Jakub Špaňhel - Z mého kraje aneb motýlí křídla nesou nostalgii a závan odkazu Adriany Šimotové

15.02.2024 16:40

 

 

Jakub Špaňhel

Z mého kraje

13. 2. – 12. 3. 2024

DSC Gallery

 

 

„Rád maluji věci a zvířata, které jsou kolem mě…

Dělám bělásky, žluťásky takové ty běžné, které známe.

Začal jsem s tím, když se narodily děti.

Chtěl jsem dělat něco křehkého a nechtěl jsem být pořád jen v kostele.

Ale motýly mám vlastně rád odmala.

Asi v 11 letech jsem chodil do entomologického kroužku,

chytal jsem je a

měl jsem svoji sbírku.“

Jakub Špaňhel pro web V zákulisí při loňské výstavě ve Smetana Q

 https://vzakulisi.cz/2023/05/15/jakubspanhel_rozhovor/

 

 

Výstava s názvem „Z mého kraje“, autora Jakuba Špaňhela, otevřela v DSC Gallery

novou výstavní sezónu.

Pod vypovídajícím názvem autor představuje témata, která jsou mu nejbližší.

Jakub Špaňhel svou výstavu charakterizuje takto:

„Na výstavě se věnuji svým oblíbeným tématům, ale tím, jak se jim věnuji tak dlouhou dobu, rozhodl jsem se k nim tentokrát přistupovat s konkrétní lehkostí. Snažím se zachytit podstatu, esenci toho, co mi přinesl venkov venkova. Není to jeho ilustrace“

 

 

Kde, jeho kraj

 

Jakub Špaňhel zakotvil nedaleko posvátného místa, které přímo vyzařuje spirituální atmosférou, poblíž obce Svatý Jan pod Skalou. Místo v samém srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras, které společně s Karlštejnem a starodávným Tetínem patří mezi nejzajímavější lokality s historií, atmosférou a niterným potenciálem.

Svatý Jan pod Skalou je navíc spojován dokonce přímo se samým mužem, poustevníkem svatým Ivanem, jenž se zde usadil někdy v polovině 9. století.

Historicky pak je zaznamenáno, že v roce 1030, kníže Břetislav I., daroval místní kapli sv. Jana benediktinskému klášteru Ostrov u Davle, jenž zde pak v polovině 11. století, přímo u jeskyně svatého Ivana, založil svůj dceřiný klášter.

Kdo sem do obce Svatý Jan pod Skalou čítající cca 400 duší vstoupí, neubrání se zvláštnímu geniu loci místa, byť zde jen coby turista procházel. Natož pak ten, kdo se rozhodl v této lokalitě žít a dokonce tvořit, jako Jakub Špaňhel. Pak se divme oné prazvláštní duchovní síle jeho obrazů a jejich subtilní atmosféry, která z nich vyzařuje.

 

 

Konec motýlů na plátnech Jakuba Špaňhela?

 

I když to zní nečekaně, i když toho lze litovat, ale – alespoň zatím – je Jakub Špaňhel rozhodnut opustit své proslulé motýly. Jak prozrazuje tisková zpráva připravená k této jeho nejnovější výstavě, jedná se o výstavu – pro autora i nás diváky – přelomovou:

„Zobrazení konkrétních motivů v jeho typickém gestickém stylu

tentokrát přináší nostalgický nádech.

Tonalita zobrazovaného se představuje v umírněné barevnosti a

samotné motivy v současnosti abstrahují do minimalistických náznaků.

Vše ostatní se ztrácí a je zamlženo do neurčita.

Možná i toto, značí jistý moment – odcházení.

Autor se totiž po deseti letech loučí se svým stěžejním tématem – motýlů…“

A je to. Nač se při dalších setkáních s obrazy Jakuba Špaňhela tedy máme těšit, nikdo krom autora, asi neví, ale ať už se budou jeho plátna plnit jakýmikoliv motivy a náměty, těšit se můžeme určitě, protože by to jinak přece nebyl „náš“ Jakub Špaňhel. Ale to nehrozí…

 

 

Cykly na téma každodenní život

 

A když už jsme se ponořili do tiskových materiálů, onou „poplašnou zprávou“ o zániku motýlů v tvorbě Jakuba Špaňhela, dopřejme si i další – teď už ale - odborná a zasvěcená slova:

„Typickým rysem tvorby Jakuba Špaňhela jsou cykly, které se povětšinou věnují jednomu tématu vycházejícímu z autorova vnímání každodenního života.

Svůj styl malby nazývá „expresivním impresionismem“ a rád uvádí, že maluje vždy věci, které reálně existují.

Dokáže zaujmout jak svým, pro něho neodmyslitelným, malířským expresivním gestem, stejně jako malbou speciálně vyrobenými válečky, kde pracuje s velice redukovaným, repetitivním rázem námětů.

Na jedné straně se tak setkáváme s motivy chrámových interiérů, lustrů, krajin, centrálních budov bank, benzínových pump, ale i portrétů, květin či motýlů.

Na straně druhé jsou to například vzory křížků, lodí, baletek, Chiméry i Jana Nepomuckého.

Subtilnost zobrazovaného, kromě expresivní linie, naznačuje i samotná materie, kde je pro autora naprosto stěžejní užitá pigmentace – křehkost a sypkost daného materiálů, která dokresluje celkové vzezření.

 

 

Něco málo o J. Š.

 

·         Jakub Špaňhel je tvůrcem, který svojí tvorbou náleží do generace 90. let 20. století.

·         Ač věkem mladší, od samého počátku svého studia na AVU v Praze se zapojil do výtvarného úsilí a tvůrčích záměrů malířů a výtvarníků o generaci starších, než byl sám.

·         Přátelil se např. s Petrem Pastrňákem a některými dalšími autory, kteří tvořili výtvarný okruh kolem Galerie MXM, bezpochyby nejvýznamnější soukromé galerijní instituce v Praze devadesátých let.

·         Je tak zcela pochopitelné, že v Galerii MXM měl společně s Petrem Pastrňákem také svoji první výstavu v takto prestižním prostoru.

·         Již v té době také otevřel některá další témata, která v následujících letech ve své tvorbě zpracovával a varioval.

·         Např. téma květin nebo aktů, které prolínají celou Jakubovou tvorbou.

·         A také obrazy tvořené malířským válečkem, do značné míry tedy způsobem, kterým plochu obrazů vytvářeli malíři v polovině devadesátých let.

·         Jakub Špaňhel se také soustavně věnuje malování krajin, i když vlastně spíše určitých staveb nebo objektů v krajině.

·         Maluje např. krematoria, aby postupně vytvářel „portréty" benzinových pump nebo světových bank. A tady už je jen krok ke zcela opačnému tématu, totiž k Reynkovi a jeho kouzelnému světu „malých radostí".

·         Jakub Špaňhel patří k nejprodávanějším současným českým malířům a s úspěchem vystavuje i v zahraničí.

·         Nyní v pražské DSC Gallery představuje svá nejnovější díla ovlivněná mimo jiné i přírodou.

·         Špaňhel prošel na pražské Akademii výtvarných umění ateliéry experimentátorů Jiřího Davida a Milana Knížáka, sám se ale rád vrací k tradici, jak je znát i na jeho nejnovější výstavě.

·         Gestický malířský rukopis je pro jeho obrazy zcela neodmyslitelný.

·         Rychlá akční malba se střídá s jemně propracovanými detaily.

·         Témata si autor vybírá s ohledem na osobní zkušenost, proto jeho obrazy působí reálně a autenticky.

·         Talent, který Špaňhela předurčil k oprávněné slávě, potvrzuje umělec každým svým dalším dílem.

·         V celosvětovém kontextu je opravdu neobvyklé vidět malíře na svůj věk tak vyzrálého a přesvědčivého.

·         Dílo Jakub Špaňhela je zastoupeno v řadě soukromých a veřejných sbírek doma i v zahraničí a umělec má za sebou nespočet výstav jak v Čechách, tak i ve světě.

Text s využitím tiskových materiálů připravil: Richard Koníček

Foto: Richard Koníček (9 x) a DSC (1 x)

 

 

Jakub Špaňhel

Z mého kraje

13. 2. – 12. 3. 2024

DSC Gallery

Pondělí – ⁠Pátek: 13 –⁠ 18

(osobní schůzka přes email info@dscgallery.comči tel. číslo +420 604 204 653)

Sobota + ⁠Neděle a státní svátky: Zavřeno

https://www.dscgallery.com

 

 

Více k autorovi:

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jakub-spanhel-pet-svetel-nad-vodou-aneb-voda-jako-klicovy-element-nepomucenske-ikonografie-ci-kdyz-v-galerii-arcimboldo-koncime/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jiri-georg-dokoupil-jakub-spanhel-martin-krajc-andrej-dubravsky-send-nudes-aneb-zastavme-se-a-vnimejme-obycejnost-lidskeho-tela/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jakub-spanhel-obrazy-1648-2016-aneb-sve-rodne-mesto-nezapreme/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/jakub-spanhel-pod-skalou-aneb-motyli-ze-sv-jana-pod-skalou-v-krabici/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/lubomir-typlt-tikajici-muz-a-jakub-spanhel-slepice-v-pekle/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/orientace-aneb-hledame-li-inspiraci-prave-v-oblasti-orientu/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/pinturas-negras-aneb-who-cares-what-the-future-brings-ci-bude-to-tajemstvi/

 

https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/praha-nova-galerie-start-aneb-tvorime-misto-ve-kterem-se-sny-stavaji-skutecnosti-nova-galerie-praha/