Jakub Tauš: Tau & Shine vol.II aneb uvedeme věci do pořádku…

05.09.2018 11:31

Galerie PRÁM – Praha

5. -  18. 9. 2018

 

 

 

Na vernisáž nové výstavy Jakuba Tauše v Galerii PRÁM jsme dorazili těsně před západem slunce nad Libní. Autor vystavených, mnohdy převrácených, více jak  několik desítek svítidel, byl osobně přítomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve všech třech výstavních síních svítila díla Jakuba Tauše. I když to byla již zjevně zastaralá či odložená svítidla, Jakub Tauš je nápaditě upravil. Principiálně se jedná o to, že Jakub Tauš přetváří staré československé designy lustrů a lamp v objekty sochařského charakteru, a tím je proměňuje v kontextu a ´uvádění věcí do pořádku´. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akci za velkého zájmu návštěvníků uvedla Pavlína Janíková, kurátorka galerie PRÁM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Tauš

je absolventem ateliéru sochařství na UMPRUM

také maluje

  • posledních 5 let se zabývá převážně tvorbou světelných objektů a instalací
  • na pomezí volného a užitého umění
  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Tauš

tvoří většinou z oceli a dalších kovů, elektrických komponentů,

ale pracuje i s materiály jako je silikonová pryž a také s objekty denní potřeby.

Část jeho předešlé tvorby staví na mutaci symbolů, která je jeho způsobem kritikou společnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 00 Praha 9 - Vysočany

Čerpadlová 4b

Během výstav máme otevřeno:

pondělí a čtvrtek, 13.00 – 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Studio PRÁM

sdružuje 12 absolventů AVU a UMPRUM

aktivních v oblasti volného umění a designu.

Vzhledem k unikátnímu prostoru našeho zázemí

usilujeme o rozšíření okruhu našich aktivit

na veřejně prospěšnou a kulturní činnost ku prospěchu širší veřejnosti.

 Sídlíme v industriálním objektu bývalé prádelny na periferní čtvrti pražských Vysočan,

kde disponujeme ateliéry,

sociálním zázemím a multifunkčním sálem.

Objekt je po citlivé rekonstrukci a zachovává v sobě industriální ráz místa.

Pořádáme rozmanité kulturní akce od výstavních vernisáží,

přes koncerty, přednášky, promítání, až po alternativní festivaly.

Naším posláním je vytvořit prostor

 pro mezinárodní setkávání a tvorbu autentického umění.

Chceme podporovat nezávislé tvůrce a rozšiřovat povědomí o dění na kulturní scéně.

Chceme budovat synergické místo,

kde se lidé svobodně obohacují skrze dialog umění a společnosti.

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.pramstudio.cz