J/P/K - Jasanský Polák Karny aneb panoptikum sochařských portrétů osobností či rozpačitý dojem z průměrnosti Karného hlav……

25.09.2019 14:31

 

 

Galerie hlavního města Prahy/Dům fotografie

17. 9. 2019 - 12. 1. 2020

 

Na tiskové konferenci, která se konala u příležitosti poprvé vystavovaného souboru fotografií J/P/K Jasanský Polák Karny, byla dvojice autorů výstavy, Lukáš Jasanský a Martin Polák, osobně přítomna.  Oba se koncem 80. let 20. století zapojili do aktuálního dění na umělecké scéně. Již přes tři desetiletí tento stabilní fotografický tandem vytváří exaktně formulované konceptuální projekty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Svůj nový výstavní projekt Jasanský Polák Karny autoři představují v Galerii hlavního města Prahy v prostorách Domu fotografie. Návštěvníci jsou ve2 patrech galerie konfrontováni s řadami fotografií zachycujících sochařské portréty nejrůznějších osobností. Všechny snímky jsou koncipovány obdobně, znázorňují ve frontálním stereotypním schématu jeden, popřípadě dva portréty. Autorem všech plastik zachycených na snímcích Jasanského a Poláka je polský sochař Alfons Karny (1901 -1989), který je uveden jako spoluautor v názvu výstavy. Všechna fotografovaná díla pocházejí ze sbírek regionálního muzea v Białystoku, věnovaných celoživotní tvorbě tohoto dnes již pozapomenutého umělce, jenž ve 20. století patřil k prominentům polského portrétního sochařství.

 

Alfons Karny byl člověk silného vlasteneckého cítění, již v mládí projevil osobní statečnost jako voják v polsko-ruských bojích (1920) i později jako účastník protinacistického odboje. Jeho národní přesvědčení se promítlo i do jeho sochařského díla, které až na výjimky sestává z portrétů - sám své práce označoval obecně jako ´hlavy´. Sochy portrétovaných nevytvářel na objednávku, ale vybíral si osobnosti, kterých si vážil. Vytvořil tak řadu portrétů světových umělců a vědců jako Ernest Hemingway, Vincent Van Gogh nebo Albert Einstein.

 

Ideovou osu jeho díla však představuje ´galerie velkých Poláků´, do níž zahrnul kupříkladu Frederyka Chopina, Marii Curie-Skłodowskou, státníka Józefa Pilsudského, generála Władysłava Sikorského, básníka Adama Mickiewicze nebo pianistu Arthura Rubinsteina. Mezi portrétovanými lze najít vedle proslulých osobností také ´obyčejné´ lidi (Partyzán Dzidek, Jola Korzybska), žánrové podobizny (Boxer, Dívka) i příslušníky rodiny a přátele (Madzia Kuna).

 

Iniciačním momentem vzniku cyklu Jasanský Polák Karny byla příležitostná návštěva polského města oběma fotografy, při níž si pro sebe ´objevili´ Karného muzeum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O životě a tvorbě Alfonse Karného  (nebyl světově uznávaným sochařem) je známa řada zajímavých faktů a detailů, není to však jen dílo samotné, které fotografy zaujalo. I když výhradním námětem snímků Jasanského a Poláka, dokumentujících umělcovu tvorbu, jsou Karného sochařské portrétní práce, to, co oba autory zajímá, je rámec a způsob jejich prezentace, do nichž se promítá celý komplex společensko-sociálních, historických a regionálních souvislostí. Zdánlivě nezaujaté indiferentní a objektivní snímky obsahují množství velice subjektivních zpráv a postřehů.“  (text: Olga Malá)

 

Expozice fotografií, jež je prezentována dokumentárně,

je bezútěšně monotónní, stereotypní, což bylo záměrem obou fotografů,

Jasanského i Poláka, aby podtrhli průměrnost sochařských děl Karného.

Jen občas tuto bezútěšnost oživí jen úsměvný detail,

ale to přesto evokuje pocit smutku zašlých časů,

do nichž se nepromítá nic z heroických aspirací minulost.

Zbývá jen netečnost věcí, marnost a prázdnota.

 

Kurátorka: Olga Malá

Grafické řešení: Lenka Jasanská

 

110 00 Praha 1

Revoluční 5/1006

Máme otevřeno denně kromě pondělí od 10.00 -  18.00 hodin

čtvrtky: od 10.00 - 20.00 hodin

Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti, senioři)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

  • komentované prohlídky s kurátorkou Olgou Malou a vystavujícími umělci

čt 17. 10. 2019/ 18.00 hodin

čt 28. 11. 2019/ 18.00 hodin

 

  • sobotní výtvarné workshopy (Dům fotografie)

9. 11. 2019/ 13.00 - 18.00 hodin/Podoby portrétu

30. 11. 2019/ 13.00 - 18.00 hodin/ Archiv vs. expozice

 

  • výtvarný ateliér pro dospělé a seniory (Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác)

Rezervace nutná!

 

čt   10. 10. 2019, 15.00 - 18.00 hodin/ Portrétní studiová fotografie I

pá  18. 10. 2019, 15.00 - 18.00 hodin/ Portrétní studiová fotografie II

čt     7. 11. 2019, 15.00 - 18.00 hodin/ Digitální záznam I

pá    8. 11. 2019, 15.00 - 18.00 hodin, Digitální záznam II

ne  10. 11. 2019, 15.00 - 18.00 hodin/ Portrétní studiová fotografie III

 

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

 

Kontakt: Lucie Haškovcová, lucie.haskovcova@ghmp.cz

Hodnocení:  79 %

Ing. Olga Koníčková (tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková

 

www.ghmp.cz


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/krest-katalogu-lukase-jasanskeho-a-martina-polaka-launch-of-the-catalogue-of-work-by-lukas-jasansky-and-martin-polak-/


Více zde: https://www.www-kulturaok-eu.cz/news/galerie-lukas-jasansky-a-martin-polak-uvadeji-jana-mertu-aneb-uz-nemusime-jen-travu-sekat/