Jaká je budoucnost interny aneb proč jsme se v sedmém patře sešli ?!

26.05.2013 17:51

Jaká je budoucnost interny  aneb proč  jsme se v sedmém patře sešli ?!

Jménem předsedy České internistické společnosti ČLS JEP prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM jsme byli pozváni na tiskovou konferenci  v pražském Tančícím domě do Céleste restaurantu, který se nachází  v 7. patře této obdivuhodné budovy.  Téma bylo jistě zajímavé: ˇBudoucnost interny´ a´ ´Národní program komplexní interní péče´.  Celou akci moderovala , stále krásná a oblíbená herečka Jana Štěpánková. Za stolem řečníků seděli  Doc. MUDr. Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR,   MUDr. Milan Kubek , prezident České lékařské komory,  MUDr. Luboš Kotík, prof. MUDr. Richard Češka, předseda České internistické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Jiří Widimský jr. a další odborníci.

´Národní program komplexní interní péče´, který  nám, novinářům, byl představen a který jsme dostali  sebou ve formě 24stránkové brožury, představuje ´vizi vývoje interny´ v příštích letech. Máme to všichni  považovat za  takový výkop do nové etapy….jak by to mělo vypadat také  s internou v budoucnu.  Měli bychom na paměti mít cíl:  zlepšení  komplexní interní péče na prahu 21. století.

 

Lidský věk se sice prodlužuje, ale…za všechno se platí

Stárneme, prodlužuje se náš věk (74,7 let – muži, ženy - 80,7 let). Je to sice trend pozitivní, ale je provázen s vyšším  růstem počtu  metabolických, kardiovaskulárních i dalších neinfekčních onemocnění. Navíc v rámci hospodářské krize  prožíváme  suboptimální ekonomickou situaci.  A tak  jako internisté  znovu opakujeme, že je třeba posílit  prevenci, včasnou diagnostiku a optimální komplexní léčbu. Znamená to, že  bychom měli vnitřní lékařství dál  považovat za páteřní obor zdravotního systému ČR (především v lůžkové péči, v ambulantní sféře pak ve spolupráci s oborem všeobecného lékařství).…ale uskutečňujeme  to ve skutečnosti dosud tak? Dochází k nárůstu superspecialistů...kteří nás vyšetří jen v rámci své specializace, a tak prý pak  lítáme od jednoho lékaře k druhému…není  to vůbec  ekonomické, jak  z hlediska našeho času, času pacientů ani z hlediska zdravotních pojišťoven…

 

Víme, co je interna?

Co si dnes představíme, když někdo řekne „interna“?  Konkrétnější   představy obvykle nemáme.  Spíše dokážeme  popsat obsah specializovaných oborů, mezi něž patří  kardiologie (Kar), nefrologie (Nef), gastroenterologie (Gastro), pneumologie (Pneu), endokrinologie a diabetologie (Dia/Endo).

… Internisté jsou  mediálně v pozadí, netrhají světové rekordy, i když solidně pracují …vtipněji bychom mohli říci: …že  internista chodí podle zdi nemocniční chodby, zatímco  kardiolog jde  jejím středem …o  úspěších superspecialistů  se často v televizi dozvíme… “ (domnívám se, že mi to však nevadí.. .a proč by mělo? Úspěšné jsou i jiné profese, a nedozvíme se o nich v médiích také nic …, nebudu vyjmenovávat profese, přemýšlejme sami).  

 

Komplexnost - filosofie interní medicíny  - zajem o  člověka celého

 Internisté staví na široké diagnostice (ve spolupráci s dalšími medicínskými obory – zobrazovací metody, biochemie, molekulární biologie, genetika). Po analýze výsledků pak stanovíme diagnózu a navrhneme optimální léčebný postup. Jenže se stává zcela běžně,  že nemocní mívají několik onemocnění současně, a proto i komplexní léčba musí být velmi sofistikovaná. Jestliže se jednotlivé superspecializované obory zaměřují na nemoc nebo na nemocný orgán, v interně se zaměřujeme na nemocného člověka, pacienta.

 

Počty lékařů a lůžek dedikovaných interně odpovídají významu oboru a jsou uvedeny ve srovnání s obory dalšími: pozorně si prohlédneme  níže uvedenou tabulku. A tak  zjistíme,  největší počet  lékařů a lůžek připadalo dosud na internu.

 

                           Význam interny

      Lékaři                                                   Lůžka

 

Int  

3 565

Int

10 091

Kar  

  833

Pneu

 1 382

 

Pneu

 

  622

 

Kar

 

 1 089

 

Dia/Endo

 

  437

 

Gastro

 

   159

 

Gastro

 

 

  360

 

Revma  

 

     89

Nefrologie

  180

Nefro

     88

 

Revma

 

  174

Dia

     57

 

 

Víme, že?

  • Význam interny stoupá se stárnutím populace… nechceme, aby pacienti běhali od jednoho superspecialisty k druhému…je to drahé)…   my - internisté chceme  mít i větší možnosti předepisovat co nejširší spektrum léků …
  • V řadě zemí západní Evropy a v USA se opět  interna dostává na pořad dne, protože jsme zjistili, že interní  péče a léčba je efektivnější a levnější než péče v superspecializovaných centrech
  • Interna nemá zájem se izolovat od ostatních oborů, protože spolupráce  v oblasti primární péče  a prevence se opírá o všeobecné praktické lékaře, v případě např.  operací  musí  samozřejmě  se superspecialisty spolupracovat
  • Pacienty s více nemocemi -  označujeme jako polymorbidní  (lat. morbus  = nemoc)
  • 50 %  pacientů nad 65 let má současně více než 3 chronické nemoce   
  • 20 %  pacientů nad 65 let má současně více než 5 chronických nemocí
  • Klademe důraz na vzdělávání  lékařů takové, aby lékaři znali také tu širokou medicínu…
  • Ze škol vycházejí lékaři mnohdy  příliš úzce specializovaní, ale nezískávají  praxi  v tom základním  oboru  (interně),  a tak  primáře  z nich neuděláme!)
  • V letošním roce se v Praze bude konat  Evropský internistický kongres (říjen 2013)
  • V letošním roce se bude konat Světový kongres praktických lékařů (červen 2013)

 

Řešením zdravotní situace významně polymorbidní populace je především komplexní přístup široce orientovaného specialisty, který staví na kvalitně vybudovaném systému primární péče a využívá superspecializované (nákladné) péče v přesně specifikovaných situacích.

Závěrem

 

Program představuje vizi vývoje interny v příštích letech podle názoru výboru České internistické společnosti ČLS JEP. Vychází ze stručné analýzy zdravotních a demografických trendů v ČR a určuje místo interny jako oboru. Vlastní část je věnována lůžkové interně, od příjmového oddělení přes standardní lůžka až k jednotkám intenzivní péče. Ambulantní interna pak podle programu slouží především pro morbidní komplikované nemocné. Zvláštní část programu je věnována mezioborové spolupráci, vzdělávání a dalšímu rozvoji interny.

Konference byla pro nás přínosem, zda však pro přednášející také, to nemůžeme však říci…  převládala  mezi nimi často výměna různých názorů … no,uvidíme… no,ještě jsme jednotní nejsme…

 

www.interna-cz.eu

Hodnocení TK:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: guarant, internet