Jakub Čech, Jan Dobrovský, Luděk Hudec: Nabarvené ptáče aneb jednotlivé fotografie jakožto samostatné emotivní výtvarné dílo…

11.09.2019 14:10

Galerie Václava Špály - Praha ‌

11. 9. - 20. 10. 2019

 

 

 

 

 

 

Vernisáže výstavy fotografií ´Nabarvené ptáče´, která se konala v Galerii Václava Špály, kde vystavili své fotografie tři fotografové - Jakub Čech, Jan Dobrovský a Luděk Hudec, se také zúčastnil Václav Marhoul, režisér nejnovějšího svého filmu Nabarvené ptáče.

 

„Soubor černobílých fotografií Jana Dobrovského, doplněný o fotografie Luďka Hudce a Jakuba Čecha, vznikl při natáčení českého celovečerního filmu Nabarvené ptáče, avšak neklade si za cíl převypravovat děj filmu, ani být filmu reklamním pozadím.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr děl spočíval zejména v jejich svébytnosti a možnosti vnímání každé jednotlivé fotografie jakožto samostatného emotivního výtvarného díla. Byť všechna vznikla ve filmových kulisách, a tedy v uměle vytvořeném světě, nejsou pouhým dokumentem a záznamem průběhu natáčení. Překračují rámec filmového vyprávění a stávají se obecnou výpovědí o lidských osudech a lidské duši, umožňují pozorovateli vlastní svobodnou imaginaci a jedinečný zážitek. Ve své epičnosti na jedné a intimitě na druhé straně nejsou jen mementem lidského utrpení, ale i vnitřní očistou následující po prožitku ohrožení a zla holocaustu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dobrovský byl jako fotograf přítomen po celou dobu filmování od jara 2017 do léta 2018 v Čechách, na Slovensku, v Polsku a na Ukrajině. Bezpochyby v mnoha ohledech výjimečné natáčení i mimořádně silný příběh byly velkou inspirací i pro Jakuba Čecha, který byl jedním ze zvukových mistrů a Luďka Hudce, který film sestřihal do finální podoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film režiséra Václava Marhoula natočený podle prvního a nejznámějšího románu Jerzyho Kosińského (1933 Lodž - 1991 New York) Nabarvené ptáče (The Painted Bird, 1965) líčí osud malého židovského chlapce osaměle se protloukajícího po polském a ukrajinském zaostalém venkově během 2. sv. války. Poté, co ho rodiče ve snaze uchránit jej před masovým vyhlazováním Židů poslali na venkov k tetě, která zemřela, se kvůli své odlišnosti během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Nabarvené ptáče je hluboce dramatický příběh zaobírající se bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na straně druhé.“ (tisková zpráva)

 

O filmu Nabarvené ptáče

Václav Marhoul natáčel

  • adaptaci světového bestselleru Jerzyho Kosińského Nabarvené ptáče
  • 100 dnů během 16 měsíců celkem ve 43 lokacích na Ukrajině, Slovensku, v Polsku a Česku
  • poslední, v pořadí 3 531. klapka padla 5. 7. 2018
  • kameraman: Vladimír Smutný
  • realizace na černobílý 35mm negativ ve formátu Cinemascope  (v poměru 1 : 2,35, panoramatický film je velice emotivní formát)
  • hlavní role: devítiletý Petr Kotlár z Českého Krumlova

 

Václav Marhoul neherce, zcela obyčejného chlapce z Českého Krumlova, objevil v podstatě čirou náhodou. Jakmile si Marhoul všiml sebevědomí a statečnosti malého Péti, jeho společenského chování a otevřenosti, bylo o jeho první herecké roli v životě definitivně rozhodnuto.

 

  • mezinárodní herecké obsazení:  

Harvey Keitel a Stellan Skarsgård, Udo Kier, Julian Sands a Barry Pepper, Tim Kalkhof, Alla Sokolova, Aleksej Kravčenko, Lech Dyblik, Júlia Valentová, Martin Nahálka, Jitka Čvančarová, Radim Fiala a Petr Vaněk

 

Václav Marhoul o svém filmu mimo jiné řekl:

 „Příběh mě přiměl klást si mnoho nepříjemných otázek, na něž jsem si musel sám odpovídat.

Měl jsem pochybnosti o poslání a osudu Homo sapiens jakožto živočišného druhu

a

tyto pochybnosti byly natolik bolestivé, že jsem se musel držet něčeho pozitivního.

A právě v tom spočívá ono kouzlo: světlo jsem spatřil jedině ve tmě.

 

Konfrontací se zlem jsem dospěl k neotřesitelnému přesvědčení,

že dobro a láska musí bezpodmínečně existovat.

Alespoň tak příběh Nabarveného ptáčete chápu.

Domnívám se, že naděje spočívá ve světle,

jež prostupuje všemi těmi hrůzami.

Mým úkolem tedy bylo vzít filmové diváky na cestu a dovést je právě k této naději.

Byla to pro mě výzva ´života či smrti.“

Světová premiéra:

v hlavní soutěži na letošním 76. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách

 

Premiéra v České republice: 12. 9. 2019

(zdroj: distributor Bioscop)

 

Kurátor výstavy a galerie: Pavel Lagner, PPF Art a.s.

 

110 00 Praha 1
Národní 30
Máme otevřeno denně: 11.00 - 19.00 hodin

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

www.galerievaclavaspaly.cz

https://nabarveneptace.cz/

https://www.facebook.com/ThePaintedBirdMovie