Jakub Tytykalo a Jiří Klabal: Za vším hledej všechno aneb když si výstavu prožijeme sami

10.08.2015 08:28

Galerie 1 - Praha

7. – 29. 8. 2015

 

Na pozvání Aleny da Silva Sousa Krčmárové z Galerie 1 jsme se zúčastnili zahájení nové výstavy v této vstřícné a zajímavé výstavní prostoře provozované Prahou 1. Jak řekl – mimo jiné - ve svém úvodním slově starosta Prahy 1 ing. Oldřich Lomecký: „Jsem rád, že v Galerii 1, galerii městské části Praha 1 vítáme opět další mladé umělce, kteří přicházejí s něčím novým. Pokračuje tak úspěšně série výstav, v dramaturgii, jakou jsme si předsevzali - uvádět výstavy těch, kteří vybočují z běžně vyjetých kolejí.“ A pak už si Lomecký se zájmem a pečlivě exponát po exponátu, spolu s oběma vystavujícími malíři Jakubem Tytykalem a Jiřím Klabalem, nechal vysvětlit celou výstavu. Jejich obrazy i instalace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Diváku, představ si, co chceš

Přestavená díla obou umělců nebyla označena ani názvy jednotlivých děl, ani jmény autorů. Nebyl to nedostatek či nevčasnost přípravy výstavy, byl to záměr. A záměr naznačuje i název výstavy. Za vším hledej všechno. Ano, autoři nás chtějí, a víceméně i úspěšně se jim to daří, přimět k tomu, abychom si domýšleli, co tím chtěli říci. Tato formulace je samozřejmě zprofanovaná klasikou školního humoru „co tím chtěl básník říci“ ve chvíli, kdy jde o suchopárný nic neříkající verš. Ano, takové výstavy také bývají. A známe je i my na www.www-kulturaok-eu.cz. Zde ale, v případě těchto dvou umělců, tomu tak rozhodně není. Jejich obrazy a instalace jsou takového rázu, že provokují naši fantazii a burcují ji k domýšlení příběhu, který to které dílo sděluje. Skoro určitě se v tom neshodneme s autorem, skoro určitě se neshodneme s jiným spoludivákem, ale to je právě to ono. Každého nás napadá něco jiného. Tu, vzletného, tu zcela přízemního. Ale napadá. A tak je to, jak praví název výstavy – Za vším hledej všechno.

 

Stáváme se spolutvůrci výstavy

Že každé vystavené dílo působí na každého opravdu jinak, můžeme na www.www-kulturaok-eu.cz doložit na jednom konkrétním vystaveném artefaktu. Na první pohled jakási konstrukce – krychle – z různě prokřížených železných prutů sestavená v neurčitý vnitřní labyrint. Navíc postavená od stropu na podlahu na jeden ze svých rohů. Viklan moderní doby, napadlo nás. Zajímavé průhledy a nečekané spleti grafických linek při pohledu z různého úhlu. Ale stejně jako my se u artefaktu zastavil i starosta Lomecký. A hle, on to viděl jinak. A vůbec se s tím netajil. Přesto, že už je od roku 2010 starostou, a před tím nějaký čas politikem, probudila se v něm jeho prapůvodní profese. Je totiž absolventem Fakulty elektrotechniky ČVUT. A než přešel do technických řídících funkcí, začínal jako konstruktér elektronických měřících systémů televizních vysílačů. A k tomu, jak se ukázalo, potřeboval i dokonalé znalosti z oblasti svařování. A hle, namísto diskuzí o dojmech z díla, se s tvůrcem tohoto artefaktu Jiřím Klabalem začali bavit zcela nečekaně, o tom, jak tu konstrukci svařoval, jakou technologii použil a dokonce pak starosta  - bývalý konstruktér a odborník na svařování, hodnotil tvůrcovo provedení svárů. Debatovali tam pak najednou jak dva chlapi od fochu, kteří si mají co říci. Ke spokojenosti obou. A hlavně k radosti druhého vystavujícího, Jakuba Tytykala, který byl v případě této výstavy nejen spoluautorem, ale také kurátorem, a přesně to, aby každý výstavu vnímal úplně jinak a aby se u ní a o ní diskutovalo, a po svém, bylo – jak nám také potvrdil - jeho cílem. Což se podařilo už hned při vernisáži…

 


 

 

 

 

 

 

Pár slov o výstavě

Výstava ´Za vším hledej všechno´ se snaží sdělit, že realita, ať už jako instalace, které jsou dílem – prozraďme to na autory – především Jiřího Klabala nebo jako abstraktní obrazy – díla Jakuba Tytykala, má mnohoznačnou vypovídací hodnotu. Stačí jen zapnout vlastní fantazii. Známe to přece z dětství, kdy jeden předmět nám mohl bez obtíží nahradit – jen díky naší fantazii – hned celou řadu jiných předmětů. Celá instalace obou autorů byla vzájemně těmi předměty prokomponována na míru danou možnostmi výstavního prostoru nabízeného Galerií 1, jejího členění a její vnitřní prostorové orientace. Autorská výstava je tak jejich pokusem o netradiční prolínání klasického výstavního konceptu s jejich osobitou představou.

Díla tu proto nejsou jen vystavena, ale sama se stávají součástí interiéru této galerie a do jisté míry ho tak i dotvářejí.  Mimo to dopřávají divákovi odstup, možnost dílo vidět z jiných úhlů a stran, a to i spolu s dalšími artefakty, a tím pádem i v jiných souvislostech. Průhledy před instalaci na obraz, či souhry obrazů rámujících určitý předmět. Tak vznikají impulzy pro naši fantazii. Je v tom tak trochu i odezva moderního zahraničního stylu výstav a jejich uspořádání. Což je dobře. V tom jsme u nás zatím - všeobecně - dost pozadu, i když se první vlaštovky objevují už i v našem výstavním dění. Proporčně není prostor přeplněn, ale přesto je vyplněn. Nejsou tu prázdné kouty ani mrtvé zóny. Velkoformátové obrazy si rozumí s menšími díly a vše je dostatečně přehledné a evokující.

 

A nakonec pár slov o tvůrcích

Že Jakub Tytykalo tvořil obrazy a Jiří Klabal instalace, jsme už prozradili. I když určitá míra tajemství zůstává v tomto směru i nadále. Což je záměr autorů i smysl jejich společné výstavy.

Pokud jde o autory jako takové, tak Jakub Tytykalo nám na www.www-kulturaok-eu.cz není neznámý. Už jste se s ním mohli setkat i vy (https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jakub-tytykalo:-%C2%B4rozmer%C2%B4-aneb-kdyz-se-nad-neumytymi-stetci-rozcilujeme/)

Absolvoval SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Grafika, pak AVU (ateliér Jiřího Lindovského), kde se věnoval malbě a linorytům. Půlroční stáž měl v ateliéru Jaroslava Róny, kde pracoval na polychromované plastice. Jeho obrazy jsou na pomezí abstrakce a tak zvané zobrazivé malby a autor snaží se oba tyto póly vzájemně zharmonizovat.

 

S Jiřím Klabalem se dosud naše cesty neprotly. Tak že: Jiří Klabal je grafik, malíř, kreslíř, který se narodil v roce 1985 v Kroměříži. Vystudoval SOU v Bystřici pod Hostýnem,

obor umělecký truhlář, pak SUPŠ v Uherském Hradišti, obor propagační výtvarnictví a volná grafika a nakonec VŠVU v Bratislavě, ateliér volné grafiky u prof. akad. mal. Róberta Jančoviče.

 

110 00 Praha 1

Štěpánská 47

www.galerie1.cz

 

Máme otevřen: úterý –pátek: 10.00 – 12.00/13.00 -18.00 hodin

Sobota: 10.00 -14.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  70 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková