Jakub Roztočil: Vlnobytí aneb jde o zápis vrstvení polyrytmického kapání černé a bílé barvy

03.11.2017 15:48

Studio PRÁM – Praha

3. . - 20. 11 2017

 

 

Na vernisáži nové (i prodejní) výstavy v komorním prostředí Studia PRÁM, výstavy černobílých maleb Jakuba Roztočila, byl autor osobně přítomen.  Je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru Monumentální tvorby profesora Aleše Veselého. Později jsme si na www.www-kulturaok-eu.cz uvědomili, že jsme dílo Jakuba Roztočila včetně mechanismu  již viděli na výstavě XYT v pražském Expost.

 

Jak nám na vernisáži autor vysvětlil, jeho díla vznikají nanášením vrstvy dvou barev na rotující plátna autorsky sestrojeným mechanismem, náhodou vycházející z fyzikálních vlastností daného media.

 

 A pokud jde o barvy, na náš dotaz, Roztočil odpověděl, že nevidí zatím důvod přidávat další barvy. Je spokojen s barvou černou a bílou.

 

Autor inspirován generativními principy zhmotňuje neviditelný svět, jenž jest utkán pohybem, jeho vlastní repeticí, rytmickým řádem, gravitací a náhodou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspekty, jimž z universálního pohledu definitivně podléhá i naše realita, si propůjčuje ve prospěch vzniku uměleckého díla, které je nadsmyslovou obrazovou poezií na téma času a prostoru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetitivita
*
Aspekt - bez kterého by snad ani nešel vnímat časoprostor. Hudba, vesmír, příroda - to vše podléhá opakujícímu se dynamickému řádu.

Fenomény jako dřevěný masiv, ledovce nebo geologické vrstvy jsou obrazové knihy, jejichž kultivovaná vizuálně informační hodnota zrála v čase v závislosti na rytmu otáčivého pohybu.

Vrstevnatý zápis je formován okolnostmi, které ho doprovázely,

 a tím zobrazuje příběh vlastní minulosti.

   Obsahem mé práce je imaginační hloubka této podstaty. Parafrázuji tento cyklický proces tvoření a jeho generativitu narušuji svou fyzickou přítomností. Otáčející se dílo je exponováno zápisu vrstvení polyrytmického kapání černé a bílé barvy.

Snažím se tak uměle imitovat výše popsaný jev ve prospěch vzniku uměleckého díla zrajícího v časoprostoru. Velkého díla, jež je formováno fyzikálními zákonitostmi tohoto světa, rytmem, vlastnostmi zvoleného média, a zároveň otiskem mé vlastní existence.“

Jakub Roztočil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190 00 Praha 9 - Vysočany

Čerpadlová 4b

www.pramstudio.cz

www.jakubroztocil.cz

Během výstav máme otevřeno: pondělí a čtvrtek: 14.00 – 19.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení:  89 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/art-prize-cbm-iii-turin-praha-londyn-2015-2016-aneb-kdyz-prostor-je-prece-jevem-fascinujicim/