Jakub Berdych Karpelis: Cro-Magnon Man aneb povýšíme-li zdánlivě mizivé hodnoty na luxusní předměty či věci…

20.12.2018 10:31

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie Kvalitář  - Praha 

14. 12. 2018 - 21. 2. 2019                                                                                                           

       

      Platforma pro umění, design a architekturu

 

Na vernisáži jedné ze dvou nových výstav, které připravila Galerie Kvalitář, výstavy Cro-Magnon Man, jež představila sochařské práce designéra Jakuba Berdycha Karpelise, byl autor osobně přítomen. Zahájení se ujal Jan Dotřel, kurátor výstavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok věnovaný designu skla v galerii Kvalitář zakončila sólová výstava Jakuba Berdycha. Jakub Berdych je designér, sklář a zakladatel studia Qubus, je známý netradičním spojování materiálů a významů. Broušené sklo deformované plastovými svorkami, skleněné pokojové květiny, plastový kýbl s bublinami ze skla jako objekt do luxusního interiéru; ironie i kritika konzumu.

 

 

 

 

Jak řekl Jan Dotřel: „Výstava Cro-magnon Man neprezentuje autorovo uvažování průřezově, ani není best of výběrem. Naopak se vrací k Berdychovým sochařským kořenům, což naznačuje i název výstavy, v češtině kromaňonec, který byl schopen produkce kamenných nástrojů, ale i uměleckých předmětů. Výstava nás tedy zve až na pomyslný počátek. Berdych pracuje s prvotními materiály, jako jsou čedič, mramor a kámen, se kterými designéři často nepracují.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na www.www-kulturaok-eu.cz jsme si dovolili otisknout dokonalý rozbor jednotlivých aspektů Berdychova díla, který nás dokonale nadchl a který přispěl k našemu lepšímu pochopení Berdychova monumentálního díla.

 

  1. Reinterpretace - recyklace

V roce 2002 zakládá Jakub Berdych Karpelis společně s Maximem Velčovským Qubus design studio a ve stejném roce také Qubus design shop, kde se soustředí na prezentaci ucelených kolekcí se specifickým ruskopisem. Jedním z podstatných znaků Jakubovy tvorby je hledání a nalézání již několikrát používaných věcí, což v tomto případě hraje možná důležitější roli než vytváření objektů zcela nových. Primární funkce daného objektu jsou potlačeny a skrze jiné tvarosloví jsou v něm nalezeny znakové systémy zcela nové. V kontextu českého designu je tato Jakubova tendence k recyklaci a reintepretaci naprosto určující a dá se říci, že vytvořila specifikum českého současného designu, tak jak nás vnímá zahraniční scéna.

 

Povýšení zdánlivě mizivých hodnot na luxusní, významový obrat obyčejné věci v exkluzivní, či celková materiálová metamorfóza jsou postupy, na které navazuje mnoho designérů mladší generace.

 

  1. Proměna - rozpad

Kritérium užitého umění par excelence - tedy jeho primární funkčnost, často v případě Jakubovy práce ztrácí svou stabilitu a mění se v objektovou tvorbu, vykazující znaky spíše volného umění. Tuto tendenci Jakub Berdych i Qubus Design studio sledují nikoli pomocí neustálé repetice současných designových kánonů, ale nekonvečním přesahem i bořením zažitých tvarosloví. Můžeme pak vidět čistotu antických kylixů, dekorativní vizualitu biedermeirovských váz, nebo český brus 20. století, následně různě mutující až deformující samu sebe.

 

  1. Kontext

Sklady, kamenolomy, staré chalupy, půdy, výrobny…všude tam se může nacházet potenciál k novému kontextu. Jednou tvar vystavět, následně jej kladivem rozštípat. Jindy musí materiál, či objekt k jeho opětovnému užití čekat mnoho desítek, či stovek let, aby znovu nabyl své nové, dosud neobjevené hodnoty. Kontext jako uměnovědný termín je jedním z nejpodstatnějších pilířů umělecké tvorby v případě Jakuba tvoří naprosto stěžejní kámen.

 

  1. Syntéza - metamorfóza

týká se zde primárně materiálů jako takových. Sklo kombinované s plastem, zlacený porcelán, dřevo pálené sklem, sklo perforované reáliemi, syrový i tavený čedič, mramor - kámen.  To vše v nejrůznějších kombinacích, které jsou mnohdy více než odvážné. Metamorfóza geologická poukazuje k změně hornin tlakem, teplem a chemickými reakcemi, v biologii zase genezi - oba druhy v Jakubově tvorbě syntetizují dohromady.

 

  • 5)  Výklad znaku, znak výkladu

Sémantické výjevy, které často ´zdobí´ Jakubovy objekty, jsou jakýmsi oknem do postmoderny - jsou krátké, jednoduché až triviální, heslovité, klipovité, a extrémně úderné.

Love  - friends - boy f rent - blow job - Matthew 22:39 - love your neighbour as yourself.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto fragmenty jsou jakýmsi důkazem o významu a všudypřítomné síle hesla, či znaku, který v době sociálních sítí a krátkých zpráv mění svou pozici o řád výše.

 

  • 6) Kámen

Cromagnonský člověk - Kromaňonec je označení pro mladopaleolitického Homo sapiens, jehož název je odvozen od jeho původního působiště u jeskyně Abri-de Cro-Magnon ve Francii.

Tento druh člověka byl schopen produkce, jak nástrojů denní potřeby - pazourků, zbraní a primitivních nástrojů, tak i uměleckých reflexí v podobě sošek, figur a nástěnných maleb.

Výstava Cro-Magnon Man neukazuje Jakubovo uvažování průřezově, genealogicky, ani není best of výběrem. Naopak se vrací k Jakubovým původním uměleckým kořenům, které nejsou designérské, ale sochařské s primárním zaměřením na zpracování kamene. Kámen je materiál nekonformní, nekompromisní a těžký. Jeho zpracování je mezi designéry spíše neobvyklé - je to pevná a křehká hornina, která se tavila v rané fázi naší planety a její opracování tedy vyžaduje sofistikovanou kombinaci brutality a senzitivity zároveň. I tak bychom mohli nazvat výjimečnou tvorbu Jakuba Berdycha Karpelise. (zdroj: text Jana Dotřela)

 

Kurátor výstavy: Jan Dotřel

110 00 Praha 1
Senovážné nám. 17
Máme otevřeno:
po -  čt: 10.00 - 18.00 hodin
pá: 10:00 - 16.00 hodin

Vstup: volný

 

 

 

 

 

Hodnocení:  100 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

 

 

www.kvalitar.cz