzea v Praze, která spravuje Husův dům a Husovo muzeum v Kostnici a sdružuje české historiky zabývající se životem, dílem a odkazem Jana Husa.

 

Jan Tichý  a jeho obrazy

Jeho obrazy, jeho oleje na plátně, se tematicky vztahují k poslednímu místu života Mistra Jana Husa, k místům, kde byl souzen, kudy byl veden k hranici, kde zemřel a kde byl rozptýlen jeho popel, kterážto místa  Jan Tichý osobně navštívil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Tichý se  narodil v roce 1962 v Kolíně, po maturitě na gymnáziu pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde působil v ateliérech prof. Jiroudka a doc. Karmazína. Studia dokončil v roce 1989, během nichž strávil jeden rok v Královské akademii Antverpy v Belgii. Maluje převážně krajiny.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

110 00 Praha 1

Rytířská 31

Máme otevřeno: pondělí –pátek: 11.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  70 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

Mužové reformace, barevná litografie, 19. stol.:  Melanchthon, Kalvín, Jeroným Pražský, Luther, Gustav Adolf, Jan Amos Komenský, Zwingli, Jan Hus…