Jakub Brázda, Matyáš Fiala a Jáchym Šimek - Socha bez medaile aneb tak trochu jakoby na dušičkové téma

03.11.2021 18:20

 

Jakub Brázda, Matyáš Fiala a Jáchym Šimek

Socha bez medaile

02.11. - 16.11.

Laichterův Dům

 

 

Laichterův dům v Chopinově ulici 4, na Vinohradech, s výhledem do Riegrových sadů je k nepřehlédnutí. Ač obklopen noblesními domy své doby, vesměs i vzorně udržovanými, odlišuje se svou osobitostí. A aby ne. Jde totiž o dílo architekta Jana Kotěry, vystavěné v letech 1908 – 1910, pro potřebu nakladatelství Jana Laichtera, které zde mělo své sídlo.

 

 

Polyfunkční dům, řekli bychom dnes, sestává z účelových, prostor vyhovujících potřebám nakladatelského domu věnujícího se převážně náročné filosofické literatuře, zbytek, vyšší patra, slouží jako činžovní dům. Nakladatelství vévodí hala, někdejší písárna, na níž navazuje zdobná schodišťová hala, umožňující vstup do bytu nakladatele Jana Laichtera. Výzdobu reprezentační haly zadal Jan Laichter malíři Františku Kyselovy a impozantní lustr je dílem Františka Anýže.

 

 

Zvědavost vyhrála

 

Jak už z titulu www.www-kulturaok-eu.cz vyplývá , jsme zváni na nejrůznější pražské kulturní akce. Volba z došlých pozvánek, jejichž počet převažuje nad časovými možnostmi redakce je zpravidla složitá a někdy až bolestná. Všem vyhovět zkrátka nelze. A tak rozhodují i jiné důvody než pouhá informatika návštěvníků našeho webu. Třeba zvědavost. A ta zvítězila v případě výstavy nazvané Socha bez medaile. Důvodem ale nebylo jenom informovat o kolektivní výstavě tří studentů AVU návštěvníky našeho webu, ale také i fakt, že se výstava bude konat v plenéru, a to v zahradě, proslulého Laichterova domu. Naskytlá vidina možnosti návštívit tohle kultovní dílo páně Kotěrova, dokonce – přiznáme to upřímně – převážila nad naší tradiční snahou o podporu začínajících autorů. Ale obému jsme mínili věnovat stejnou pozornost.

 

 

Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní…

 

… neb nikdo nikdy neví, co se může státi… jak pěli kdys v Osvobozeném pánové V+W.   

Do domu jsme se oficiálně nedostali, jen trochu – kradí – vloudili. Nahlédli jsme jen do schodiště – typické pro autora stavby, dobu jejího vzniku a styl, který u nás Jan Kotěra razil.

Zdát jsme si tak mohli nechat o další perle, nástavbě domu z roku 1937, kterou pro změnu citlivě a s úctou ke svému někdejšímu spolupracovníku, slovutnému Janu Kotěrovi, navrhl další velikán naší architektury - Pavel Janák.

 

 

Výstava za domem není výstava v domě

 

Proč je dům prakticky nepřístupný, a proč je přístupná jen zahrada ve vnitrobloku, jsme si uvědomili záhy. Od roku 2000 až do letoška využívalo nakladatelské prostory jiný elitní strůjce vybrané literatury, nakladatelství Paseka. Minulý čas, končící rokem 2021 je zvolne správně, protože zakladatel Paseky, nakladatel Ladislav Horáček, zprostředkoval a s majiteli spolufinancoval rekonstrukci výmalby Františka Kysely čímž jeho nakladatelství bylo na 20 let poskytnuto v tomto domě útočiště za výhodných podmínek. Ty letoškem končí a další osud nakladatelských prostor je v rukou rodiny a potomků Jana Laichtera.

 

 

Tak dobře a co nás čeká za domem?

 

Za domem, skrz který vede průchod, je v části vnitrobloku zahrádka architektonicky propojená a doladěná ke stavbě domu samého a i ona patří, tak jako i dům, pod památkovou ochranu. Zahradu Laichterova domu si pro účely výstavy Socha bez medaile, dočasně propůjčila ambiciózní (další) žižkovská galerie Hidden gallery.  

 

 

Hidden gallery sama o sobě

 

„Hidden gallery je projekt, který si klade za cíl obohatit pražskou kulturní scénu o tvorbu méně známých, povětšinou začínajících umělců se silnou vizí, sebevědomým konceptem a precizním přístupem k řemeslnému zpracování svých děl, kteří se vyhýbají povrchním a samoúčelným motivům a pomíjivým trendům a soustředí se na nadčasovost svého vyjádření. Nehledáme nic nového, zajímají nás věci, které přetrvají.“

 

 

A co jsme viděli?

 

Moc toho nebylo. Ne že by výstava byla chudá a nestylová. Ale tonula cudně v temnotách. Jako kdyby se autoři obávali vyjít se svými pracemi na světlo boží. Ale po prvotním rozkoukání se, a při uvědomění si, že je 2. listopadu a že jsou Dušičky, najednou dostala expozice prosvítající díky reflektoru ze tmy zvláštní kontury. Dostala atmosféru a nádech tajemna, z něhož se vynořovala jednotlivá díla, a při troše štěstí i jejich detaily. Z koletivní výstavy tří mladých sochařů se rázem stala jedna emotivní instalace.

 

 

Noční setkání tří spolužáků v malé zahrádce

 

Jakub Brázda, Matyáš Fiala a Jáchym Šimek jsou studenti ateliéru figurální sochy a medaile pod vedením Vojtěcha Míči na AVU v Praze. A jejich výstava Socha bez medaile vystupuje nejen ze tmy, ale i z řady. Držme jim v tom jejich nočně intimním dialogu se slavnou architekturou palce.  Zve vás Hidden gallery a její představitel, náš hostitel Filip Kartousek.

A to, samozřejmě i za dne, stačí se domluvit. (+420 605 460 637, filip@filipkartousek.com).  

 

Text a foto: Richard Koníček  

 

 

Jakub Brázda, Matyáš Fiala a Jáchym Šimek

Socha bez medaile

02.11. - 16.11.

Laichterův dům

Chopinova 1543 / 4

Praha  - Vinohrady