Jakub Sýkora: Save as untitled aneb bez názvu uložíme …a přesný název neřešíme…či počasí jako abstrakce...

03.07.2018 09:48

Garage Gallery Karlin - Praha

28. 6. – 25. 8. 2018


Vernisáž již druhé výstavy, kterou připravili  v Garage Gallery Karlin, výstavy obrazů Jakub Sýkora: Save as untitled, se konala  (v červnovém tropickém ovzduší industriálního prostoru) za osobní účasti mladého, již renomovaného, umělce Jakuba Sýkory. 

 

 

Výstava  nabízí k prodeji 17 obrazů /akrylů na plátně/ z let 2017 - 2018, jejichž autorem je Jakub Sýkora (* 1984). Zahájení se ujala Barbora Futerová, která ocenila a poděkovala nám, že jsme do galerie dorazili, a poté předala slovo kurátorovi výstavy.

 

 

 

 

Kurátor výstavy Petr Vaňous řekl, že název výstavy Save as untitled už sám o sobě jasně vyjadřuje tvůrčí směřování autora - uložit bez názvu. Zachytit, uložit a neřešit přesný název.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystavené obrazy ale nejsou výběrem jen z jednoho autorova cyklu.

Jsou výběrem z autorovy práce během plynutí času.

To, co je spojuje, je rozhraní mezi abstraktní intuicí a klasickým obrazem.

A naznačuje to i vývoj samotného autora.

 

Ve svých  raných pracích Jakub Sýkora byl totiž ještě plně zaujat a ovlivněn klasickou abstrakcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Až postupem času se u něj projevil vliv počítačové dimenze a vstoupil do jeho tvorby.

Inspirací jsou tzv. počítačová okna.

 

 

My aktuálně a reálně na obrazovce vidíme jedno, ale víme a tušíme, že za ním se skrývá okno další a za ním zase další.

 

Autor se tak - stejně jako uživatel počítače - orientuje v počítačovém systému a dostává se jeho metodami až k obrazovosti.

 

 

 

 

 

 

Nejnovější směr autorova snažení je na výstavě také zastoupen.

Jsou to obrazy počasí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí je totiž vlastně také jakási abstrakce - přírodní.

 

Lidé si přece už od nepaměti vytvářejí nástroje a systémy, jak počasí předpovědět, a nikdy se jim to nemůže zdařit s naprostou přesností. Neexistují a nelze ani vytvořit nástroje, které by to s absolutní přesností dokázaly. Vždy ještě zbývá jistá míra té přírodní abstrakce…

 

Jakub Sýkora, autor vystavených děl, byvše vyzván, aby také něco ke své výstavě pronesl, nás v duchu poslední věty a pod vlivem svých nejnovějších prací se vší vážností informoval, že právě vzniká okluzní fronta nad Skandinávii. Pak nám ještě poděkoval za náš zájem o jeho tvorbu a za účast na jeho výstavě. A výstava tím byla zahájena.

 

180 00 Praha 8 - Karlín
Vítkova 7

Máme otevřeno: středa - sobota: 14.00 - 18.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení: 69 %

Richard Koníček

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

 

 

www.gallerykarlin.com

www.galerie-mk.cz

 

 

 

 

 

 

 

 


https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jakub-sykora-screensaver-na-prochazce-aneb-proc-jakub-sykora-v-roce-2016-nebyl-ocenen-vubec/