Já je někdo jiný- aneb jak se v dnešní složité době portrétujeme? (´I is Someone Else´´,´Ich ist ein Anderer´)

08.06.2013 17:46

Galerie kritiků - Praha

4. 6. – 23. 6. 2013

 

Patricie Fexová, Jakub Hubálek, Tomáš Jetela, Martin Krajc, Petr Malina, Jitka Mikulicová, Dana Sahánková, Adam Štech

Byli jsme pozváni  v pátek 7. června 2013, v důsledku povodní a dopravní situace, na o několik dní odloženou vernisáž výstavy , mnohdy diváka šokujících, obrazů z posledních let osmi českých mladých malířů ´Já je někdo jiný´. Jak nám úvodem sdělila jediná z kurátorů přítomná paní Vlasta Čiháková Noshiro, byly tyto obrazy původně  vystaveny v Lipsku v Galerii VNG AG ve dnech 19. 4. do 16. května 2013. A nyní  je můžeme, bohužel jen do 23. června 2013, shlédnout  v Praze v  Galerii kritiků. Výstava  je tematicky zaměřena  na hledání identity člověka v dnešní společnosti prostřednictvím portrétu.

 

Proč  jsme nazvali  výstavu ´Já je někdo jiný´?

Použili jsme  parafrázi výroku jednoho z „prokletých básníků“ Arthura Rimbauda, a také název  sbírky jeho básní. Odkazujeme na střet lidské osobnosti s  manipulovaným světem, kde trpí nejvíce přirozená identita člověka v důsledku odcizenosti, komplikovaného vztahu ke světu a anonymity života v městském prostředí. Realita není uchopitelná sama o sobě, pouze její reflexe, mající již hodnotu originálu. Kolem nás se to hemží samými kryptoportréty.

 

Portrét – jako kritické zrcadlo

Považujeme  vždy za výchozí disciplínu malby pro zobrazování lidí a ověřování jejich identity. Vyjadřujeme jím, zda druhému člověku rozumíme a zda umíme uchopit i místo, kam patří. Původně portrét znamenal pouhé zobrazení toho druhého, v dnešní době už signalizuje celou šíři mnohostranného malířského vidění - od konceptuálního východiska malby, analyzujícího metodiku portrétu, po ryze subjektivní, gestické či expresivní ztvárnění autentického námětu. Portrét nastavuje kritické zrcadlo našemu vidění světa a usiluje o navrácení našeho vědomí ke společně sdílené, přirozené zkušenosti, citlivosti a představivosti. 

 

Finalisté soutěže Ceny kritiků za mladou malbu

Vystavující umělci jsou finalisté každoročně pořádané soutěže Ceny kritiky za mladou malbu v Galerii kritiků v Praze z let 2008 – 2013 a pozvaní hosté. Portrét sice není doménou této soutěže, ale jak řečeno, je základní kategorií malby, jež je také základní disciplínou vizuálního umění. Žijeme v době hlubokých společenských přeměn, jejichž zákonitosti ještě neznáme, a jež vytvoří jednou mravní a kulturní základ nového způsobu života. Potřebujeme k tomu však ověření kolektivní identity. Proto konáme i výstavy v zahraniční spolupráci, abychom kriticky konfrontovali společná stanoviska, přinejmenším ve vyjádření individuální identity. Tváří v tvář dialogu s jiným člověkem, v konfrontaci s jeho světem, na základě poznávání odlišné metodiky malířského výrazu, posílíme bezpochyby i společné vědomí duchovní sounáležitosti.

Použito z katalogové zprávy kurátorky Vlasty Čihákové Noshiro

 

1. Patricie Fexová –  úsporně zachycuje tváře přátel, tak jak se oni sami vidí v zrcadle obráceným viděním – ´autoportréty´

2.  Jakub Hubálek obrazy poznáme je podle jejich typicky černozeleného ladění  či strohé  barevnosti, autor si všímá  detailů ze všedních našich dnů  a našeho existenciálního osamění

3 . Tomáš Jetela – jako nejmladší malíř zaujme svými chlapeckými portréty s náznaky svých psychických autoportrétů, plných svých nevyslovených přání, snů, vzpomínek a příběhů, jež možná ani nikdy neprožil

4.  Martin Krajc – vytváří dramatické obrazy a neuniká mu ani reálný, ani svět virtuální. Proč však se bojí žen, které zobrazuje jako nadreálné bytosti, divoké a sexy, a proto používá  symboly erotického nebezpečí…to se někdy zeptejme autora samého…   

 5. Petr Malina- jeho obrazy evokují touhu či posedlost toulkami po městě i přírodou, včetně setkání s osamělými chodci

 6.  Jitka Mikulicová – sledujeme nepříliš líbivé malby známých osob, které přebírá ze vzpomínek, fotografických alb i ze své zkušenosti

 7.  Dana Sahánková – vytváří ve velkých formátech kompozice kočičích či psích zátiší, prokreslené především v textuře jejich srsti, jakoby autorka chtěla poukázat na  symbiózu mezi lidských a zvířecím rodem

 8. Adam Štech –  autor z muzejních obrazů i obrazových reprodukcí předem pečlivě vybrané kompoziční prvky skládá do nových konfigurací, jež nás mohou děsit i  bavit

 

G A L E R I E K R I T I K Ů

PALÁC ADRIA 1. patro

Jungmannova 31

110 00 Praha 1

Tel.: +420 224 494 205

E-mail:  galeriekritiku@volny.cz

www.galeriekritiku.cz

Otevřeno: denně mimo pondělí: 11.00 - 18.00  hodin

Vstupné:

základní 40 Kč

snížené 20 Kč

školní (skupina nejméně deseti žáků v doprovodu pedagoga) 10 Kč

Kurátoři výstavy: Čiháková Noshiro, Karel Babíček, Martin Kreim

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: internet