Jakub Tomáš: Stromolezec aneb Krajina s nohama či Červený pokoj

31.07.2019 14:20

Galerie Václava Špály - Praha

28. 6. - 1. 9. 2019

 

Na zahájení výstavy Stromolezec v Galerii Václava Špály, výstavy obrazů /olejů na plátně z posledních let a instalací (s proudící tekutinou) byl jejich autor Jakub Tomáš byl spolu kurátorem výstavy s Radkem Wohlmuthem osobně přítomen. 

 

 

Stromolezec - jazykový novotvar, který zní ale trochu archaicky. Slovo, jež je svou podstatou literární, spontánně vzbuzuje představivost a je nevysloveným příslibem nejednoznačnosti, příběhu a tajemství.

 

 

Něco, co se zdá být známé, ale s jistotou se o tom nic tvrdit nedá. Entita ukotvená někde mezi skutečností a iluzí. A přesně v tomto prostoru má kořeny i malba Jakuba Tomáše (* 1982). Tady nachází svou formu i obsah.

 

 

Ne náhodou jeho nová výstava, pojmenovaná příznačně po dvojici (!) pláten, nese právě tento název. Hodí se totiž i z dalších důvodů. Má jemně romantizující akcent, stejně tak nese náznak automatické, surreálné hravosti, odkazuje ke vztahu člověka s přírodou nebo je znamením dnes již téměř neočekávaného jednání s nádechem absurdity. Jako pojmenovaný princip na sebe může vzít parametry otevřeného symbolu a stát se intuitivně definovaným, ale vzájemně logicky provázaným komplexem představ, významů a asociací - jinými slovy optikou, kterou je možné nahlížet svět.

 

Obraznost obrazů Jakuba Tomáše má podobné vlastnosti, ale přitom je - především směrem k tradičním způsobům zobrazování - stále zřetelně v podvratném poměru. Formálně vychází hned z několika zdrojů, v tomto případě diametrálně odlišných způsobů uměleckého vyjadřování, čímž z podstaty přijímá multižánrový charakter. Do jisté míry stírá hranice mezi uměleckými obory, přiznaně z nich čerpá, aby i tak nepřestávala být sama sebou, tedy malbou, která ovšem dostává aktualizovaný rozměr a akumulovaný potenciál. Předobrazem jeho kompozic bývají koláže nebo ještě častěji drobné scénické modely z papíru budované na divadelní způsob. Dříve byly prostorově velkorysejší, dnes jsou naopak více kompaktní, takže se pro změnu blíží spíš reliéfu. V poslední době se navíc osamostatňují do svébytných objektů, které obrazy doplňují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přestože události zachycované na plátnech směřují k realitě, jejich odklon od fotografické iluzivnosti ke schématu je patrný na první pohled. Namísto šalebné nápodoby skutečnosti tak vznikají - na půl cestě k abstrakci - jakási stylizovaná figurální exempla, která připomínají víc než co jiného demonstrativní modelové situace fantaskně všedního života. Jednou mohou volně ilustrovat psychoanalytické teorie, jindy zase evokují alegorické výjevy. V každém případě se v nich konkrétní spolehlivě překlápí do obecnější roviny. Tento proces podporuje i výrazná práce se symbolikou, která ještě zvyšuje významové možnosti obrazů, obohacuje jejich obsahovou vrstevnatost a násobí možnosti čtení. Přispívá k tomu také fakt, že ani tady Jakub Tomáš neváhá kombinovat vlivy z různých - někdy časově i teritoriálně vzdálených - kulturních sfér.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na jednu stranu ho přitahují staré pohanské rituály, na druhou pracuje s vizuálním dědictvím moderny, aby mezi ně bez rozpaků ještě vklínil třeba ozvuk středověké ikonografie či tvaroslovný mustr oblíbeného renesančního ornamentu. Jeho malba však neulpívá v eklektických citacích, protože prakticky všechno, co se na jeho obrazech odehrává, vychází z osobní zkušenosti, dobového kontextu a autentických témat. I to může být bezpochyby jeden z důvodů, proč navzdory zdánlivé ´barevné rozšafnosti´ většině jeho prací dominuje naopak pocit úzkosti a strachu. Konec konců vždyť také Stromolezec - bytost, která dosáhla jiné perspektivy, může mezi větvemi hledat stejně tak nadhled jako úkryt.“

(text: Radek Wohlmuth, kurátor)

 

Jakub Tomáš (*1982  Jihlava)

  • 2005: studium na Západočeské univerzitě, Plzeň, Ústav umění a designu
  • 2008: studium na Západočeské univerzitě, Plzeň, pedagogika výtvarné kultury
  • 2012: studium na AVU v Praze
  •  

Samostatné výstavy / výběr

2019 Big Little Big Horn, Nová Galerie, Praha

2018 Between Layers, Gallery 17/18, Otawa, Kanada

2018 Smuggler, Galerie Caesar, Olomouc

2018Tekutost, Nevan Contempo, Praha

2017 Paintings By The Seine, Camac Galerie, Marnei Sur Seine, Francie

2017 Něcař, Galerie města Třince, Třinec

2017 Prototypy iluze, Galerie U Betlémské kaple, Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurátor: Radek Wohlmuth

 

110 00 Praha 1

Národní 30

Máme otevřeno:  po - ne: 11.00 - 19.00  hodin

Základní vstupné: 40 Kč
Studenti: 20 Kč

Zdarma: senioři nad 60 let, držitelé průkazu ZTP, děti do 15 let a studenti uměleckých škol

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.galerievaclavaspaly.cz

www.spalovka.cz