Jakub Stretti a Josefina Dušková: Aby zastavil se svět aneb přání, které se nám (skoro) splní je v Galerii Jilská 14

06.08.2021 17:26

 

Aby zastavil se svět

Jakub Stretti - obrazy  

Josefína Dušková - sochy

21. 7. - 28. 8. 2021

Galerie Jilská 14

 

 

Galerie Jilská 14 není zatím v povědomí milovníků výtvarného umění tak úplně zafixovaná. Chyba ale není na straně Galerie Jilská 14 ani nás diváků. Chyba – ale možná spíš výhra – na straně okolností a osudu. Okolnosti i osud se totiž přičinily o to, že se uvolnila známá a zavedená Galerie U prstenu v Jilské 14 a tým bývalé galerie Topičův salon přišel o své působiště. To jsou ony okolnosti. Neřešme jak a proč. A osud se zase projevil v tom, že v prostorách někdejší Galerie U prstenu, se mohla usídlit bývalá Galerie Topičův salon. Dnes tedy Galerie Jilská 14.

 

 

A začaly se dít věci. Logické i přínosné. Prostory v Jilské 14 disponovaly od počátku nejen příjemným vnitroblokem, oddělujícím atmosféru přebujelého turistického ruchu a autoprovozu v křivolaké Jilské ulici od génia loci v lůně starých pavlačí, světa poklidu a ticha. Ideální přechod pro přicházejícího návštěvníka umožňují soustředění se na svět umění. Ale to není vše. Jilská 14 disponuje impozantními podzemními chodbami s gotickým klenbovým a povznášejícím duchem. Kromě toho, snad jako bonus s hůry, zanikla v témže vnitrobloku dříve působící komerční prodejna. A ta disponovala dalším podzemím. To vše pak ve výsledku pro současné provozovatele Galerie Jilská 14, hravě maže ztrátu původní good address - Topičova salonu. Ten sice nabízel prosklený strop a auru uměleckých dějinných událostí, ale jinak, uživatelsky, pro návštěvníka, znamenal nevkusný vstup do domu, schody či výtah a svírající pocit vetřelce v domě, jenž - vyjma té galerie - slouží zcela jiným účelům. Takže – štěstí v neštěstí.   

 

 

Umění umocněné instalací

 

Jistě, že u každé výstavy konané kdekoli, usiluje autor, kurátor i provozovatel o co nejpřesvědčivější instalaci vystavených děl. Výjimkou není ani instalace společné výstavy obrazů Jakuba Strettiho a soch Josefíny Duškové. Ale je tu jedna cenná skutečnost navíc. Ty prostory. Vzorně upravené, citlivě zrekonstruované, působící „výstavně“ už samy o sobě. Tak jako doprovodný sbor k sólovému zpěvu. Zde dokonce souznělému duetu. A když se k tomu přidá promyšlená koncepce, vhodná volba umístění jednotlivých artefaktů a citlivé nasvícení, je úspěch rázem posunut o jednu příčku výš. Celkový dojem z výstavy, působí jako povznášející událost a návštěvník prostupující jednotlivými sály podzemí, po výstupu z hlubin nitra dávných věků vyvěrá na povrch jinde než tam, kde do nich pronikl. Vystupuje ven jako po prožitém příběhu. Příběhu, vyprávěném vystavenými díly a prožitými vjemy uprostřed v nich.

 

 

Bude jistě náročné nadále oslovovat vhodné autory. Po stránce tvůrčí – souladné s výstavním prostorem a jeho možnostmi – ale také plodné, nabízející dostatek děl ke smysluplnému využití nabízejících se možností. Když se ale toto bude dařit, získala Praha a její výstavní svět o jednu výraznou galerijní událost víc. Držme palce a přejme úspěch. Sobě, jakožto „uživatelům“, ale především Galerii Jilská 14 jako realizátorovi příštích výstav.  

 

 

Skvělá práce kurátorky Lucie Šiklové

 

Samozřejmě, že každý, kdo se jen trochu zajímá o zákulisí výstav výtvarného umění, ví, kdo je a jak fundovaně se projevuje Lucie Šiklová. Je zárukou mimořádnosti výstav jimž dělá kurátorku. Proto spolupráce Galerie Jilská 14 a Lucie Šiklové byla sázkou na jistotu. A volba obou vystavujících autorů, Jakuba Strettiho a Josefíny Duškové, to celé ještě povznesla o další – módně řečeno - level (úroveň, vrstva, hladina) výš.

 

 

Slovo kurátorky

 

Hodnocení vystavených prací obou autorů tak, jak ho formulovala ve své korektorské zprávě kurátorka výstavy, Lucie Šiklová, nepotřebuje dalších komentářů od poučeného diváka. Proto si ji dovolujeme odcitovat v plném znění:

 

 

„V pořadí druhé výstavy galerie Jilská 14 se ujal malíř Jakub Stretti, který si do expozice jako hosta pozval sochařku Josefínu Duškovou.

Jakub Stretti na svých obrazech nechává kontinuálně již od 90. let minulého století potkávat čas s bezčasím, vzruch s klidem, napětí střídá uvolněním. Jeho abstraktní lyricko expresivní tvorba námětově vychází z tohoto světa: své konkrétní zážitky, pocity, vjemy a postřehy transformuje v osobité, poetické a barevné podmaňující vize krajin ticha, krajin více či méně určitého prostoru, krajin plnosti i prázdnoty, krajin vzruchu i klidného zrodu. Obrazy většinou vybavuje názvy, napovídajícími okolnosti inspirace, přesto je jeho sdělení čistě vizuální, malířské. Barva, plocha, linka, expresivní kaligrafický znak. — Stretti studoval na pražské Akademii u Františka Hodonského a Karla Malicha, jejich malířské interpretace světa jsou mu blízké. S Hodonským jej spojuje bohatý kolorismus, s Malichem jakási „metafyzika“ chápání prostoru a těla, blízká transcendetálnímu idealismu teosofů.

Tyto přístupy a myšlenková, filosofická a duchovní východiska dále rozvíjí ve vlastním osobitě aktualizovaném rukopise. Buňky, světy, vibrace, tlaky, energie, vlny. Čas plynoucí, čas zastavený. Svět, ve kterém žijeme, je zrychlený, pandemické pozastavení jako by symbolicky artikulovalo obecnou potřebu: Zpomalovat.

Toto hlavní sdělení se Jakub Stretti rozhodl zesílit přizváním sochařky Josefíny Duškové. Její objekty tematizující ticho, hloubku, zastavení, plynutí i splynutí mu přidávají další rozměr.“

 

Text: Richard Koníček a Marie Kubíčková, DiS. 

Foto: Marie Kubíčková, DiS

 

 

Jakub Stretti (* 30. 8. 1967, Praha)

1987 – 1994 Akademie výtvarných umění, Praha (Ateliér krajinomalby prof. Františka Hodonského, Ateliér prof. Karla Malicha)

1982 – 1986 Střední odborná škola výtvarná, Hollarovo náměstí, Praha

1992 – 1993 École nationale d árt a Cergi Pontoise, Francie (studijní pobyt)

 

 

Josefína Dušková (* 27. 10. 1981, Praha)

2001 – 2002 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, obor – ZUŠ, výtvarná výchova

2002 – 2008 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér figurálního sochařství a tvorby medaile Jana Hendrycha

1997 – 2001 Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze, obor tvarování dřeva a řezbářství

2005 stáž na Satakunnan polytechnic – Kankaanpaa, Finsko

 

 

Aby zastavil se svět

Jakub Stretti - obrazy 

Josefína Dušková - sochy

21. 7. - 28. 8. 2021

Galerie Jilská 14                 

Otevřeno: ST – SO, 14 – 19 hod.

Kontakt:  www.jilska14.cz

mob.: 721 462 414

 

Vice k Josefíně Duškové:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/josefina-duskova-horizonty-aneb-kdyz-otisk-je-pripominkou-vecnosti/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/josefina-duskova-krehkosti-fragilities/