Jakub Berdych st.: Sklorealismus aneb Co po nás zbyde?/Otisky, lahve a krabice…

17.01.2018 11:07


Galerie Kuzebauch - Praha

17. 1.  – 18. 3. 2018

 

 

 

Na vernisáži prodejní výstavy skla Sklorealismus, která se konala v Galerii Kuzebach, jsme zhlédli expozici  skleněných lahví, váz i objektů v zářivých barvách, jejichž autorem je Jakub Berdych st. - sklářský výtvarník, který se mimo pedagogickou činnost věnuje také tvorbě užitého umění ze skla (mísy, vázy), byl osobně přítomen.  Prozradil nám, odkud bere inspiraci a řekl, že lahve, které mají svůj povrch inspirovaný reliéfy kanálů, pojmenovává jako lahve kanálové. A ty ostatní objekty jsou zase inspirovány zbytky krabic, které nám zbudou po rozbalení různých produktů (autor se ve své volné tvorbě zabývá tématem ´Co po nás zbyde?/cyklus Otisky, Lahve a Krabice).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nás na www.www-kulturaok-eu.cz

především zaujaly dvě monumentální plastiky s názvem ´Sporák´.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklo je materiál, který výtvarníky většinou dráždí.

 Proto mnozí jeho vlastnostem podlehnou, jiní s nimi zápasí, a jen občas se najdou tací,

kteří s nimi prostě pracují.

Vnímají sklo jako surovinu vhodnou k zaznamenání svého vidění světa,

zacházejí s ním sice s respektem, ale bez emocí, realisticky.

Takový je i přístup Jakuba Berdycha (*1953),

jenž se již v roce 1983, po několikaletém působení na UMPRUM v Praze,

vydal cestou svobodného povolání.

 A získal si pozornost nejen jako vyhledávaný restaurátor historických interiérů,

ale i designér a sklářský výtvarník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od roku 2003 proto působí též jako pedagog

na katedře designu Technické univerzity v Liberci.

Pojítkem mezi Berdychovými díly je okolní svět a stopy člověka v něm.

Prochází se po zemi s otevřenýma očima a myslí, doslova si jej přetavuje do skla, ať již v podobě plastik, lahví nebo váz.

Je kreativní v pravém slova smyslu, výtečně ovládá umění zkratky a pointy,

má smysl pro nadsázku a kontextuální hru na schovávanou.

Dokáže prostě ze skla tvořit nevšední všednosti,

někdy podle puritánů k materiálu až neuctivé, jak ostatně s gustem činí i jeho o generace mladší souputníci.

Jakub Berdych není snílek, ale sklorealista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví, co si může dovolit on, a co materiál.

Potenciál má pro něj smysl jen tehdy, je-li skutečně využit. Není to ale studené racio.

V jeho vidění světa je totiž neustále přítomna až dětská radost z prvního nalézání, jakou by si rád uchoval každý.

A díky jeho dílům je to alespoň na chvíli možné i pro nás.“  (text: Petr Nový)

 

Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a kurátor Galerie Kuzebauch

 

 autorem navržené sklářské techniky

k vystaveným exponátům:

  • foukané sklo do formy
  • foukané sklo pokov
  • tavená plastika s bronzem
  • tavené, broušené sklo
  • tavené sklo do formy

 

169 00 Praha 6  - Břevnov

Říčanova 19

Vstup: volný

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.galeriekuzebauch.com