Jak osvětlujeme správně interiér aneb ´budiž světlo!´

02.06.2013 15:05

Jak osvětlujeme správně interiér aneb ´budiž světlo!´

 

Již odpradávna my lidé toužíme, aby náš vlastní životní prostor byl co nejvíce podle našich představ. To znamená, abychom se v něm cítili dobře. Proto ho také neustále tolik vylepšujeme a zvyšujeme tak i naši kulturu bydlení. Dokonalou souhru a vyváženost všech obytných místností si však nikdy nevytvoříme bez jednoho klíčového požadavku, bez správného umělého osvětlení.

 

V dnešní době už dávno nepovažujeme klasickou žárovku či zářivku za jediný světelný zdroj. Na trhu proto najdeme i celou širokou paletu dalších světelných zdrojů, mezi něž počítáme například halogenovou žárovku, úspornou (kompaktní) zářivku, výbojky, LED diody a luminiscenční zdroje. Pokud jde o zmíněné LED diody, považujeme je v současnosti za  skutečný zdroj světla budoucnosti. Nacházíme u nich totiž jako obrovskou přednost především jejich minimální spotřebu energie a naproti tomu i velice dlouhou životnost. Pravda, musíme v jejich případě počítat s poněkud vyšší pořizovací cenou, která ovšem  časem, začneme-li LED diody používat opravdu masově, nesporně klesne. V současnosti se proto snažíme postupně vyměňovat překonané standardní žárovky za úsporné zářivky se shodnou paticí. Důvod je nasnadě – s pomocí této technologie uspoříme oproti standardní žárovce bez obtíží až 80 % elektrické energie. A to už jistě stojí za uvážení….

 

Osvětlení interiéru je základním předpokladem kvality bydlení. Světlo v interiéru považujeme za základní prvek. Bez světla se nelze orientovat. Jeho pomocí vytváříme prostředí našich interiérů. V sebelepším interiéru bez správného nasvícení nenavodíme dobrý pocit. My, ať už architekti či uživatelé bychom měli správně skloubit estetické a funkční osvětlení. Zásady správného osvětlení, abychom je mohli respektovat, musíme především znát. Hlavní - osvětlení interiéru - považujeme za přirozenou, neboť na činnost vždy potřebujeme vidět.

 

Podle aktuálních průzkumů dosahujeme při průměrném osvětlení českých bytů jen polovinu hodnoty doporučené Mezinárodní komisí pro osvětlování (rozpětí osvětlení obytných prostor 50 - 300 luxů, tedy pokoj 50 luxů, kuchyně 100 luxů, pracovní stůl 300 luxů…). Na potřebu určité hladiny osvětlení klademe ale individuální požadavky, podle konkrétní činnost a prostředí, v závislosti na prostorovém a barevném řešení. Též povrchové řešení interiéru je velmi důležitý faktor, neboť schopnost odrážet či pohlcovat světlo má pro výslednou účinnost osvětlení velký význam.

 

V neposlední řadě bereme v úvahu i náš věk jako uživatele. S přibývajícími lety obvykle potřebujeme intenzivnější osvětlení a více vhodného místního osvětlení na konkrétní činnosti. Dále bychom měli vědět, že světlo musíme mít na správném místě, ve správnou dobu a na potřebné úrovni. Jen tak budeme v našem obydlí podporovat regeneraci našich fyzických a psychických sil. Správné řešení nenalezneme okamžitě; nejdříve musíme se světlem žít, vyzkoušet různé varianty a časem se dobereme ideálního řešení.

 

Osvětlení kuchyně a kuchyňského koutu má své důvody a svá specifika. Při žádné naší činnosti se neobejdeme bez náležitého osvětlení. I když v kuchyních netrávíme věčnost, měli bychom věnovat maximální pozornost osvětlení jednotlivých funkčních částí. V první řadě celkově osvětlujeme tento prostor. Pamatujeme na dostatečné osvětlení pracovní plochy u kuchyňské linky. Pro lokální osvětlení využíváme světla bodová. Bodová světla si můžeme vybírat směrová nebo pevně umístěná. Záleží na tom, jaký máme záměr se světlem, kam chceme s ním směřovat. Od tohoto záměru pak odvíjíme volbu typu světla. Pro osvětlení kuchyňské linky považujeme za vhodnější zabudovaná bodová světla pevně umístěná (nesměrová). Naopak k osvětlení celé místnosti nebo koutku na čtení doporučujeme bodová světla směrová. Máme-li digestoře, nezapomeneme do nich také zabudovat osvětlení, rovněž neopomeneme s osvětlením na barový pultík, můžeme volit i osvětlení barevné. Zvýrazníme-li některé části vitrín kuchyňské sestavy, dodáváme tomuto prostoru zvláštní atmosféru. Jídelní kout považujeme za samostatnou lokalitu, vyžadující odpovídající typ osvětlení, tj. vyvážené, se zvýrazňujícím účinkem pestrosti podávaných pokrmů, bez agrárního nádechu.

 

Osvětlení obývacího pokoje má svá specifika v tvorbě relaxační atmosféry. Při výběru vhodných typů svítidel pro obývací pokoje (i když nepsaný zákon říká, že bychom jich měli mít aspoň sedm) vycházíme ze zásady, že každé lokalitě obývacího pokoje jsme určili nějaké funkční poslání. Proto jsme při výběru osvětlení tudíž ovlivněni velikostí místnosti, stylem vnitřního zařízení i našimi finančními možnostmi (i když drahá svítidla někdy na dobré světlo nestačí).

                                                                                                                                                     

Nejprve si pořídíme osvětlení místnosti centrální s řízením úrovně osvětlení, tj. regulujeme svítidla - buď stmíváme celé, třeba vícezdrojové svítidlo, nebo naopak zapojíme zdroje do více okruhů a pořídíme si jejich samostatné ovládání. Pro čtení a ruční práce, osvětlení okrasných rostlin, akvárií, mnohdy i osvětlení vitrín, obrazů, starožitností nebo i velmi efektní nasvětlení záclon a závěsů zvolíme osvětlení lokální, zejména světla bodová. Bodová světla také můžeme umístit do nik, kde dobře osvítíme, co je osvítit třeba. Instalace bodových světel není nijak náročná a výhodou je, že nenarušujeme zařízení bytu. Dnes už také řada lamp či moderních lustrů nabízí možnost směrovaného tlumeného nebo barevného světla. Ale dobře rozmístěná       světla bodová dokáží doslova zázraky.

 

V případě, že máme v obytném pokoji zařízen prostor s výpočetní technikou, potom věnujeme zvláštní pozornost osvětlení pracovního místa, a to s ohledem na umístění obrazovek.

 

Osvětlení dětského pokoje spoluutváří zdravý tělesný i duševní vývoj dítěte. Již od útlého dětského věku jen harmonický vývoj vede k formování a vytváření osobnosti. V prvním případě tím myslíme osvětlení pokojů ještě malých dětí, kde volíme centrální osvětlení s přiznanou barevností a motivy, případně orientační osvětlení, nerušící spící dítko. V druhém případě, pro děti již starší, klademe vyšší nároky na osvětlení. Především tím myslíme kvalitní centrální osvětlení místnosti, osvětlení pracovního místa se zvláštní pozorností na umístění obrazovek a osvětlení pro večerní čtení. V přítomné době registrujeme vysoký počet dětí se špatným zrakem, zvyšujeme počet dětí, které nosí brýle. Považujeme to za až alarmující, proto bychom měli této problematice věnovat zvýšenou pozornost.

 

Osvětlení ložnice souvisí s funkcí, jakou naší ložnici přikládáme. Ložnici nepovažujeme již jen za prostor, kde pouze spíme a odpočíváme. I zde nezapomínáme na celkové osvětlení a dále neopomeneme na vhodné osvětlení u lůžka, umožňující dobré osvětlení knihy, či časopisu, nerušící však našeho partnera ve spánku, dekorativní osvětlení koutu ložnice, případně řešení intimního osvětlení. Ideálně provedeme uspořádání pomocí nastavitelných svítidel, opatřených stmívači, které instalujeme nad postelemi.

 

Osvětlení ostatních prostorů je řešení jejich funkce a způsobu využívání. Při řešení osvětlení ostatních prostorů musíme dodržovat jistou logiku. V koupelně umisťujeme centrální osvětlení a osvětlení zrcadel pro detailní rozpoznávání našeho obličeje (z jedné strany nestačí). V hobby koutku při správném osvětlení využijeme každou plochu. V předsíni musíme mít centrální osvětlení prostoru a oboustranné osvětlení velkého zrcadla, protože nám jde o poslední vizuální kontrolu naší osoby před vstupem na veřejnost. V ostatních prostorech, které ještě máme k dispozici, zpravidla vystačíme s jen osvětlením centrálním.

 

Závěrem si znovu uvědomíme, že osvětlením ovlivňujeme nejen naše fyziologické a psychologické funkce, ale přímo ovlivňujeme vlastní biologické pochody - světlo považujeme za významnou složku energie pro každého z nás. Pomocí světla můžeme každý prostor v bytě vylepšit, ale i naopak zhoršit. Je proto žádoucí, abychom této problematice věnovali zvýšenou pozornost. Odborné konzultace jsou namístě, přílišná šetrnost se nám v tomto případě nevyplácí.

 

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet, Moon light